Co powstanie na polach wokół obwodnicy zachodniej? Czekają nas tam duże zmiany

Zabudowa mieszkaniowa (niekoniecznie jednorodzinna) po północnej stronie i strefa ekonomiczna po południowej – tak w niedalekiej przyszłości mają wyglądać pola otaczające odcinek obwodnicy zachodniej między ul. Rybnicką, a Daszyńskiego.

 
Do widoku drogi poprowadzonej pośród pól, z zarysowanymi w oddali zabudowaniami nie powinniśmy się przyzwyczajać. Zapisy miejscowego planu z 2011 roku, ale też aktualna wizja magistratu jasno wskazują, że obszar ten w najbliższych latach zostanie przekształcony.

700 HEKTARÓW POD USŁUGI I PRODUKCJĘ

“Działalność usługowo – produkcyjna, w tym logistyka oraz składowanie i magazynowanie” – to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego podstawowe przeznaczenie dla terenu zlokalizowanego po południowej stronie obwodnicy – od skrzyżowania z ul. Rybnicką aż do ul. Ku Dołom i granic z autostradą A4.


– Ten teren stanowi część zapowiadanego w programie wyborczym prezydenta Adama Neumanna 700 hektarowego Gliwickiego Obszaru Gospodarczego

– mówi Łukasz Oryszczak, rzecznik prasowy prezydenta Gliwic. – Obok funkcji komunikacyjnej jednym z celów budowy obwodnicy jest właśnie, zapowiadane w tym programie, umożliwienie wykorzystania tego terenu na cele inwestycyjne – dodaje.

Zgodnie z zapisami MPZP, część usługowa częściowo może zostać zlokalizowana także po północnej stronie drogi, w pobliżu zabudowań mieszkalnych przy ul. Bielika, Kolibrów, Pelikana, Biegusa. W planie zastrzeżono, że prowadzona działalność nie może być “uciążliwa” i znacząco oddziaływać na środowisko.

Obszar przeznaczony na Gliwicką Strefę Gospodarczą w znacznej części pokrywa się z oznaczeniami U Pn w MPZP (różowo-fioletowe oznaczenie działek)

– Zarówno lokalizacja, jak charakter sąsiedniej zabudowy przemysłowej wskazuje, że bardzo prawdopodobne są w tym miejscu wszelkie inwestycje logistyczne

– komentuje Łukasz Oryszczak. – Nie mniej w Gliwicach tradycyjnie bardzo przychylnie jesteśmy nastawieni do przedsięwzięć produkcyjnych, w szczególności zaawansowanych technologicznie. Być może w przyszłości teren ten mógłby zainteresować chociażby branżę lotniczą, która jest traktowana przez miasto priorytetowo – dodaje.

Kiedy rozpoczną się w tym miejscu pierwsze inwestycje? Na razie droga do tego jest daleka. Właścicielami działek są przede wszystkim rolnicy.

– Przygotowanie inwestycji w tym obszarze będzie się wiązać z koniecznością wykupu działek i ich scalenia. Jest to więc raczej lokalizacja perspektywiczna, która zapewne będzie zyskiwać na zainteresowaniu w miarę zapełniania się terenów inwestycyjnych położonych bardziej na wschód – ocenia Oryszczak.

4-KONDYGNACYJNE OSIEDLA W DZIELNICY DOMKÓW JEDNORODZINNYCH? TO MOŻLIWE

Przenosząc się na północną stronę obwodnicy, a jednocześnie nieco na zachód (powyżej Wilczych Dołów), w MPZP trafiamy na obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Na wschód od ul. Głowackiego ma powstawać głównie zabudowa jednorodzinna, natomiast po zachodniej stronie Głowackiego i dalej, aż do Starej Cegielni, zapisy miejscowego planu dopuszczają zabudowę wielorodzinną. Co oznacza to w praktyce? Możliwość budowy 4-kondygnacyjnych bloków.

Zabudowa wielorodzinna pozwalająca na budowę 4-kondygnacyjnych bloków z oznakowaniem Mn (ciemnobrązowy kolor)

O ile w przypadku strefy gospodarczej na południu, zmiany to melodia przyszłości, o tyle nowa zabudowa piętrowa na Wójtowej Wsi już teraz staje się faktem. W 2019 roku pojawiły się informacje u budowie osiedla deweloperskiego na 6 bloków i 250 mieszkań w sąsiedztwie ul. Głowackiego. Sprawa wzbudziła gwałtowny sprzeciw mieszkańców, a pod petycją do prezydenta Frankiewicza podpisały się 622 osoby (przeczytaj: Mieszkańcy Wójtowej Wsi nie chcą osiedla bloków w swojej okolicy. Wnoszą o zmiany w MPZP.

