W Gliwicach mamy nowy zabytek. „Ta zieleń jest niezwykle cennym fragmentem miasta”

Aleja drzew wzdłuż potoku Ostropka została wpisana do rejestru zabytków. Konserwator zwrócił uwagę na jej szczególny charakter i związek z układem urbanistycznym całego pobliskiego osiedla.

Jak wskazał konserwator, dwurzędową aleję tworzą głównie klony i lipy. Stan drzew jest dobry. Aleja powstała najpewniej w latach ’20 XX wieku i – jak uznał konserwator – stanowi element tej samej koncepcji urbanistycznej co układ zieleni wzdłuż ul. Mickiewicza (wpisany do rejestru zabytków w 2020 roku).

W uzasadnieniu do wpisu, konserwator podkreślił znaczenie całego układu zieleni w obrębie dawnego osiedla GAGFAH (kwartał zabudowy wokół ul. Mickiewicza).

– Pomimo upływającego czasu zieleń ta nadal jest świadectwem wysokiego kunsztu ogrodniczego i niezwykle cennym fragmentem miasta

– czytamy w piśmie. – Historycznie uwarunkowany układ zieleni rozplanowany wzdłuż osi jaką tworzy ulica Mickiewicza jest już jednym z niewielu zachowanych w bardzo dobrym stanie przykładów w ten sposób zagospodarowanych międzywojennych osiedli, zarówno w skali miasta Gliwice, jak i całego regionu górnośląskiego – wskazał ŚWKZ.

O wpisanie do rejestru alei drzew nad Ostropką wnioskowało Stowarzyszenie Miasto Ogród Gliwice, a analiza (obejmująca m.in. oględziny konserwatora na miejscu) i proces decyzyjny trwał niemal przez cały 2022 rok. Ostatecznie aleja została wpisana do rejestru 27 grudnia 2022 roku.

Konserwatorska ochrona nad aleją to w ostatnich latach kolejny wpis obejmujący cenne tereny zielone w Gliwicach. W 2020 roku po wieloletnim sporze ostatecznie wpisano do rejestru zespół zieleni obejmujący 130 lip wzdłuż ul. Mickiewicza i Sowińskiego, a w 2021 roku do rejestru zabytków wpisano Park Starokozielski (przeczytaj –> W Gliwicach mamy nowy zabytek. Najstarsze rosnące tu drzewa mają 140 lat). Wszystkie na wniosek mieszkańców i społeczników.