Ani Reagan, ani King. Kompromis w sprawie estakady?

„Cieszymy się, że wśród potencjalnych patronów estakady wymienia się Jerzego Ziętka czy Stanisława Lema”

– czytamy w oświadczeniu wysłanym do mediów przez Federację Młodych Socjaldemokratów.
FMS zapowiada, że jeszcze dzisiaj (w czwartek) złoży w Radzie Miejskiej petycje w sprawie nadania estakadzie imienia Martina Luthera Kinga. Z treści oświadczenia wynika jednak, że Socjaldemokraci są gotowi uhonorować Kinga w innej formie i nie będą się upierać przy swoim pomyśle nazwania estakady.

Przypomnijmy. Z inicjatywą nadania imienia Ronalda Reagana budowanej estakadzie łączącej osiedle Kopernika z ulicą Portową, wyszło niecałe dwa tygodnie temu Forum Rozwoju Miasta Gliwice (FRoM). Kilka dni później kontrpropozycję zgłosili działacze FMS, proponując kandydaturę Martina Luthera Kinga.

Obydwie propozycje nie zyskały szerszego poparcia. W sondzie 24gliwice aż 66% głosujących opowiedziało się za inną kandydaturą.
Czytelnicy Gazety Miejskiej najczęściej proponowali kandydaturę urodzonego niedaleko estakady wojewody Jerzego Ziętka. Taki pomysł podoba się również przewodniczącej Komisji Kultury, Edukacji i Sportu w Radzie Miejskiej, Joannie Karwecie, która we wczorajszym programie „Gość Dnia” powiedziała – To pozytywna postać i symbol śląskości. Mam bardzo pozytywne emocje w kierunku „Jorga” Ziętka. Trzeba czerpać z dziedzictwa, szukać kandydatury związanej z historią Gliwic.


Internauci chcą Jerzego Ziętka” (Gazeta Miejska) >>
Emocje przy estakadzie. Reagan, King, a może ktoś inny? ” (24gliwice) >>
Zieloni zaniepokojeni, FRoM zaskoczone. ” (24gliwice) >>

(mf)
.

[poll id=”50″]

Oświadczenie

.
My, członkowie Federacji Młodych Socjaldemokratów pragniemy podziękować wszystkim gliwiczanom, którzy poparli petycję w sprawie nadania estakadzie mającej połączyć ulice Portową i Perseusza w Gliwicach imienia Martina Luthera Kinga.
.
Naszym zdaniem tego rodzaju obiekt powinien nosić imię postaci będącej autorytetem i wzorem postępowania, a przy tym apolitycznej. Pragniemy zwrócić uwagę, iż Martin Luther King, zabiegając pokojowymi metodami o sprawiedliwość, równość oraz prawa człowieka, stał się postacią symbolizującą te wartości. Dzięki niemu dzisiaj nikt w demokratycznym świecie nie wyobraża sobie dyskryminacji osób innego pochodzenia, rasy czy wyznania. Tym samym dr King wywarł wpływ na historię całego świata. Zostało to docenione poprzez przyznanie mu Pokojowej Nagrody Nobla.
.
Jednocześnie pragniemy wyrazić zadowolenie z faktu, iż Fundacja Rozwoju Miasta Gliwice wycofała propozycję nadania estakadzie imienia Ronalda Reagana. Cieszy nas, że dzięki naszej akcji udało się zmienić wykreowany przez prawicowych polityków i konserwatywne media obraz przedstawiający byłego amerykańskiego prezydenta jako szlachetną postać. Nie ulega bowiem wątpliwości, że działalność Reagana była kontrowersyjna, a wsparcie, którego udzielał dyktatorom i terrorystom oraz dwuznaczna postawa wobec walki Polaków z komunizmem stawiają pod znakiem zapytania czystość jego intencji. Naszym zdaniem zgłoszenie Ronalda Reagana było spowodowane względami politycznymi. W przeciwieństwie do dr. Kinga był on bowiem aktywnym politykiem, związanym z twardą prawicą.
.
Wobec wysuwanych propozycji kompromisowego rozwiązania powstałego sporu, pozostajemy otwarci na sugestie. Cieszymy się, że wśród potencjalnych patronów estakady wymienia się Jerzego Ziętka czy Stanisława Lema. Naszym zamiarem było co prawda uhonorowanie osoby apolitycznej, jednak związany z lewicą zasłużony wojewoda oraz wielokrotnie wyrażający socjalistyczne poglądy wybitny pisarz również są znakomitymi kandydaturami.
.
Kompromis polegający na uhonorowaniu wybitnych, niebudzących kontrowersji postaci, jest czymś, na co nie tylko należy, ale wręcz trzeba się zgodzić. Kompromisem nie jest jednak nominacja osoby kontrowersyjnej, takiej jak Ronald Reagan. Przypominamy też, iż polskie prawo zaleca nie nadawanie ulicom imion osób żyjących, co uniemożliwia uhonorowanie np. Jerzego Buzka.
.
Dobrym rozwiązaniem mogłoby być natomiast nadanie estakadzie nazwy związanej z astronomią, jak to jest przyjęte na osiedlu Kopernika, bądź kojarzącej się z gliwickim portem.
.
Pragniemy jednak zaznaczyć, że wola wielu gliwiczan wyrażona poprzez poparcie naszej petycji nie powinna zostać zlekceważona i w związku z tym postać dr. Kinga należy upamiętnić, aczkolwiek być może w innej formie.
.
W imieniu Federacji Młodych Socjaldemokratów – Koła w Gliwicach
.
Grzegorz Keler
Sekretarz Federacji Młodych Socjaldemokratów woj. śląskiego