W pismach przesłanych do urzędu podnoszono między innymi niezgodność takiej zabudowy z dotychczasowym charakterem dzielnicy, zdominowanej przez domki jednorodzinne. Postulaty mieszkańców zostały odrzucone jesienią 2019 roku, a przed paroma tygodniami do urzędu wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę. Inwestycja ma ruszyć wiosną tego roku.

Czy na polach Wójtowej Wsi można spodziewać się kolejnych inwestycji o “wysokim charakterze”? Zapisy MPZP pozostawiają taką możliwość i dopóki nie zostaną zmienione, to raczej nie tyle kwestia ryzyka, co kwestia czasu.

WILCZE DOŁY, CZYLI “PASMA EKOLOGICZNE O DUŻYM ZNACZENIU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM”

Na koniec warto przyjrzeć się terenowi, który w ostatnich miesiącach zyskał ponaddzielnicową popularność. Tereny Wilczych Dołów, czyli strefa spacerowa mieszkańców Sikornika i Wójtowej Wsi w MPZP oznaczona jest jako “tereny zieleni niskiej i wysokiej w ciągach dolin tworzące pasma ekologiczne o dużym znaczeniu przyrodniczo – krajobrazowym”. Jak wiemy, nie przeszkodziło to jednak w zaplanowaniu w tym miejscu budowy zbiornika retencyjnego.

– Warto pamiętać, że zapisy planu dotyczyły terenu, który znajdował się w rękach prywatnych i miały za zadanie ochronę cieku oraz zlokalizowanej w jego pobliżu zieleni przed np. zabudową

– tłumaczy Łukasz Oryszczak. – W wyniku realizacji projektu zbiornika z przygotowanym na zlecenie miasta projektem zagospodarowania w miejscu usuniętej roślinności pojawią się nasadzenia właściwe siedliskowo. Planowana zieleń będzie zróżnicowana i nie będzie zawierać gatunków inwazyjnych, a mieszkańcy zyskają oprócz fundamentalnie ważnej ochrony przeciwpowodziowej de facto kilkuhektarowy bardzo atrakcyjny rekreacyjnie park. Sądzę więc, że nie ma tutaj sprzeczności z intencją wyrażoną w planie – uważa Oryszczak.

Wilcze Doły (ZNW) i ich sąsiedztwo według MPZP.

Narracja urzędu zderza się jednak z argumentami społeczników broniących Wilczych Dołów. Ich zdaniem, to właśnie zapisy miejscowego planu i plany inwestycyjne magistratu stoją za rozmiarem planowanego zbiornika.

– Miasto nie przewidziało żadnego obowiązku gromadzenia deszczówki przez inwestorów. Dlaczego fabryki i magazyny nie muszą budować swoich zbiorników? Bo taniej! Bo zbiornik nie ma nas bronić przed realnym zagrożeniem powodzi, tylko “podnosić atrakcyjność inwestycyjną terenu”, co gorsza przerzucając koszty z inwestorów przemysłowych na mieszkańców – czytamy w komunikacie na facebookowym profilu “Ratujmy Wilcze Doły“.

OBWODNICA – POTENCJAŁ, KTÓREGO NIE MOŻNA ZMARNOWAĆ

Otwarcie we wrześniu 2020 roku nowego odcinka obwodnicy Daszyńskiego-Rybnicka, zakończyło proces budowy drogi, ale dla otaczającego terenu stanowi dopiero początek zmian. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta obowiązuje od 2011 roku. Mija więc dekada od kiedy powstały jego zapisy. Przez 10 lat zmieniło się postrzeganie przestrzeni miejskiej, stosunek do ekologii, czynniki określające jakość życia. Zmieniła się też władza w mieście. To dobry moment na dokonanie korekt, które uwzględnią potrzeby mieszkańców. Obecne uwarunkowania nie są wystarczające, skoro już na starcie pierwszych inwestycji pojawiły się dwa ogniska zapalne – na Wilczych Dołach i w pobliżu ul. Głowackiego.

