ZDM: „należy spodziewać się dużych utrudnień „. Przed nami pięć lat robót drogowo-kolejowych

Na terenie Łabęd prowadzone będzie duże przedsięwzięcie związane z przebudową stacji kolejowej oraz układu drogowego. Jego realizację przewidziano na pięć lat. Zadanie jest wieloetapowe i wymaga koordynacji między miastem a PKP PLK.

 
Polskie Linie Kolejowe S.A. planują inwestycję, która swym zakresem obejmuje przebudowę stacji kolejowej Gliwice Łabędy, budowę nowego przystanku o roboczej nazwie Gliwice Kopernik w rejonie estakady Jana Heweliusza w Gliwicach oraz budowę nowego toru kolejowego pomiędzy stacjami Gliwice Łabędy i Gliwice Port.

Jak poinformowało nas biuro prasowe PLK, roboty budowlane zakładane są do wykonania w latach 2022/2023-2027.

Równolegle do inwestycji prowadzonej przez kolej, drogowcy przeprowadzą rozbudowę układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy. Dokumentacja projektowa dla tego zadania jest na ukończeniu. Zakres przedsięwzięcia jest spory, a jego realizacja spowoduje utrudnienia drogowe. Będą one przebiegały etapowo, w miarę postępu prac.

Przypomnijmy, że inwestycja (po stronie miasta) zakłada rozbudowę układu drogowego wraz z budową czterowlotowego ronda turbinowego w ciągu ulic Strzelców Bytomskich – Główna – Przyszowska wraz z dostosowaniem istniejącego układu komunikacyjnego, budowę zatok autobusowych w miejscach nowej lokalizacji przystanków, budowę chodników, dróg rowerowych i dojść do peronów.

Przedsięwzięcie wieloetapowe

Niedawno na stronie Nasze Łabędy w mediach społecznościowych opublikowano informację na temat utrudnień, przekazaną przez ZDM.

Całość robót koniecznych do wykonania dla obu zadań w tym obszarze – prowadzonych przez miasto, jak również PKP PLK S.A. podzielono na fazy (łącznie 8 faz). Długość realizacji szacowana jest na około 5 lat.

 • faza 1 – brak ograniczeń ruchowych,
 • faza 2 – przejazd w ciągu ul. Staromiejska – Główna odbywać się będzie wahadłowo, możliwy będzie dojazd w kierunku ul. Wolności istniejącym przejazdem kolejowym w poziomie szyn, przejazd w ciągu ul. Przyszowskiej i Strzelców Bytomskich bez przeszkód,
 • faza 3 – przejazd w ciągu ul. Staromiejska – Główna odbywać się będzie wahadłowo, możliwy będzie dojazd w kierunku ul. Wolności istniejącym przejazdem kolejowym w poziomie szyn, przejazd w ciągu ul. Przyszowskiej i Strzelców Bytomskich bez przeszkód,
 • faza 4 – zachowana przejezdność w ciągu ul. Staromiejska – Główna, likwidacja istniejącego przejazdu w poziomie szyn na przedłużeniu ul. Wolności, wyłączenie z ruchu odcinka ul. Przyszowskiej pomiędzy ul. Wolności a Narutowicza,
 • faza 5 – wznowienie przejazdu w ciągu ul. Przyszowskiej na całej długości, wyłączenie z ruchu odcinka ul. Staromiejskiej od wiaduktu kolejowego w rejonie śluzy do istniejącego wiaduktu w rejonie skrzyżowania ulic Główna – Strzelców Bytomskich – Przyszowska;
 • faza 6 – wznowienie ruchu w ciągu ulicy Staromiejskiej (ruch wahadłowy pod wiaduktem w rejonie śluzy), wyłączenie z ruchu odcinka ul. Przyszowskiej pomiędzy ul. Wolności a Narutowicza,
 • faza 7 – przejezdność w ramach całego układu drogowego z ograniczeniami do ruchu wahadłowego (wahadło w rejonie wiaduktu przy śluzie),
 • faza 8 – przejezdność w ramach całego układu drogowego (ruch wahadłowy w rejonie wiaduktu przy śluzie).

Czasowe ograniczenia w odniesieniu do poszczególnych faz robót przedstawiają się następująco:

 • faza 1, 2, 3 prowadzone łącznie – długość trwania 11 miesięcy,
 • faza 4 – od 12-go miesiąca inwestycji do 21-go,
 • miesiąc 22 do 29 – brak robót drogowych – prace realizowane przez PKP PLK S.A.,
 • faza 5 – od 30-go miesiąca do 37 miesiąca,
 • faza 6 – od 38 miesiąca do 45 miesiąca,
 • faza 7 – 46 miesiąc inwestycji, miesiąc 47 do 53 – brak robót drogowych – prace realizowane przez PKP PLK S.A.,
 • faza 8 – 54 – 55 miesiąc inwestycji – zakończenie robót budowlanych.

Przedmiotowe terminy na ten moment szacowane są na podstawie danych pozyskanych do dokumentacji projektowej, jednakże nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia skomplikowanych prac budowlanych, jak również faktu, iż roboty będą prowadzone równolegle przez dwa niezależne podmioty – część z tych prac uzależniona jest od robót wykonywanych przez PKP PLK S.A. więc należy spodziewać się dużych utrudnień w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji – zatrzega ZDM.

(żms)
fot. 24gliwice.pl/ŁG