Wybory do Rad Osiedli 2019. W każdej dzielnicy potrzebne minimum 15 kandydatów z poparciem

W bieżącym roku kończy się obecna kadencja gliwickich Rad Osiedli. Kolejne wybory do RO odbędą się 7 kwietnia w osiedlach, w których zbierze się minimalna ilość chętnych do kandydowania w liczbie 15 osób.

Aby móc dostać się na listę kandydatów na członka RO należy uzyskać poparcie 25 mieszkańców swojej dzielnicy.

Gliwice podzielone są na 21 osiedli. W 19 funkcjonują obecnie Rady Osiedli, których kadencja dobiega końca. Rady są jednostkami pomocniczymi miasta stanowiącymi pomost pomiędzy mieszkańcami a władzami Gliwic. Gremia te opiniują projekty uchwał Rady Miasta dotyczące danego osiedla, wypowiadają się na temat planów zagospodarowania przestrzennego czy też planowanych inwestycji i remontów, biorą udział w organizowanych przez prezydenta konsultacjach w wielu kwestiach dotyczących funkcjonowania miasta, informują mieszkańców o istotnych sprawach dziejących się w Gliwicach.

Działalność Rad Osiedli obejmuje szereg inicjatyw, do których zaliczyć można organizację imprez kulturalnych, zawodów sportowych czy festynów rekreacyjnych.

Wiele przedsięwzięć odbywa się cyklicznie i na stałe wpisało się do kalendarza imprez miejskich. Członkowie Rad Osiedli działają społecznie, co oznacza, że za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia. Miasto zapewnia Radom Osiedli pieniądze w budżecie na bieżącą działalność, a kwoty są zależne od liczby mieszkańców danego osiedla.

7 kwietnia odbędą się kolejne wybory do Rad Osiedli nowej kadencji w osiedlach: Baildona, Bojkowie, Brzezince, Czechowicach, Kopernika, Ligocie Zabrskiej, Łabędach, Obrońców Pokoju, Ostropie, Politechnice, Sikorniku, Sośnicy, Starych Gliwicach, Szobiszowicach, Śródmieściu, Trynku, Wilczym Gardle, Wojska Polskiego, Wójtowej Wsi, Zatorzu oraz Żernikach. Poniższa mapka pokazuje granice osiedli. W każdym z nich wybieranych będzie 15 członków Rady Osiedla, niezbędnych do jej funkcjonowania.

Więcej informacji dotyczących zgłaszania kandydatów do Rad Osiedli znajduje się tutaj.

(msi)

od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
AMF
AMF

Do “Rad Osiedli” gdy osiedli nie ma być?
Ja czegoś nie ogarniam czy to tamci są tak ….

Ciekawski
Ciekawski

Dlaczego radni nie działają społecznie?

Imię
Imię

nie doczytałeś do końca? “Członkowie Rad Osiedli działają społecznie, co oznacza, że za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia.”

Piri
Piri

Toteż, nie ma im za co płacić, jeżeli do tej pory nie doprowadzili do zmiany stawek za odpady i śmieci w zależności od ilości osób na danym metrażu. Poza tym 15 radnych to o połowę za dużo to samo dotyczy radnych miejskich, są za dużym obciążeniem finansowym dla budżetu a korzyści z nich takie, że jak ich trzeba to ich dla obywatela nie ma.

Rob
Rob

Radni czy radni osiedli, bo to jest już różnica.