Zastrzeżenie i inne ważne informacje o znakach towarowych

pexels.com

Znak towarowy to bardzo ważna wartość dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy liczby zatrudnianych pracowników. Zanim konkretny znak stanie się realną wartością przedsiębiorstwa, musi zostać zastrzeżony. Proces ten jest dość długi i podzielony na poszczególne etapy.

 
Sprawdź, jak wygląda zastrzeżenie znaku towarowego, po co monitorować już zastrzeżony znak oraz czy znak ™ dotyczy wyłącznie zarejestrowanych znaków!

Procedura zgłoszenia znaku towarowego w Polsce — jak wygląda?

Jak zastrzec znak towarowy? Procedura rejestracji znaku towarowego może trwać kilka miesięcy. Każdy, kto decyduje się na taki krok, musi uzbroić się w cierpliwość. Rejestrację rozpoczyna badanie, które należy przeprowadzić we współpracy ze specjalistą w zakresie własności intelektualnej. Takie badanie pozwala ustalić, czy znak przypadkiem nie spełnia bezwzględnych przesłanek, które byłyby równoznaczne z odmową rejestracji.

W momencie, gdy nie istnieją takie przesłanki, kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy nie ma przypadkiem zarejestrowanych już podobnych znaków, co może być  powodem ewentualnego sprzeciwu na kolejnym  etapie rejestracji. Jeśli nie zostaną znalezione żadne istotne przeciwwskazania do rejestracji, kolejnym krokiem ku zastrzeżeniu znaku jest złożenie wniosku w Urzędzie Patentowym RP lub EUIPO.

W urzędzie patentowym przeprowadzone zostaje oficjalne  badanie, które skupia się na aspektach formalno-prawnych. Jeśli wszystko jest w porządku, znak zostaje opublikowany w biuletynie, co rozpoczyna 3-miesięczny okres sprzeciwowy. Jest to czas, w którym osoby trzecie mogą zgłosić własny sprzeciw dotyczący znaku. 

Jeśli zgłosi się ktokolwiek i będzie miał dobre argumenty, by zastopować rejestrację znaku, bardzo prawdopodobne będzie, iż dojdzie do postępowania sprzeciwowego. W sytuacji, kiedy nie zgłosi się nikt, Urząd Patentowy wyda decyzję pozytywną, co w efekcie zapewni 10-letnią ochronę nad znakiem. Więcej cennych informacji dotyczących rejestracji znajdziesz na stronie: https://zastrzezone.pl/zastrzezenie-znaku-towarowego-w-polsce/. W tym miejscu zaznaczyć należy, że istnieje różnica w procedurze rejestracji znaku towarowego w Polsce oraz w Unii Europejskiej. W Polsce kiedy Urząd Patentowy wydaje decyzję, konieczne jest jej opłacenie, aby znak faktycznie był chroniony przez 10 lat. W Unii Europejskiej pełną opłatę wnosi się podczas zgłaszania znaku i w momencie wydania decyzji nie jest ona wymagana.

Zastrzeżony znak towarowy — po co go monitorować?

Chcąc w pełni korzystać z prawa do zarejestrowanego znaku, warto zdecydować się na jego monitorowanie. Wiąże się to z konsekwentną i regularną obserwacją baz urzędów patentowych i tego, jakie znaki towarowe są w nich zgłaszane. W sytuacji, kiedy osoba prywatna lub przedsiębiorstwo zdecyduje się na próbę zastrzeżenia podobnego lub identycznego znaku, można skorzystać z przysługującego prawa do sprzeciwu.

Monitorowanie zastrzeżonego znaku może odbywać się w sposób samodzielny, ale można je zlecić firmie zewnętrznej. Usługa monitoringu ciągłego w czasie rzeczywistym to codzienne sprawdzanie baz zawierających znaki towarowe. Monitoring zlecony obejmuje terytorium właściwe dla Twojego znaku towarowego, np. znak zarejestrowany w Polsce jest sprawdzany aż w trzech bazach: urzędu patentowego w Polsce, urzędu patentowego w Unii Europejskiej oraz urzędu patentowego odpowiedniego dla znaków międzynarodowych, których terytorium zgłoszenia obejmuje Polskę. 

Co zyskujesz, decydując się na monitoring ciągły? Oto kilka korzyści:

  • profesjonalne doradztwo, 
  • gwarancja poprawnej oceny,
  • alert mailowy,
  • oszczędność pieniędzy dzięki możliwości wniesienia sprzeciwu, zamiast prowadzenia postępowania przed sądem o unieważnienie znaku,
  • oszczędność czasu dzięki temu, że postępowanie sprzeciwowe trwa krócej niż sprawa przed sądem.

Czym jest oznaczenie ™ i kto może z niego korzystać?

Oznaczenie ™ to z języka angielskiego trademark, co można przetłumaczyć jako znak towarowy. Symbol ten może być umieszczony przy znaku towarowym, niezależnie od tego, czy jest zarejestrowany i objęty ochroną przez Urząd Patentowy, czy nie. Decydując się na wykorzystywanie symbolu ™ można skutecznie zwiększyć prestiż marki oraz dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Oznaczenie ™ można dodać do swojego logotypu bez konieczności rejestracji go czy spełniania jakichkolwiek wymagań formalnych. W ten sposób przedsiębiorca składa deklarację, iż jego znak jest unikalny. W tym wypadku nie trzeba ponosić żadnych opłat, a używanie znaku ™ jest dozwolone na całym świecie, poza Republiką Federalną Niemiec, gdzie konieczna jest rejestracja znaku towarowego. 

Inne symbole, które można umieszczać przy znakach towarowych to ® oraz ©. Symbol © nie wymaga żadnych opłat ani działań rejestracyjnych, a jego umieszczenie dotyczy praw autorskich, z kolei znak ® oznacza, iż konkretny znak został zarejestrowany w urzędzie patentowym i nie można go używać bez dopełnienia formalności. Używanie oznaczenia ® bez decyzji urzędu patentowego jest zagrożone grzywną. 

materiał partnera