Akcja powszechnej deratyzacji. Straż miejska sprawdzi, czy jest należycie realizowana przez mieszkańców

W piątek, 15 marca, rozpoczęła się akcja powszechnej deratyzacji w naszym mieście, która potrwa do 15 kwietnia. Nakaz wyłożenia trucizny na szczury obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości.

W tym okresie strażnicy miejscy prowadzić będą intensywne kontrole między innymi: terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi oraz usługowymi.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Gliwice, na właścicielach i administratorach gliwickich nieruchomości spoczywa obowiązek podejmowania działań zapobiegających zwiększaniu się populacji gryzoni, w celu powstrzymania przenoszonych przez nie chorób zakaźnych.

W związku z powyższym mają oni obowiązek oczyszczenia nieruchomości, celem pozbawienia gryzoni pożywienia oraz wyłożenia trutki, w miejscach ich prawdopodobnego pojawienia się.

Straż miejska przypomina, że zgodnie z art. 117. Kodeksu Wykroczeń: § 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Za takie wykroczenie funkcjonariusz może nałożyć mandat w wysokości 100 zł. Więcej na ten temat pisaliśmy we wcześniejszym artykule.

(żms)/SM Gliwice

od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
Lokator
Lokator

Trutki??? To są pieniądze wyrzucone w błoto!!! Szczur w 90% (w większości przypadków) nie ruszy trutki. Niestety nasza piwnica jest tego dowodem. Właściwie była kilkukrotnie. Mimo obecności szczurów trutki nie tkniętę…. Dopiero łapka na szczury robiła swoje. Co gorsza administracja nie sprząta tych trutek po okresie 1 miesiąca zalegają bardzo długo. Nawet moja prośba została zbagatelizowana mimo, iż podkreślałem, że na trutce jest już pleśń… Dziś opisuję nazwę administracji ogólnie, bo działalność ludzi, którzy tam pracują pozostawia wiele do życzenia, ale jedno jest pewne cierpliwość mieszkańców ma swoje granice.

Ampuła
Ampuła

To ciągłe sypanie różowych granulek pod murami uwłacza szczurzej inteligencji. Można to wytłumaczyć tylko tak, że szczury mają udziały w fabrykach tych preparatów.

Gruntowy przymrozek
Gruntowy przymrozek

Wyłożenie różowych granulek nie załatwia sprawy tylko uspokaja sumienia.