Użytkowanie wieczyste znika, zastępuje je własność. 20 rocznych opłat za przekształcenie

Dla tysięcy gliwiczan – osób fizycznych i prawnych to niezwykle istotne zmiany. Z początkiem roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się automatycznie we własność. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i mieszkań w blokach czy kamienicach.

W lipcu ub.r. Prezydent RP podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i mieszkań w blokach czy kamienicach, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Likwidacja „wieczystego” w mieszkaniówce nastąpiła wraz z nowym rokiem. Jeżeli do tej pory ktoś co roku uiszczał opłatę za użytkowanie wieczyste, ponieważ jego blok, dom lub kamienicę wybudowano „na użytkowaniu wieczystym”, to 1 stycznia stał się automatycznie właścicielem lub współwłaścicielem tego gruntu.

Jakie formalności dotyczą przekształcenia?

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków ma stanowić zaświadczenie Prezydenta Miasta Gliwice potwierdzające przekształcenie. Każdy właściciel otrzyma taki dokument bezpłatnie w terminie do 12 miesięcy od dnia przekształcenia, bez konieczności składania wniosku. Zaświadczenie będzie również przesłane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami do Sądu Rejonowego (wydziału Ksiąg Wieczystych), a z tytułu zmiany zapisów w księgach wieczystych właściciel nie będzie ponosił żadnych opłat.

– Bezpłatne zaświadczenie będzie wydawane „z urzędu” po przeanalizowaniu, czy dana nieruchomość podlega przekształceniu. Nie ma więc konieczności składania wniosków czy też osobistej wizyty w urzędzie

– zaznacza Aleksandra Wysocka, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Ile zapłacić za przekształcenie?

Pamiętajmy – nie będzie już dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego! Za przekształcenie należy zapłacić 20 rocznych opłat przekształceniowych. Opłaty te odpowiadają wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązywałaby w 2019 roku. Termin na zapłatę pozostanie bez zmian – do 31 marca każdego roku. Wyjątek stanowi opłata należna za rok 2019, którą trzeba uiścić do 29 lutego 2020 roku. Należy też pamiętać, że opłatą przekształceniową będzie obciążany każdy nowy właściciel nieruchomości podlegającej przekształceniu!

Co zrobić, jeśli „wieczyste” zostało już opłacone z góry?

– W ustawie zostało przewidziane rozwiązanie dla osób, które miały wniesioną opłatę roczną za użytkowanie wieczyste za cały okres z góry. Dla nich przekształcenie jest nieodpłatne – przypomina Aleksandra Wysocka.

Czy opłata przekształceniowa będzie zmieniana?

Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dokonać tego będzie można z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej jednak niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji.

Czy przekształcenie można opłacić za jednym razem?

Przewidziano obligatoryjną bonifikatę w wysokości 60% dla użytkowników gruntów Skarbu Państwa – w przypadku płatności z góry dokonanej w 2019 roku. W kolejnych latach będzie obniżana o 10%.

Co z bonifikatą „miejską” w Gliwicach?

W odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Gliwice, o ewentualnym udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zadecyduje Rada Miasta na podstawie uchwały. Na razie przeprowadzane są analizy skutków wprowadzenia bonifikaty.

(MSI GN/kik)

od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
Urko
Urko

Z zapartym tchem będę śledził pewną jak w banku interpelację radnego Jaśnioka Michała w sprawie wysokości tych opłat , i ich bonifikat, na ręce miłościwie nam panującego. Skoro potrafił ją błyskawicznie złożyć w sprawie różnic pomiędzy ścianą szklaną a ytongową na gliwickiej starówce, to w tej sprawie z pewnością też złoży kierowany li tylko i wyłącznie troską o dobro mieszkańców. Prawda panie radny ?

Michał Jaśniok
Michał Jaśniok

Zadałem pytanie w tej sprawie na komisji budżetu – jeszcze przed sprawą zabudowy gliwickiej Starówki. Pana złośliwości trafiły zatem kulą w płot. Czekam na odpowiedź. Gdy ją otrzymam – poinformuję na stronie http://www.jasniok.pl.

