Za rok pojedziemy nowym odcinkiem obwodnicy zachodniej. Duże zmiany w rejonie budowy (zdjęcia)

Sporo zmian zaszło w rejonie budowanego fragmentu obwodnicy zachodniej od strony ul. Okulickiego i Sowińskiego.

 
Odcinek zachodniej obwodnicy Gliwic ma być gotowy w I kwartale 2024. Finisz tej inwestycji nie jest też szczególnie odległy, biorąc pod uwagę, ile trzeba było czekać na jej rozpoczęcie.

Niestety, przy okazji trzeba było usunąć drzewka i krzewy ze sporej części alejki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Okulickiego, która powstała zaledwie kilkanaście lat temu.


Wycinka drzew przeprowadzona została ze względu na kolizję z rozbudową układu drogowego. Ich usunięcie poprzedzono konsultacjami ze Stowarzyszeniem – Zdrowe Miasto. Uzyskano stosowne decyzje administracyjne

– informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Dopytujemy jeszcze, czy w momencie sadzenia drzew nie przewidywano, że kiedyś konieczna będzie ich wycinka.

Główny przebieg obwodnicy zachodniej został ustalony zgodnie z pierwotna koncepcją, z początkiem 2002 roku. Od tego czasu zmianie uległy przepisy. W związku z tym, w ramach realizowanych prac projektowych przebudowy skrzyżowania obwodnicy zachodniej z ul. Sowińskiego, konieczna było zmiana profilu niniejszego skrzyżowania – wyjaśnia rzeczniczka ZDM.

Pierwsze łopaty zostały wbite w połowie grudnia. Aktualnie w przebiegu planowanej ulicy prowadzone są prace archeologiczne (chwilowo podobno wstrzymano je ze względu na pogodę).

W dalszej kolejności powstaną tymczasowe drogi dojazdowe, które umożliwią wykonanie głównego ciągu jezdni oraz pozwolą na budowę obiektu mostowego nad ciekiem wodnym.

Już w lutym, ze względu na realizację kolejnego etapu prac, kierowcy będą musieli liczyć się z pierwszymi utrudnieniami w ruchu, w rejonie budowy. Wykonawca planuje, aby w miarę możliwości zachowany został ruch w obu kierunkach, po specjalnie przygotowanym przejeździe – przekazuje rzeczniczka ZDM. Również w lutym PWiK rozpocznie realizację prac związanych z budową magistrali wodociągowej.

Sygnalizacja świetlna już teraz stoi… w polu

Przypomnijmy, że w ramach budowy ostatniego, 2-kilometrowego odcinka obwodnicy zachodniej powstanie droga jednojezdniowa, z jednym pasem ruchu w każdą stronę, z możliwością dobudowy w przyszłości dodatkowej jezdni. Równocześnie zapewniony zostanie wygodny przejazd dla rowerzystów – w części z wykorzystaniem zaprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego, w części dróg dojazdowych do pól.

W pobliżu „wlotów” nowej trasy przewidziano możliwość ustawienia stacji roweru miejskiego oraz stacji napraw rowerów, a na przedłużeniu ul. Okulickiego mają zostać zamontowane ławki. Na trasie nie zabraknie zieleni, w tym drzew i krzewów w pasie drogowym.

Zaplanowano też budowę mostu, przejść dla zwierząt oraz przejazdu dla rolników. W niektórych miejscach konieczna będzie przebudowa infrastruktury podziemnej. Cały odcinek zostanie oświetlony z wykorzystaniem energooszczędnego oświetlenia LED. Z myślą o rozwoju budownictwa mieszkaniowego zaplanowano zatoki autobusowe. W okolicy zabudowań przy ul. Daszyńskiego staną ekrany akustyczne.

Na obu końcach nowego odcinka obwodnicy będą skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, podłączoną do gliwickiego systemu sterowania ruchem (jedno już nawet istnieje, sygnalizatory stoją w polu). Oprócz tego przewidziane jest jeszcze jedno skrzyżowanie z projektowaną obecnie obwodnicą Ostropy.

(żms)
fot. 24gliwice/ŁG