Zielone światło dla autobusów i pojazdów ratowniczych. Sygnalizacją będą sterować czujniki


Od ponad 3 lat, część autobusów linii A4 poruszała się po Gliwicach korzystając z systemu nadawania priorytetu przejazdu przez skrzyżowanie. Po testach ostatecznie podjęto decyzję o instalacji systemu we wszystkich pojazdach transportu publicznego w naszym mieście.

Zarząd Dróg Miejskich wyposażył 160 autobusów i 90 pojazdów służb ratowniczych w specjalne nadajniki umożliwiające szybszy oraz bezpieczniejszy przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Dzięki urządzeniom zainstalowanym w pojazdach, system określa pozycję GPS oraz decyduje o przyznaniu odpowiedniego priorytetu (nadawany w zależności od skrzyżowania, linii oraz opóźnienia danego kursu).

System, w zależności od opóźnienia danego autobusu, przydziela dodatkowe sekundy zielonego światła potrzebne do opuszczenia skrzyżowania.

W przypadku służb ratunkowych system działa w taki sposób, że po jego uruchomieniu i w miarę zbliżania się do skrzyżowania, sygnalizacja przełącza się w tryb, w którym wszyscy użytkownicy drogi otrzymują sygnał czerwony.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, kierowca pojazdu uprzywilejowanego może przejechać przez skrzyżowanie sprawniej i bezpieczniej nie wchodząc w kolizję z innymi pojazdami lub pieszymi. Ma to duże znaczenie dla skrócenia czasu przejazdu i możliwości szybszego podjęcia interwencji.


(żms)/ZDM Gliwice
fot. ZDM Gliwice