Zadatek i zaliczka na rynku wtórnym

Podpisanie umowy przedwstępnej o sprzedaży nieruchomości zawsze wiąże się z przekazaniem sprzedającym określonej sumy, która ma stanowić zabezpieczanie transakcji. W tym kontekście operuje się dwoma pojęciami: zadatek i zaliczka. Wiele osób traktuje je zamiennie, tymczasem są to dwa zupełnie różne pojęcia, które niosą za sobą inne konsekwencje. Czym różni się zadatek od zaliczki i co lepiej wybrać?

 

Zadatek i zaliczka nie są tym samym

Przy podpisywaniu umowy przedwstępnej kupujący przekazuje sprzedającemu pewną kwotę, która określana jest jako zadatek lub zaliczka. Jeśli sprzedaż przebiegnie zgodnie z planem, a wszystkie terminy z umowy zostaną spełnione, to kwota ta zostanie zaliczona na poczet płatności za mieszkanie. Jednak, jeśli sprzedaż nie dojdzie do skutku to, to co się stanie z wpłaconymi już pieniędzmi, będzie zależało of formy, jaką zostały one określone w umowie.

Sprawdź ofertę deweloperów w Gliwicach

Zadatek

Zadatek pełni formę zabezpieczenia i jednocześnie odszkodowania dla obu stron umowy sprzedaży mieszkania. W przypadku, gdy transakcja nie dojdzie do skutku z winy kupującego, wpłacona kwota przepada i staje się ona odszkodowaniem dla sprzedającego. Jednak, jeśli do realizacji umowy nie dojdzie z winy sprzedającego, to jest on zobowiązany do wypłacenia kupującemu podwójnej kwoty zadatku ( zwrócenia mu całości zadatku i wypłacenia takiej samej kwoty w ramach odszkodowania). Odszkodowania nie trzeba wypłacać, jeśli do finalizacji umowy nie doszło z przyczyn niezależnych od obu stron – w takiej sytuacji zadatek jest zwracany kupującemu i nikt nie ponosi strat. Tak samo jest, gdy strony dojdą do porozumienia i rozwiążą umowę przedwstępną.

Zaliczka

Zaliczka jest kwotą wpłaconą na poczet ceny sprzedaży mieszkania. Jeśli do sprzedaży nie dojdzie, zaliczka jest zwracana w takiej samej kwocie, w jakiej została wpłacona. Nie stosuje się w tym przypadku zwrotu podwójnej kwoty, a w przypadku niedotrzymania umowy przez kupującego nie traci on żadnych pieniędzy.

Wysokość zaliczki i zadatku

Nie ma żadnych zapisów, które określałyby wysokość zadatku lub zaliczka, a kwotę określają sami zainteresowani. Zwyczajowo jest to 10% od ceny sprzedaży, jednak strony mogą zdecydować się na zupełnie inną kwotę. Co jest lepsze: zadatek, czy zaliczka? Tę kwestię każdy musi rozpatrzyć indywidualnie, a z pewnością oba rozwiązania mają zarówno swoje wady i zalety. Najważniejsze jest jednak, aby dokładnie określić w umowie przedwstępnej czy wpłacamy zadatek, czy zaliczkę oraz jej wysokość.

(materiał partnera)