Aleksandra Wysocka, wiceprezydent Gliwic. Wsparcie od miasta dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem. Pytamy o pakiet pomocy

Gliwicki Pakiet Pomocy dla Przedsiębiorców wkrótce zacznie działać. Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę dotyczącą wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących, dzierżawiących i użytkujących nieruchomości należące do miasta.

To wsparcie było oczekiwane zwłaszcza przez najbardziej dotknięte kryzysem branże, m.in. gastronomię czy usługi.

– Przedsiębiorcy mają możliwość złożenia wniosku o odstąpienie dochodzenia należności. Rozumiemy przez to niepodejmowanie żadnych czynności windykacyjnych wobec przedsiębiorców, do końca bieżącego roku – mówi Aleksandra Wysocka, zastępca prezydenta Gliwic.


– Mechanizmy wynikające z tarczy antykryzysowej dotyczą ulg w sprawie należności. To bardzo ważne słowo, (…) należnością jest coś, co pozostaje do zapłaty, czyli zobowiązanie do zapłaty. W momencie zapłaty tej należności, ona przestaje być należnością i tak naprawdę nie ma możliwości, żeby ją umorzyć.
Beneficjentem tej pomocy można być wtedy, gdy wstrzymamy się z płatnościami – dodaje Aleksandra Wysocka.

Cały wywiad w nagraniu wideo.