Zbliżają się wybory do Rad Osiedli. Nie wszystkie dzielnice będą miały swoich przedstawicieli


7 kwietnia odbędą się wybory do jedenastu gliwickich Rad Osiedli. W pozostałych dzielnicach Gliwic liczba kandydatów wyniosła 15 lub była mniejsza od wymaganej – tam wybory się nie odbędą.

Mieszkańcy Brzezinki, Łabęd, Sikornika, Sośnicy, Starych Gliwic, Śródmieścia i Trynku, osiedli Baildona, Kopernika, Obrońców Pokoju i Wojska Polskiego 7 kwietnia (w niedzielę) będą wybierać 15 członków swoich rad. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała w tych osiedlach od 16 do 32 kandydatów.

Szczegółowe informacje wyborcze – listy kandydatów, adresy lokali wyborczych, komunikat dotyczący sposobu głosowania – są dostępne w zakładce „Samorząd / Rady Osiedli / Wybory do Rad Osiedli 2019”.


W Bojkowie, Ostropie, Wilczym Gardle, na Zatorzu i w Żernikach wybory nie odbędą się, a w skład Rad Osiedli wejdą zarejestrowani kandydaci. Zgłoszono tam bowiem po 15 kandydatów (w przypadku Ostropy pierwotnie zgłoszono 16 osób, ale jedna z nich złożyła rezygnację z kandydowania).

W Czechowicach, Ligocie Zabrskiej, os. Politechnika, Szobiszowicach i Wójtowej Wsi nie zgłoszono lub zgłoszono mniej niż 15 kandydatów.

W takiej sytuacji – zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą zawartą w statutach osiedli – Rady Osiedli uznaje się za niewybrane. Ponowne wybory będą mogły odbyć się tam na wniosek co najmniej 200 mieszkańców osiedla, złożony w okresie od 6 do 12 miesięcy od kwietniowych wyborów. Uchwałę wyznaczającą termin wyborów podejmie Rada Miasta Gliwice.

– Nabór kandydatów do kwietniowych wyborów organizowany był zgodnie z procedurami zapisanymi w ordynacji wyborczej zawartej w statutach osiedli – przypomina sekretarz miasta Andrzej Karasiński. – Uchybienia formalne w niektórych wnioskach osób zgłaszających się spowodowały, że w pięciu osiedlach rady nowej kadencji nie powstaną z powodu zbyt małej liczby zarejestrowanych kandydatów. W takiej sytuacji przypominam, że Miejska Komisja Wyborcza nie ma uprawnień do zmiany postanowień ordynacji wyborczej, zarówno z inicjatywy własnej, jak i na wniosek. Jedynym prawnie dopuszczalnym sposobem wprowadzenia zmian do ordynacji wyborczej jest zmiana statutów osiedli, poprzedzona pełną, kilkumiesięczną procedurą, określoną ustawą. Zmiany statutów może dokonać Rada Miasta w drodze uchwały – podkreśla Andrzej Karasiński.

(żms)/UM(BR/kik)