Zaczną dopiero za rok. Z ulicy Jagiellońskiej zniknie torowisko

Najwcześniej w 2017 roku rozpocznie się długo wyczekiwany remont ul. Jagiellońskiej i Zabrskiej. Przy okazji, na całej długości odnawianych fragmentów, usunięte zostaną torowiska. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie projektu pod remont obu ulic.

O konieczności odnowienia nawierzchni zniszczonej ulicy Jagiellońskiej pisaliśmy kilka tygodni temu. Po zakończeniu prac przy ?średnicówce? zarówno ulica Jagiellońska, jak i Zabrska, nie są już absolutnie kluczowe dla układu komunikacyjnego miasta, stąd też mogą zostać wyremontowane.

Jak czytamy w ogłoszeniu o przetargu, ulica Jagiellońskiej zostanie przebudowana na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Konarskiego. Z kolei ulica Zabrska będzie wyremontowana od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu nad torami PKP. Dodatkowo, przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława. Jeśli chodzi o przebudowę skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława, miasto nie wyklucza zajęcia dodatkowego terenu (poza granicami pasa drogowego), co może wskazywać na dość ambitne plany urzędników.

Kierowców na pewno zadowoli informacja o demontażu infrastruktury tramwajowej na długości remontowanych ulic. Jak zaznacza miasto, zakres robót związanych z demontażem elementów infrastruktury tramwajowej oraz koszty z tym związane będą leżeć po stronie spółki Tramwaje Śląskie.

W projekcie uwzględnione zostanie wykonanie, w miarę możliwości, dróg rowerowych o nawierzchni z asfaltobetonu oraz przebudowę oświetlenia ulicznego zgodnie z miejskim Masterplanem.

Co ciekawe, miasto postawiło warunek dla potencjalnych oferentów – w dokumentacji projektowej należy uwzględnić założenia koncepcji dla Centrum Przesiadkowego w Gliwicach oraz pod budowę dróg rowerowych, opracowaną przez firmę INKOM.

To nie jedyna inwestycja, na której projekt czeka ZDM. Urzędnicy zamierzają również przystąpić do przebudowy ulicy Architektów.

Oferty w przetargu można składać do 14 kwietnia. Na realizację projektów, wykonawca będzie miał dziesięć miesięcy. Właściwe prace drogowe rozpoczną się zatem najwcześniej w 2017 roku.
(mpp)