Michał Szewczyk

3000
od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
aaa

I w perspektywie totalne zakorkowanie tej pseudoobwodnicy, bo jakiś baran w magistracie nie pomyślał, zlecając budowę jednojezdniowej ścieżki. Typowe w tym śmiesznym miasteczku

WD-40

Dokładnie. Celem obwodnicy z założenia jest odciążenie centrum miasta. Gliwiccy “urbaniści” stwierdzili – “Mamy nową drogę w mieście to można ją zabudować generatorami ruchu tak, że nowa obwodnica sama będzie potrzebowała obwodnicy.

CX-80

Gliwice to miasto przemysłowe a nie sanatorium i musisz się z tym pogodzić.

WD-40

Kto tak zarządził? I w czyim imieniu?

CX-80

Król Pruski w swoim imieniu, który zaczynał budować przemysł w Gliwicach już w XVIII wieku, inni przemysłowcy cały XIX w. to kontynuowali, w XX w. miasto było cały czas przemysłowe choć jedne zakłady upadały a inne za to powstawały a w XXI wieku ta tendencja dalej się utrzymuje a nawet z powrotem dynamicznie się rozwija. Jak nie wierzysz to zapytaj swojego radnego, na którego głosowałeś.

WD-40

Karl Schabik widział to inaczej

CX-80

Tylko widział czy działał coś więcej ? Dążył do tego aby w Gliwicach zlikwidować zakłady przemysłowe ? Czy zakłady przemysłowe za jego czasów działały prężnie i przynosiły miastu dochód w postaci podatków aby między innymi Schabik mógł z tych środków spełniać swoje wizje ?

Batalion Parasol

CX-80 sam pomysł stawiania ogromnych obszarów przemysłowych tuż przy silnie zaludnionych osiedlach bez strefy ochronnej powinien zostać zlikwidowany, a wszyscy zwolennicy powinni być zamykani w więzieniu, za samo istnienie i poglądy.

CX-80

Czyli konkretnie gdzie w Gliwicach ?

WD-40

Dążył do równowagi i potrafił ją zapewnić. Potrafił przewidywać, traktował miasto jako całość a nie zbiór działek do zapchania byle czym, byle tylko z zyskiem. Przede wszystkim był fachowcem w swojej dziedzinie, był właściwym człowiekiem w odpowiednim miejscu a nie dyletantem przypadkowo pełniącym obowiązki…
Żal patrzeć jak sukcesywnie niszczycie Jego dorobek i niczego się nie uczycie.

CX-80

No to masz równowagę w Gliwicach, wszystko jest poszatkowane na przemian: osiedla, zakłady, tereny zielone, w każdej dzielnicy po trochę wszystkiego, chciałbyś tę równowagę zaburzyć ? Jak na miasto przemysłowe to idealnie, czy wolał byś giganta na pół miasta ?

Aha

Niestety… dobre przedwojenne czasy Gleiwitz już nie wrócą…

Dziadek

Władze Gliwic od wielu lat robią wszystko, aby Gliwice nie straciły miano “Miasta Magazynów”.

Bartek

***** mnie takie komentarze bo jak by przemysłu nie było to byście narzekali że pracy nie ma i w polu trzeba *****

Maja

Wielkie magazyny to defakto niskie zatrudnienie.

Bartek

Powstanie tam bardzo dużą logistyka magazyny Raben . Będzie ciężko wyjachac na rybnicka he

CX-80

Tak, bo z powodu magazynów będą się zacinać światła na skrzyżowaniu. he

Batalion Parasol

Jak te światła nadzoruje PRUiM, będą się zacinać cały czas.

CX-80

Nie zauważyłem aby światła w Gliwicach się zacinały, czy to zasługa PRUIM ?

Czerwona fala

Bo one się już zacinały na ekranach projektantów.

CX-80

Na ekranach tak bo przecież to nie PRUIM je projektował, a w rzeczywistości się nie zacinają bo PRUIM poprawił po projektantach a na dodatek fachowo światła konserwuje.

bbb

To się dobuduje drugą ścieżkę, jaki problem a nawet jeszcze zaadaptuje ul. Ku Dołom i przerobi na dwujezdniową.

