Budżet Obywatelski leży wyłącznie w kompetencji Rady Miasta, ale to Prezydent ustalił zasady na 2020 rok


Chociaż to Rada Miasta miała ustalać zasady Budżetu Obywatelskiego na kolejny rok, zrobił to jednak Prezydent Miasta. Nowe zarządzenia m.in. wykluczają spółdzielnie z możliwości realizacji zadań na ich terenie.

Wnioski remontowe i inwestycyjne składane do BO mają dotyczyć tylko nieruchomości należących do gminy. Oprócz tego od ubiegłorocznej edycji zmieniło się wiele innych wytycznych.

Na mocy zmienionych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, wyłączne kompetencje w sprawie określania podstawowych wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, uzyskała Rada Miasta. Musi ona ustalić m.in. wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady ich oceny i przeprowadzania głosowania. – czytamy w sekcji “Ważne zmiany” dotyczącej nadchodzącej edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 w dedykowanej zakładce na stronie Urzędu Miejskiego.


Rzeczywiście, na grudniowej sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Jednak to nie radni zaproponowali jej kształt.

Termin ostatnich wyborów samorządowych wpłynął na tryb oraz harmonogram prac nad Gliwickim Budżetem Obywatelskim. Radni nowej kadencji, od których zależy kształt przyszłego budżetu obywatelskiego, objęli swoje obowiązki – zgodnie z wyborczym kalendarzem – dopiero w połowie listopada. Aby kolejna edycja Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego mogła ruszyć w możliwie najszybszym terminie, Prezydent Gliwic przekazał do Rady projekt uchwały w tej sprawie, przygotowany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zdobywane m.in. dzięki konsultacjom z mieszkańcami, oraz uwzględniający nowe wymogi ustawowe. – można przeczytać w tej samej zakładce.

Nie wszyscy gliwiczanie są z tego powodu zadowoleni. – W ubiegłorocznej edycji Budżet Obywatelski przebiegał właśnie tak, jak powinien. Teraz, już po wyborach, z możliwości składania wniosków wykluczono spółdzielnie mieszkaniowe. Ucierpią na tym mieszkańcy dużych osiedli – komentuje gliwiczanin mieszkający na Osiedlu Wojska Polskiego, który zasygnalizował redakcji ten problem.

Sprawę, jeszcze przed przegłosowaniem uchwały, wypunktował w grudniu były gliwicki radny, Dominik Dragon, za pośrednictwem serwisu facebook.com:

– Zadania, które uzyskają mniej niż 50 głosów nie będą brane pod uwagę. Analizując wyniki z poprzedniego roku, 41 z 79 zadań nie zostałoby dopuszczonych do realizacji – czyli ponad połowa;
– podniesiony zostanie próg „dla aktywnych” z 8% liczby osób zameldowanych w osiedlu, którzy mieli ukończony 16 rok życia do 10% liczby osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w jednostce pomocniczej;
– nie będzie już możliwości realizacji zadań na terenach należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Postulat pasuje do inicjatywy lokalnej, ale projektu jeszcze chyba nikt nie widział;
– wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek osiedlowy i jeden ogólnomiejski – to bardzo niemądry zapis, w szczególności w odniesieniu do projektów osiedlowych;
– do projektu ogólnomiejskiego wymagane będzie 150 podpisów poparcia oraz minimum 500 głosów – to bardzo dużo, po co aż tyle? W konsekwencji obszar projektów ogólnomiejskich będzie bardzo ograniczony;
– „§ 13. Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż w dniu rozpoczęcia głosowania” – w jaki sposób np. rady osiedli mają przygotować akcję promującą głosowanie bez wiedzy, które zadania podlegają głosowaniu?;
– w uchwale nie zawarto informacji: jaka ma być kwota na GBO, podział na część ogólnomiejską i osiedlową oraz pomiędzy osiedlami. Słowa nie ma na temat pieniędzy w uchwale o budżecie obywatelskim;
– projekt uchwały nie przeszedł konsultacji społecznych.

Przypomnijmy, Budżet Obywatelski na rok 2019 w ubiegłorocznym głosowaniu osiągnął rekordową frekwencję.

Na 21 gliwickich osiedlach skierowano do realizacji 86 zaproponowanych przez gliwiczan zadań. Pod głosowanie poddano 206 zgłoszeń.

79 zadań zostało wyłonionych w ramach puli podstawowej, a 7 w puli dla aktywnych, na osiedlach z największą frekwencją. Były to osiedla Ostropa, Bojków, Stare Gliwice, Czechowice, Łabędy, Wojska Polskiego oraz Zatorze.

Do dyspozycji mieszkańców przekazano blisko 6 mln złotych z czego 5 457 700 zł przeznaczone było na zadania z puli podstawowej, a na zadania z puli dla aktywnych zarezerwowano 538 800 zł.

(żms)