Zmiany kadrowe w gliwickiej policji. Tutejszym garnizonem pokieruje nowy komendant

Dotychczasowy komendant miejski w Gliwicach, inspektor Marek Nowakowski, od soboty, 4 lutego, pełnić będzie obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Nowym został młodszy inspektor Dariusz Fuks, dotychczasowy I zastępca komendanta.

 
Z kolei jego miejsce w hierarchii kierownictwa zajął podinspektor Arkadiusz Pyrkosz. Obowiązki drugiego zastępcy komendanta miejskiego pełnić będzie młodszy inspektor Janusz Górka, który dotychczas kierował II komisariatem.

Przesunięcia na stanowiskach kierowniczych wynikają też z odejść na emeryturę. I tak dziś zarządzanie I komisariatem w Gliwicach przejął podinspektor Michał Kania. Jednostka została przejęta z rąk nadkomisarza Roberta Potery, który po 30 latach zdecydował się przejść do cywila – informuje podinspektor Marek Słomski, oficer prasowy KMP Gliwice.


Natomiast w poniedziałek, 6 lutego, nastąpi przekazanie władzy w knurowskim komisariacie, również z uwagi na odejście na zasłużoną emeryturę młodszego inspektora Adama Szczepanowskiego. Więcej informacji na ten temat policja przekaże w osobnym komunikacie, już po dopełnieniu formalności.

(żms)/KMP Gliwice
fot. KMP Gliwice