Co należy wiedzieć na temat zwrotu podatku z Belgii?

Belgia jest krajem, który wybiera wielu Polaków w celach zarobkowych. Podpisując legalną umowę z tamtejszym pracodawcą, można ubiegać się o zwrot podatku. Bardzo ważne jest to, że o te pieniądze można ubiegać się nawet do trzech lat wstecz. Po złożeniu odpowiednich dokumentów, na zwrot czeka się na ogół do sześciu miesięcy.

 

Rozliczenie z belgijskim urzędem skarbowym

Każda osoba pracująca legalnie na terenie Belgii musi rozliczyć się z tamtejszym urzędem, aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla Polaków, którzy nie znają tamtejszych procedur, takie działania wydawać się mogą skomplikowane. Istnieje jednak możliwość uzyskania odpowiedniego wsparcia. Niezbędne informacje na ten temat dostępne są na stronie https://www.timetax.pl/zwrot-podatku-z-belgii/. Powierzenie rozliczenia doświadczonym firmom daje pewność, że wszystko zostanie załatwione bez problemu. Wystarczy tylko dostarczyć odpowiednią dokumentację do biura rozliczeniowego.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia z belgijską “skarbówką”?

W Polsce od pracodawcy otrzymuje się PIT-11 po zakończonym roku podatkowym. Odpowiednikiem tego dokumentu w Belgii jest Fiche. Fiche to tak zwana roczna karta podatkowa. Za jej sporządzenie odpowiedzialny jest, podobnie jak w Polsce, pracodawca. Jest to podstawowy dokument, na podstawie którego dokonuje się prawidłowego rozliczenia podatkowego. Zamiast takiej karty można wykorzystać zestawienie o nazwie Individuele rekening. Choć nie jest ono idealnym odzwierciedleniem belgijskiej karty podatkowej, informacje tam zawarte w większości przypadków umożliwiają rozliczenie. Od zagranicznego pracodawcy pracownycy otrzymują również loonfiche, czyli paski z wypłat. Znaleźć w nich można nie tylko informacje o zarobkach, ale także o zaliczkach, które zostały pobrane na poczet podatku. Przygotowanie deklaracji na ich podstawie jest jednak najmniej pewne. Odcinki bowiem często są korygowane wstecz, co w niektórych przypadkach prowadzi do problemów z rozliczeniem podatku na ich podstawie. Może się także okazać, że urząd wyśle pismo w celu złożenia wyjaśnienia, jeżeli rozliczenie było sporządzone na podstawie loonfiche. Należy bowiem wiedzieć, że paski od wypłat mogą nie zawierać odpowiednich informacji, lub przedstawione informacje nie będą zgadzać się z tym, co posiada urząd. Należy zawsze dążyć do tego, aby pracodawca wystawił roczną kartę podatkową, która jest najlepszym źródłem informacji.

Stawki podatkowe obowiązujące w Belgii

Belgia jest krajem, gdzie obowiązuje kilka stawek podatkowych, różniących się w zależności od uzyskanego przez podatnika dochodu w danym roku. Wynoszą one 25, 40, 45 i 50%. Podatnik powinien być także świadomy, że w Belgii obowiązuje pojęcie kwoty wolnej od podatku. Jej wysokość za rok 2023 to 9270 euro. Jeżeli natomiast uzyskano dochody od kapitałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółek kapitałowych – obowiązywać będą osobne przepisy podatkowe Należy zatem zorientować się, jak postępować w przypadku dywidend.

Chcąc rozliczyć się z belgijskim urzędem skarbowym, oprócz wyżej wymienionych, potrzebne będzie zaświadczenie o zameldowaniu. Istnieje możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków. W tym przypadku trzeba dołączyć unijny akt małżeństwa osób, które rozliczają się w Belgii po raz pierwszy lub też zmieniły w trakcie roku podatkowego stan cywilny. Dokument ten powinien być przetłumaczony lub wystawiony na druku europejskim (wielojęzycznym).

Czy w Belgii można liczyć na zastosowanie ulg podatkowych?

Belgia jest krajem, który daje możliwość uzyskania ulg podatkowych. Ulgi to przywilej przysługujący, kiedy suma dochodów podatnika z Belgii przekracza 75% całkowitych, globalnych dochodów. Jeżeli ten warunek jest spełniony, o ulgę mogą się starać osoby:

  • mające na wychowaniu dzieci do lat 18;
  • płacą alimenty;
  • posiadające żonę, która osiąga stosunkowo niskie dochody lub też w ogóle nie osiąga żadnego dochodu;
  • mające żonę, która posiada trwałe inwalidztwo (musi ona zostać zaklasyfikowana przez właściwy urząd) lub też jest osobą niepełnosprawną;
  • mające na wychowaniu własne dzieci ze stwierdzonym inwalidztwem, niepełnosprawnością lub specjalnej troski.

Każdą przysługującą ulgę należy odpowiednio potwierdzić, na przykład aktami urodzenia dzieci czy kopiami, potwierdzeniami opłat alimentów czy decyzjami o niepełnosprawności. 

Zwrot podatku z Belgii jest możliwy. Jak jednak widać powyżej, jego samodzielne odzyskanie może nie być takie łatwe. Szczególnie dla osób, które nie znają tamtejszych przepisów finansowych. Korzystnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z fachowej pomocy, dzięki czemu wszystkie dokumenty zostaną szczegółowo wypełnione, z uwzględnieniem obowiązujących ulg.

materiał partnera