Wybory do Rad Osiedli 2019. W każdej dzielnicy potrzebne minimum 15 kandydatów z poparciem


W bieżącym roku kończy się obecna kadencja gliwickich Rad Osiedli. Kolejne wybory do RO odbędą się 7 kwietnia w osiedlach, w których zbierze się minimalna ilość chętnych do kandydowania w liczbie 15 osób.

Aby móc dostać się na listę kandydatów na członka RO należy uzyskać poparcie 25 mieszkańców swojej dzielnicy.

Gliwice podzielone są na 21 osiedli. W 19 funkcjonują obecnie Rady Osiedli, których kadencja dobiega końca. Rady są jednostkami pomocniczymi miasta stanowiącymi pomost pomiędzy mieszkańcami a władzami Gliwic. Gremia te opiniują projekty uchwał Rady Miasta dotyczące danego osiedla, wypowiadają się na temat planów zagospodarowania przestrzennego czy też planowanych inwestycji i remontów, biorą udział w organizowanych przez prezydenta konsultacjach w wielu kwestiach dotyczących funkcjonowania miasta, informują mieszkańców o istotnych sprawach dziejących się w Gliwicach.


Działalność Rad Osiedli obejmuje szereg inicjatyw, do których zaliczyć można organizację imprez kulturalnych, zawodów sportowych czy festynów rekreacyjnych.

Wiele przedsięwzięć odbywa się cyklicznie i na stałe wpisało się do kalendarza imprez miejskich. Członkowie Rad Osiedli działają społecznie, co oznacza, że za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia. Miasto zapewnia Radom Osiedli pieniądze w budżecie na bieżącą działalność, a kwoty są zależne od liczby mieszkańców danego osiedla.

7 kwietnia odbędą się kolejne wybory do Rad Osiedli nowej kadencji w osiedlach: Baildona, Bojkowie, Brzezince, Czechowicach, Kopernika, Ligocie Zabrskiej, Łabędach, Obrońców Pokoju, Ostropie, Politechnice, Sikorniku, Sośnicy, Starych Gliwicach, Szobiszowicach, Śródmieściu, Trynku, Wilczym Gardle, Wojska Polskiego, Wójtowej Wsi, Zatorzu oraz Żernikach. Poniższa mapka pokazuje granice osiedli. W każdym z nich wybieranych będzie 15 członków Rady Osiedla, niezbędnych do jej funkcjonowania.

Więcej informacji dotyczących zgłaszania kandydatów do Rad Osiedli znajduje się tutaj.

(msi)