Zawody na kąpielisku Leśnym. Trzeba mieć rower górski i sztywny kask rowerowy

W niedzielę, 17 czerwca, odbędą się zawody w kolarstwie górskim. To prawdziwa gratka dla miłośników MTB. Na najlepszych czeka Puchar Pre­zy­denta Miasta.

Zawody odbędą się na tere­nie kąpie­li­ska Leśnego, a trasa pobie­gnie lasem Łabędz­kim oraz wokół akwenu i zbior­ni­ków reten­cyj­nych. W zależ­no­ści od wieku i płci, do poko­na­nia będzie dystans od 350 m do 25 km.

Czas prze­jaz­dów będzie mie­rzony elek­tro­nicz­nie. Biuro zawo­dów zosta­nie otwarte o godz. 8.30, a odprawa tech­niczna i reko­ne­sans tras roz­pocz­nie się o godz. 9.30.

Impreza roz­pocz­nie się od startu naj­młod­szych, któ­rzy na rower­kach bie­go­wych o Puchar Pre­zy­denta Gli­wic powal­czą o godz. 10.00. Ostatni start prze­wi­dziano na godz. 13.30.

Udział w zawo­dach może wziąć każdy, bez względu na wiek. Zapisy będą pro­wa­dzone w biu­rze zawo­dów tuż przed star­tami w poszcze­gól­nych kate­go­riach oraz przez inter­net. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na temat zawo­dów można zna­leźć w regulaminie (Regulamin_mtb_2018) oraz na stro­nie inter­ne­to­wej Miej­skiego Zarządu Usług Komu­nal­nych.

(żms)/UM(mf)

od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
MTB
MTB

Była wiceprezydent Caban wreszcie coś “urodziła” na stanowisku dyrektora organizacji imprez sportowych. Tylko czemu górskie kolarstwo chce uprawiać na płaskim terenie? Sama też pojedzie? Martwię się, bo nie produkują takiej ramy, która by ją uniosła.

Urko
Urko

Mnie osobiście najbardziej “chycił za hertzo ” napis: ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU – na ogłoszeniu . Gliwice . Przyszłość jest tu .:-):-):-):-)

kos
kos

Poprzednio czas mierzyli klepsydrą i były protesty, bo klepsydrowy nie potrafił policzyć ziarenek piasku.

Obserwatore Gliwicjano
Obserwatore Gliwicjano

Może na tych zawodach z niewiadomą pulą nagród pojawia się zapowiedziane gwiazdy LA . Na zawodach lekkoatletycznych nikt ich nie widział. Czyli co .Kłamstwo na być Rutyną

dreew
dreew

Rozumiem, że mieszkańcy osiedla Kopernik będą mieli zakaz wstępu do lasu. Dziękujemy!

HAL
HAL

Chyba dostanę raka mózgu. Kolarstwo górskie w lesie i na kąpielisku… w twardym kasku (są miękkie???) o puchar prezydenta miasta… To miasto to jeden wielki psychiatryk, bez lekarzy.

heli1b
heli1b

Twardy to taki czerep z włókna szklanego sklejonego żywicą (typu trabant), miękki to sklejone banany na głowie.

Ampuła
Ampuła

Lokalizacja możliwa tylko dlatego, że po odejściu partyzAntka MONcierewicza z Narodowego Teatrzyku Wojennego, OBRUM zaprzestał prób z broniami niekonwencjonalnymi w Lesie Łabędzkim. Mimo wszystko chętni powinni czytać protokół zgłoszenia do zawodów trzy razy, także do góry nogami i od tyłu. Organizator na pewno maczkiem albo tajnym inkaustem zawarł klauzulę, że nie odpowiada za zniknięcia uczestników na tym terenie.

Gliwiczanin
Gliwiczanin

Dobry pomysł po co im ścieżki rowerowe budować niech jeżdżą po lesie

rrolch
rrolch

W okolicy KL jest kilka fajnych i miejscami wymagających tras. Osobiście polecam.

V V
V V

Chyba dla zgredów.

rrolch
rrolch

dla takich jak TY również się coś łagodniejszego znajdzie :)