Wzdłuż ulicy Nowy Świat pojedziemy drogą rowerową. Inwestycja może być zrealizowana za 2 lata

Gliwicka Rada Rowerowa złożyła we wrześniu wniosek do budżetu miasta, który dotyczył budowy drogi dla rowerów przy ul. Nowy Świat i ul. Jana Pawła II. Został on zaopiniowany pozytywnie.

Nowa DDR ma rozpoczynać się przy Szpitalu Wielospecjalistycznym, następnie przeciąć ul. Kościuszki i biec po północnej stronie ul. Nowy Świat aż do skweru Dessau, gdzie trasa odbije na północ i pobiegnie po zachodniej stronie ul. Jana Pawła II aż do Katedry.

Na odcinku od Teatru Miejskiego do Szpitala Wielospecjalistycznego ruch rowerowy będzie się odbywał na zasadach ogólnych przez parking.

Wybudowana infrastruktura pozwoli na łatwiejszy i bezpieczniejszy dojazd z Sikornika do Śródmieścia (i na odwrót), co będzie szczególnie istotne dla użytkowników Gliwickiego Roweru Miejskiego, który ma stację na skwerze Dessau. Zgodnie z koncepcją docelowej sieci rowerowej Gliwic jest to element trasy nr 5 łączącej pl. Piastów z Sikornikiem.


Wniosek GRR zaopiniowano pozytywnie. Inwestycja została zakwalifikowana jako zadanie wieloletnie, tym samym nową ścieżką pojedziemy najprędzej w 2020 roku.

(żms)/GRR.org.pl
fot. GRR.org.pl