Skandal w gliwickiej policji. Trzech funkcjonariuszy KMP zatrzymano za przyjmowanie łapówek

Trzech policjantów z gliwickiej drogówki zatrzymano za przyjmowanie łapówek od kierowców. Funkcjonariuszom zdarzało się też celowo zaniżać “dopuszczalną” prędkość, by strasząc wyższą sankcją wymuszać haracz.

W środę na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji Wydziału w Katowicach zatrzymali trzech funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Zatrzymania mają związek z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym, przedmiotem którego są czyny polegające na przyjmowaniu przez funkcjonariuszy gliwickiej Komendy Miejskiej Policji, korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa.


Jak ustalono, korzyści majątkowe — w różnych kwotach — przyjmowane były przez kilku mundurowych z gliwickiej drogówki od kierowców zamian za zaniechanie podjęcia czynności służbowych.
Ustalono także, że funkcjonariusze w szeregu przypadków informowali zatrzymanych o innej niż faktycznie obowiązująca (najczęściej niższej) dopuszczalnej na danym odcinku prędkości, za co zatrzymanym groziła sankcja w postaci zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Zdarzenia te miały miejsce w rejonie węzła drogowego Sośnica przy Centrum Handlowym Europa Centralna w 2018 r.

Zatrzymanym policjantom — Patrykowi Ś., Marcinowi Sz. i Rafałowi P. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 228 § 3 k.k.: Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach zwraca się z prośbą do osób mających istotne informacje w tej sprawie o zgłaszanie się do Prokuratury.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 229 § 6 k.k. nie podlega karze sprawca przestępstwa, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

(żms)/Prokuratura Okręgowa w Gliwicach

AKTUALIZACJA:
W czwartek na stronie KMP Gliwice pojawił się komunikat, z którego wynika, że podejrzani funkcjonariusze zostali zawieszeni, wszczęto też postępowanie mające na celu zwolnienie ich ze służby:
“Nie ma miejsca dla nieuczciwych funkcjonariuszy w szeregach Policji. Podejrzani o korupcję funkcjonariusze z gliwickiej drogówki zostali zatrzymani. Wszczęte zostały również wewnętrzne postępowania, mające na celu zwolnienie ich ze służby.
W środę funkcjonariusze z Biura Spraw Wewnętrznych zatrzymali trzech policjantów gliwickiej drogówki, podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych. Komendant Miejski Policji w Gliwicach zawiesił funkcjonariuszy w czynnościach służbowych oraz wszczął wobec nich postępowania dyscyplinarne i postępowania administracyjne, zmierzające do zwolnienia ich ze służby. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.”