Za poprawki przy fontannie zapłaci MZUK. Prawie 30 tysięcy zł

27 259 złotych i 12 groszy – dokładnie na tyle wycenia się poprawki przy fontannie miejskiej na pl. Piłsudskiego.

Koszt robót dodatkowych poniesie Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

– Prace trwające na terenie placu Piłsudskiego wykonywane są wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz wykonawcę fontanny i są to tzw. roboty dodatkowe – informuje Justyna Przybysz, rzecznik MZUK.

Poprawki polegały m.in. na wymianie części trawy i wykonaniu obrzeży granitowych zabezpieczających trawnik przed spływającą wodą. W porównaniu z oryginalnym projektem autorstwa firmy Marwit, zmieniona została też konstrukcja niecki.

– Zmiany te były wykonane w porozumieniu z firmą Marwit. Koszt robót dodatkowych to 27 259,12 zł. Koszty te ponosi MZUK. W cenę wchodzą wszelkie prace związane z wykonaniem 60 m obrzeży granitowych, 6,2 mb odwodnienia liniowego z włączeniem się do kanalizacji, zakupem i rozłożeniem 12 ton żwiru płukanego, zakupem i montażem klapy ze stali nierdzewnej – wylicza Przybysz.

(mpp)