100% patroli straży miejskiej oddelegowano do walki z pandemią. Co ze zgłoszeniami od mieszkańców?

fot. Straż Miejska w Gliwicach (FB)

Gliwicka straż miejska zaangażowała 100% swoich patroli do walki z pandemią koronawirusa. Nie oznacza to jednak, że nie realizuje swoich pozostałych funkcji. Cały czas pozostaje w gotowości do podejmowania działań w sprawach porządkowych.

 
Podobnie jak w całej Polsce, tak i w naszym województwie ponownie ruszyły łączone patrole policji i strażników miejskich. Kilka dni temu wojewoda podpisał dokument, zgodnie z którym polecił burmistrzom i prezydentom zlecenie podległym strażom miejskim dokonywanie dyslokacji patroli według wskazań komendantów policji, organizację wspólnych patroli i przede wszystkim współpracy obu służb podczas sprawdzania, czy mieszkańcy wywiązują się z przestrzegania reżimów sanitarnych.

Zabrzańska straż miejska, po otrzymaniu powyższych zaleceń ogłosiła, że w związku z decyzją wojewody zajmie się teraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii, a pozostałe obowiązki będzie realizować po jej ustaniu.

Komunikat straży miejskiej w Zabrzu z 12 października 2020

Sprawdziliśmy więc, czy w gliwickiej jednostce jest podobne podejście do spraw pozaepidemicznych. Jak się okazuje, tutejsi strażnicy, mimo narzucenia dodatkowej funkcji, nie porzucili swoich dotychczasowych zadań, do których zaliczają się m.in. kontrole palenisk, karanie nieprawidłowo parkujących kierowców czy też usuwanie wraków aut z ulic naszego miasta.

W dalszym ciągu realizowane są zadania ustawowe związane kontrolą ładu i porządku publicznego, a także bieżące interwencje zgłaszane przez Mieszkańców – informuje Janusz Bismor, Komendant gliwickiej straży miejskiej. – Do zadań stricte związanych z pandemią oddelegowaliśmy 100% patroli, które mimo wszystko pozostają w gotowości interwencyjnej do podejmowania działań w sprawach porządkowych.

Aktualnie wszyscy funkcjonariusze zadaniowani są pod kątem przestrzegania reżimu sanitarno-epidemicznego.

Zadania delegowane są zależnie od obowiązujących przepisów zaktualizowanych Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – przekazuje Bismor.

Do zadań tych należą m.in.: kontrola parków, skwerów, wszystkich przestrzeni publicznych, otoczeń cmentarzy, placówek handlowych, targowisk, a także środków publicznego transportu zbiorowego

– dodaje Komendant.

Kontrole prowadzone są pod kątem zakrywania ust oraz nosa, stosowania dystansu społecznego, prowadzonych działalności gospodarczych oraz ich reglamentowania, a także stosowania się przez przedsiębiorców do aktualnych obostrzeń wynikających z przepisów prawa – informuje Janusz Bismor.

(żms)
fot. Straż Miejska w Gliwicach (FB)