Uczniowie i pedagodzy z 22 gliwickich szkół wyróżnieni podczas gali Gliwickiego Lauru Nauki 2023

Fot. D. Nita-Garbiec/ED

Łącznie 89 uczniów z 22 gliwickich szkół zostało wyróżnionych podczas uroczystej gali Gliwickiego Lauru Nauki 2023, która odbyła się w poniedziałek, 27 listopada, w Kinie Amok. Nagrody wręczył uczniom prezydent Gliwic Adam Neumann, który uhonorował także 59 pedagogów i dyrektorów gliwickich szkół, do których uczęszczają laureaci.

 
– W tym roku nagrodzonych za wspaniałe wyniki w nauce zostało wielu uczniów gliwickich szkół. To świadczy o tym, że poziom kształcenia w Gliwicach jest bardzo wysoki i to niezwykle nas cieszy. Najbardziej powinniśmy dbać – co zresztą staramy się robić – o uczące się dzieci i młodzież, bo to jest przyszłość naszego miasta. Chcielibyśmy, aby po skończeniu szkoły i studiów wyższych zdecydowali się zostać w Gliwicach i pracować zawodowo na rzecz naszego miasta – mówił prezydent Gliwic Adam Neumann.

Fot. D. Nita-Garbiec/ED

Wśród nagrodzonych w XVIII edycji Gliwickiego Lauru Nauki znaleźli się laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych oraz olimpiad o zasięgu wojewódzkim i krajowym, a także zdobywcy stypendium Prezydenta Miasta Gliwice – w tym 36 uczniów szkół podstawowych i 53 uczniów szkół średnich.

Fot. D. Nita-Garbiec/ED

– Mamy zdolną młodzież i jestem pewna, że również w przyszłości będziemy mieli zdolną młodzież. Na szczęście jest dużo młodych ludzi, którym bardzo zależy na tym, aby zdobywać wiedzę, a tym samym budować naszą przyszłość – podsumowała Anna Krasowska, dyrektorka SP nr 21 w Gliwicach i organizatorka gali.

Fot. D. Nita-Garbiec/ED

Fot. D. Nita-Garbiec/ED

Wszystkim nagrodzonym uczniom oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! (ml)

Publikacja: Miasto Gliwice