Ciężarówka przewożąca zaprawę zabrudziła trzy ulice. Takie sytuacje w Gliwicach zdarzają się nagminnie

Kierowca przewożący zaprawę betonową przez Gliwice nie zorientował się, że zostawia za sobą ślad. Zanieczyścił w ten sposób trzy ulice w mieście, w tym m.in. pas ruchu ul. Wrocławskiej.

 
Sprawę opisuje gliwicka straż miejska, która zaznacza, że gdyby nie miejski monitoring, trudno byłoby wykryć sprawcę. Ten został już wezwany do złożenia wyjaśnień i przyznał się do popełnionego wykroczenia. Wobec kierowcy betoniarki zostały wyciągnięte konsekwencje.

O tym wykroczeniu mówi art. 91 Kodeksu Wykroczeń: Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany – przekazują strażnicy.

Mamy świadomość, iż w wielu miejscach Gliwic trwają wzmożone prace budowlane, nie zwalnia to jednak inwestorów ze sprzątania nawiezionych zanieczyszczeń na kołach samochodów ciężarowych

– dodaje jednostka.

Straż miejska dziękuje mieszkańcom Gliwic za czujność – w okresie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2023 r., zatem w ciągu 13 miesięcy, do formacji tej wpłynęło 350 tego typu zgłoszeń.

(żms)/SM Gliwice
fot. SM Gliwice