Wiceprezydent Gliwic Ewa Weber odwołana ze stanowiska przez Adama Neumanna. „Z powodu utraty zaufania”

„Informuję, że z uwagi na utratę zaufania postanowiłem odwołać panią Ewę Weber z funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta” – pisze Adam Neumann, prezydent Gliwic w mediach społecznościowych.

 
„Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powoływanie i odwoływanie Zastępców Prezydenta Miasta jest wyłączną kompetencją prezydenta. Nie musi on uzasadniać swojego wyboru, ani konsultować się w tej sprawie z Radą Miasta lub innymi podmiotami. Zastępcy prezydenta to jego najbliżsi współpracownicy, a współpraca z nimi wymaga bezwzględnego zaufania. Od pewnego czasu charakter mojej współpracy z Ewą Weber nie spełniał tego warunku” – czytamy w oświadczeniu.

Prezydent dziękuje Ewie Weber za dotychczasową współpracę

„Mimo przykrych okoliczności zakończenia współpracy z Ewą Weber chciałbym jej podziękować za pełne poświęcenia około cztery lata pracy na rzecz naszego miasta” – pisze Adam Neumann.


Nie będzie nowego wiceprezydenta

„Nie zdecydowałem obecnie o powoływaniu nowego zastępcy. Obowiązki realizowane dotąd przez panią Weber zostaną podzielone między pozostałych dwóch Zastępców Prezydenta Miasta – Aleksandrę Wysocką i Mariusza Śpiewoka – kończy prezydent Gliwic.

Przypomnijmy, 14 listopada Ewa Weber przestała pełnić nadzór nad Wydziałem Edukacji. To było już drugie w ciągu roku ograniczenie wpływów Weber w strukturach organizacyjnych miasta. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że stopniowe ograniczanie kompetencji Ewy Weber miało związek z napięciami w szeroko rozumianym obozie prezydenckim. (emef)

63 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze