Trochę trudniej do Tesco. Rozpoczął się remont fragmentu ulicy Łabędzkiej

W poniedziałek rozpoczął się remont nawierzchni odcinka ulicy Łabędzkiej, od ronda do skrzyżowania z ul. Chemiczną i Edisona.

Po sfrezowaniu starej, uszkodzonej nawierzchni, położona zostanie nowa.

Prace powinny zakończyć się przed weekendem.


Zamknięty odcinek to jedna z głównych tras dojazdu do gliwickiego Tesco. Kierowcy powinni więc pamiętać o utrudnieniu i wyznaczonych objazdach. Od strony skrzyżowania Edisona – Chemiczna objazdy wyznaczono ulicami: Łabędzką, Żabińskiego, Kozielską. Od strony ronda Andersa-Kozielska ulicami: Kozielską, Wiejską do Łabędzkiej.

Wprowadzono także zmiany dla komunikacji autobusowej.

Objazd poprowadzono ulicą Żabińskiego do ul. Kozielskiej z czasowym wyłączeniem przystanków na ul. Łabędzkiej na odcinku od ul. Żabińskiego do ronda Kozielska-Andersa.

Planowe zakończenie prac przewidziano na sobotę, 2 lipca.


Zarząd Dróg Miejskich zaznacza jednak, że w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub konieczności naprawy sieci podziemnych, termin ten może ulec zmianie.