Znika hałda przy ul. Pszczyńskiej. W ciągu roku teren zostanie wyrównany

Już niedługo hałda usypana przy ul. Pszczyńskiej przejdzie do historii, a kierowcy wjeżdżający do centrum miasta zobaczą w pełnej okazałości kompleks tzw. Nowych Gliwic.

Prace rozbiórkowe trwają w tym miejscu od 2007 roku, a przysłowiową „kropkę nad i” postawi za kilka miesięcy Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. (dawna Kompania Węglowa S.A.), która jest właścicielem gruntu o powierzchni ponad 15 hektarów.

Cały kompleks jest dużo większy, ale właścicielem drugiej części terenu (ponad 25 ha) jest miasto Gliwice, które dekadę temu wdrożyło tutaj program gruntownej rewitalizacji dawnych obiektów KWK „Gliwice”.

– To była w swoim czasie jedna z najtrudniejszych decyzji. Dalekosiężne plany zapobiegły degradacji tego terenu i mamy tu w tej chwili przykład jednej z największych rewitalizacji terenów pokopalnianych w Polsce – zachwala Józef Gumienny, dyrektor Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, miejskiej spółki, która zarządza terenem. – Teren przygotowany jest przede wszystkim pod firmy z branży IT. Niedawno kolejne dwie spółki zdecydowały się na zakup gruntów – dodaje Gumienny.

Miejsca jest jeszcze sporo, a największa działka ma w tej chwili dwa hektary. Być może w parze z inwestorskim zamysłem urzędników pójdą także działania Polskiej Grupy Górniczej.

– Rozbiórka hałdy powinna zostać zakończona w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Ostatnim elementem, będzie rozbiórka nasypu ochronnego od strony ul. Pszczyńskiej i wtedy teren nieruchomości zostanie w całości ?otwarty? na tę ulicę. Prace niwelacyjne i porządkowe będą prowadzone jeszcze w roku 2017 – mówi nam Aleksandra Wysocka-Siembiga, Główny Specjalista PGG.

Po uporządkowaniu terenu, górnicza spółka zamierza wystawić nieruchomość na sprzedaży w trybie przetargu ustnego licytacji. Nieruchomość obejmuje łącznie pięć działek gruntu o powierzchni 15,3343 ha.
– Utrzymujemy stały kontakt z GAPR, która realizuje projekt ?Nowe Gliwice?. GAPR jest informowany o postępie prac związanych z rozbiórką hałdy. Będzie również informowany o przygotowaniach do przetargu – zapewnia Wysocka-Siembiga.

Współpraca ze „stroną miejską” to szansa na spójny rozwój tego miejsca, zgodny z wizją „Nowych Gliwic”. Swoją działalność prowadzą tu firmy z branży nowych technologii: Future Processing, Flytronic, Kamsoft, Infinite Dreams. Zlokalizowana jest tu też Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (w budynku dawnej cechowni) i Muzeum Odlewnictwa Artystycznego (dawna maszynownia). Miasto konsekwentnie próbuje też sprowadzić tu „normalne życie”. Przy ul. Bojkowskiej zlokalizowano Terenową Delegaturę Paszportową, a także biuro obsługi Strefy Płatnego Parkowania (co akurat ze względu na lokalizację samej strefy i obsługę przede wszystkim mieszkańców centrum miasta jest często krytykowanym pomysłem).

– Oprócz dobrego miejsca do prowadzenia biznesu, chcemy żeby był to też teren przyjazny dla mieszkańców. Regularnie spotyka się tu m.in. grupa biegowa Night Runners. To pokazuje, że można tu też dobrze spędzać czas – mówi Gumienny.

Kopalnia Węgla Kamiennego Gliwice powstała w 1901 roku. Pierwszy poziom wydobywczy, na głębokości 185 m, założono w 1911 roku, wtedy też ruszyło wydobycie, które z początku było niewielkie. Jednak już w 1930 roku roczna produkcja przekroczyła 500 tysięcy ton węgla, a w czasie II wojny światowej sięgnęła prawie 900 tysięcy ton. Zakład został zlikwidowany w 2000 roku.
Michał Szewczyk