Wyremontują dojazd do pól, skorzystają rowerzyści. Inwestycja jeszcze w tym roku

Ponad kilometrowy odcinek trasy rowerowej na gliwickich polach w rejonie ul. Kozielskiej wkrótce przejdzie solidną modernizację. Miasto chce odtworzyć nawierzchnię ścieżki.

– Remont cieszy, ale pamiętajmy, że tak naprawdę mówimy nie o drodze dla rowerów, tylko o polnym ciągu komunikacyjnym – zauważa Andrzej Parecki z Gliwickiej Rady Rowerowej.

Modernizacja obejmie odcinek drogi od wjazdu na wysokości ul. Chemicznej do skrzyżowania z pozostałymi trasami rowerowymi w głębi pól.

Jak czytamy w ogłoszeniu o przetargu, odtworzenie nawierzchni polegać będzie na wyrównaniu nawierzchni poprzez wbudowanie warstwy kruszywa oraz destruktu. Ścieżka ma zostać dostosowana wysokościowo do przyległego terenu, tak aby nie wynosić jej powyżej istniejących poboczy.


– Realizacja tego zadania to kontynuacja działań prowadzonych przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM w ramach utrzymania tras rowerowych

– mówi Joanna Lenczowska z biura rzecznika prasowego Prezydenta Gliwic.

Urzędnicy podkreślają, że w ostatnich latach wyremontowanych zostało wiele fragmentów tras rowerowych poza pasami drogowymi. Wśród nich m.in. ścieżki łączące ul. Bojkowską z ul. Św. Brata Alberta, Bojkowską z Rybnicką, Sowińskiego z Lasem Żyznawa, Tulipanów i Lekarską. Łącznie to prawie 10 kilometrów.

Dzięki tym inwestycjom łatwiej jest poruszać się na rowerze po szutrowych ścieżkach, choć, jak uważa Andrzej Parecki z GRR, to nie dobro rowerzystów stoi na pierwszym miejscu przy okazji tych remontów.
– Te drogi są dojazdem do pól i tak naprawdę, przez to też się psują. Te inwestycje to forma uspołecznienia kosztów. Na przykład takie same drogi w Bojkowie robią obecnie za dojazd do budowy. Jakby miały faktycznie oznaczać nową jakość, to byłyby z asfaltu, bo taki jest standard budowy. To, co powstaje na polach jest po prostu częścią trasy rowerowej, ale funkcją prymarną jest dojazd do pól – komentuje.

Do czasu rozstrzygnięcie przetargu (9 lipca), Magistrat nie chce podawać, jaki jest szacunkowy koszt inwestycji przy ul. Kozielskiej. Urzędnicy natomiast zapowiadają inną rowerową inwestycję w tym rejonie Gliwic.

– Trwają przygotowania do zbudowania chodnika wraz z droga rowerową w ciągu ul. Kozielskiej na odcinku od końca zabudowy do ścieżki rowerowej w rejonie ronda przy ul. Wyczółkowskiego – mówi Lenczowska.

Odcinek będzie miał 310 metrów po stronie prawej w kierunku na Brzezinkę. Zadanie jest na etapie projektowania, realizacja może nastąpić w 2019 roku.
Michał Szewczyk