Urko
Urko

Pan wybaczy. Ale Pańska “działalność” na szerokiej niwie interpelacji jest mi raczej słabo znana. Rzekłbym , że równie słabo, jak inne działania na rzecz dobra samego miasta i jego mieszkańców. Zwracam także, uwagę, że pytanie na komisji budżetu ( jak rozumiem, zadał je Pan, jako wiceprzewodniczący tej komisji jej przewodniczącemu ? ) nie jest tożsame z interpelacją . Ale to zapewne, jako wieloletni radny, Pan doskonale wie.

Michał Jaśniok
Michał Jaśniok

“…jak rozumiem, zadał je Pan, jako wiceprzewodniczący tej komisji jej przewodniczącemu”.
Źle Pan rozumie.

Kaczor
Kaczor

Jak już się pan radny pokazał, to wypadało opowiedzieć, jaką odpowiedź pan uzyskał.

ferdyk
ferdyk

juz dostalem od zlodziei pismo ze zamiast placic 6.32 gr rocznie banda sobie zyczy 226.99 zl rocznie tylko za co nie mam gdzie postawic auta i nie mam cm 2 ziemi kolo bloku tylko pod nim do czego zmierzamy w tym chamstwie

Fiku Miku
Fiku Miku

Jak już wszyscy będą właścicielami gruntów to wprowadzony zostanie podatek katastralny.

Ssak
Ssak

No i w tym nasza głowa a nie miauczenie po fakcie aby tak się nie stało.

Gliwiczanka
Gliwiczanka

Ja po rewizji opłat, od 3 lat płacę zamiast 49zł, 800zł!!! Zaznaczam, że mieskzam w bloku. Odwoływaliśmy się, ale na nic to sie nie zdało..Jak ustalą bonifikatę 60%, to dla mnie wciąż to będzie mnóstwo pieniędzy w porównaniu np. do Wrocławia, ktory ustalił 90%

aku
aku

Niemcy, jak i inni obcokrajowcy, by kupić sobie grunty czy nieruchomości na własność w Polsce, muszą mieć polskie obywatelstwo. A to mają tylko nieliczni, z których większa część nie ma tyle pieniędzy.

Urko
Urko

Wybacz , ale nie masz o tym zielonego pojęcia. Pojęcia w innym kolorze, też nie …

tak
tak

co za problem znaleźć słupa z polskim obywatelstwem albo podwójnym

Ssak
Ssak

Pojęcie własności prywatnej pozostaje tylko na papierze jako określenie umowne. Własność prywatna jest wtedy jak kupuję np. buty, golf inne towary płacę za to w tym jest podatek i jest moje. A za nieruchomość czyli niby własność płaci się podatek do końca życia chyba, że się sprzeda. Niejeden miałby z tego podatku do tej pory ze 2 albo i 3 domy. Więc mamienie społeczeństwa dla zysku trwa od wieków i będzie trwało na wieki wieków, Amen. Wilk podchodzi ofiarę zawsze bardzo cicho, spokojnie niespodziewanie i najczęściej od tyłu. Więc uczmy się od zwierząt form samoobrony bo to nasz obowiązek, wręcz… Czytaj więcej »

Putrament
Putrament

To teraz Niemcy mogą sobie kupić Gliwice

aku
aku

Prawo użytkowania wieczystego gruntów zamiast prawa własności

No nareszcie! Brawo, że tak się stało, choć szkoda że dopiero teraz. Ale lepiej późno niż wcale. Komuniści wprowadzili pojęcie użytkowania wieczystego gruntów, maksimum do 99 lat, znosząc pojęcie własności prywatnej, aby wszystkie były własnością społeczną = wspólną, czyli niczyją, wywłaszczając właścicieli gruntów z ich ojcowizny. W ten sposób chcieli mieć dostęp do wszystkiego, nawet tego, co wypracowali inni. Tak to wyglądało w uproszczeniu w praktyce. Oczywiście sformułowana przez prawników definicja wypieściła to tak, że nie wynikały z niej żadne negatywne skutki, co się dopiero okazywało w praktyce.