Wiaty rowerowe przy gliwickich podstawówkach? Większość szkół nie jest tym zainteresowana

fot. Gliwicka Rada Rowerowa

Wiaty rowerowe na terenie szkół podstawowych mogłyby być dobrą zachętą dla dzieci, aby korzystać z tego środka komunikacji. Jednak spośród zapytanych placówek, zainteresowana była zaledwie 1/3. Dwie szkoły wiaty już posiadają.

Radny osiedla Ligota Zabrska Marcin Włodarczyk, złożył w Urzędzie Miejskim wniosek o wyposażenie gliwickich szkół podstawowych w wiaty rowerowe. Magistrat najpierw odpowiedział negatywnie, powołując się na samodzielność dyrektorów jednostek oświatowych, utrudnienia infrastrukturalne czy brak wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Po pewnym czasie, magistrat rozesłał jednak zapytanie do szkół podstawowych, czy placówki dostrzegają potrzebę zakupu i montażu na obszarze szkolnym wiat rowerowych. Wyniki udostępniono radnemu osiedla.


Otrzymał on wykaz 28 szkół, spośród których tylko 10 odpowiedziało pozytywnie.

– Podobne akcje są już standardem w wielu miastach w Polsce np. w Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Rybniku – komentuje w serwisie facebook.com Marcin Włodarczyk.

– (…) tego typu infrastruktura jest skuteczną zachętą co widać w wielu miastach w Polsce do większej aktywności dzieci. W tym przypadku do jazdy na rowerze do i ze szkoły. Jednak z racji umiejscowienia szkół, jestem przekonany, że wiaty byłyby wielokrotnie wykorzystywane również po lekcjach. Wtedy dzieci np. przyjeżdżają grać w piłkę na przyszkolne boiska – dodaje Włodarczyk.

Jest to poza tym dla miasta z takim budżetem mały, a co ważne jednorazowy wydatek, który trafia naraz do wielu osiedli. O dodatkowych korzyściach promocyjnych dla UM nie wspomnę

– podkreśla radny.

Postanowiliśmy zapytać dyrekcje szkół, dlaczego nie są zainteresowane montażem wiat. Wiadomości e-mail zostały rozesłane do wszystkich 18 placówek obecnych na liście udostępnionej przez Urząd Miasta. Siedem z nich udzieliło odpowiedzi, w tym dwie telefonicznie. Część dyrektorów, nie pamiętała, że ankieta magistratu w ogóle została do nich przesłana. Dwie ze szkół, SP nr 13 oraz ZSP nr 10 na swoim terenie posiadają już po 2 osłonięte miejsca na jednoślad, stąd ich odpowiedź była negatywna. Inne szkoły powoływały się na brak miejsca lub potrzebę przeprowadzenia pilniejszych inwestycji.

Jesteśmy w trakcie prac projektowych związanych z termomodernizacją boisk i dróg przeciwpożarowych i na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości ustawienia wiaty na terenie szkoły

– wyjaśnia Aneta Kleczka, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach. Inna placówka tłumaczy, że w udogodnienia dla rowerzystów już zainwestowała.

– Nie dostrzegaliśmy konieczności montażu wiaty rowerowej, gdyż na naszym terenie umiejscowiony jest nowy stojak rowerowy w obszarze monitorowanym. Dotychczas nikt ze społeczności lokalnej nie zgłaszał potrzeby budowy takiej wiaty na terenie szkolnym. W naszym odczuciu, przygotowane miejsce na rowery spełnia potrzeby uczniów, ich opiekunów i pracowników – mówi Małgorzata Hutnikiewicz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach.

Co z wiatami dla 10 zainteresowanych szkół

Po otrzymaniu od zastępcy prezydenta, Krystiana Tomali, odpowiedzi zawierającej listę 10 zainteresowanych montażem wiaty rowerowej szkół, Marcin Włodarczyk zwrócił się do niego z prośbą o wykonanie takich obiektów we wspomnianych placówkach. Podobnie jak w innych miastach, takich jak Rybnik, Tychy czy Białystok, miałoby to zostać sfinansowane z budżetu miasta.

Wniosek radnego, złożony 19 marca do wiceprezydenta miasta, oczekuje na rozpatrzenie.

Żaneta Mrozek-Siewierska

* * *
Rowerowy konkurs. Gliwicka Rada Rowerowa ogłosiła konkurs, w którym wybierze szkołę przyjazną rowerzystom. Zgłoszenia można wysyłać na ten link