WD-40

Nic się nie dobuduje bo w Gliwicach na najdrobniejszą inwestycję potrzebna jest dekada. Na grubsze inwestycje, takie jak obwodnice, 3-4 dekady. W Gliwicach rozeznawanie rynku środków anty-graffiti obłożonych wyjątkowymi obostrzeniami trwa 3 kwartały.

bbb

Doczekałeś się tych inwestycji, na które trzeba czekać według ciebie 3-4 dekady czy ich dalej nie ma ? Można jeździć autostradami, obwodnicą i innymi nowo powstałymi w ostatnim czasie ulicami w Gliwicach czy ich jeszcze dalej nie ma. Prywatne koncerny za wolno budują nowe zakłady w Gliwicach, chciałbyś szybciej ? Niedawno przy ul. Portowej powstał zakład zajmujący się przeróbką szkła, ile dekad na niego czekałeś ? Znasz powiedzenie “Nie od razu Kraków zbudowano” ?

WD-40

Uchm.. przypomnij proszę jak długo straszył szkieletor? Obwodnica Sowińskiego – Daszyńskiego kiedy się zmaterializuje, bo za niedługo stukną 3 dekady jak się nie może urodzić w bólach. DTŚ to projekt z przełomu lat 60/70 ub. wieku, więc o jakiej szybkości mi tu prawisz? Mówimy o tym, co robi miasto a nie prywatni przedsiębiorcy, którym wystarczy nie przeszkadzać. Weźmy nieszczęsny przykład hali Frankiewicza. Sorry przyjacielu sympatyczny, ale ja mierzę czas od powstania problemu (całkowity upadek stadionu XX lecia – 1993r) do jego rozwiązania (powstanie nowego lub uporządkowanie terenu – 2018r). Liczymy: 2018 – 1993 = 25 lat. Wybacz, ale dużo bardziej… Czytaj więcej »

bbb

Szkieletor to dyrekcja PSS Społem i do nich miej pretensje, że zrobili sobie pomnik gigantomanii ponad swoje możliwości i nie dokończyli dzieła na miarę swoich możliwości a tylko skurczyli się do rozmiarów cukierni Wisienka. DTŚ to lata 60/70 i pretensja do Gierka dlaczego nie wybudował i kolejnych rządów bo to inwestycja centralna. Hala Frankiewicza, ponoć większość mieszkańców Gliwic jej sobie nie życzyła a tylko ty jej oczekiwałeś i dlatego to tak długo trwało, w końcu dla jednej osoby nie robi się priorytetu a może z jakiś względów się tobie takowy należy ?. Chciałbyś aby wszystko naraz od razu było budowane… Czytaj więcej »

bbb

Sam wiesz doskonale, że obwodnicę Sowińskiego-Daszyńskiego, blokowały jak się tylko dało dwie rodzinki odwołując się gdzie tylko się da bo takie ich prawo a przecież ponoć żyjemy w państwie demokratycznym więc Frankiewicz nie mógł ich z stamtąd po prostu wykopać, wszystko przeciągało się w czasie aż wygasały decyzje środowiskowe i inne takie tam i wszytko trzeba było zaczynać od początku, po za tym na samym początku pewien fachowiec profesorek specjalista wydał ekspertyzę, że Gliwicom jest obwodnica niepotrzebna i tak wyleciała z centralnego planowania, potem była sprawa autostrady A4, która pierwotnie miała iść koło Rybnika, następnie A2, która z kolei miała… Czytaj więcej »

Marcin

“Sam wiesz doskonale, że obwodnicę Sowińskiego-Daszyńskiego, blokowały jak się tylko dało dwie rodzinki odwołując się gdzie tylko się da” A Samorządowe Kolegium Odwoławcze wielokrotnie przyznawało im rację, potwierdzając, że dokumentacja przygotowana przez urzędników jest wadliwa i wymaga poprawy. Ale oczywiście winni są mieszkańcy, którzy widząc błędy w dokumentach potrafili to wykorzystać składając odwołanie. A przecież powinni pokornie przyjąć wszystko, co Jaśnie Państwo w Urzędzie wymóżdżyli. Jak w PRL-u – urzędnik ma zawsze rację. P.S. Przez wiele lat Frankiewicz dążył do tego, aby to A4 była autostradową obwodnicą miasta. Opowiedz nam historię jak to Frankiewicz nie dogadał się z własną partią,… Czytaj więcej »

bbb

To ty nie wiesz, że przejazd A4 pomimo bramek dla mieszkańców Gliwic i nie tylko, wkoło miasta jest darmowy ?

Batalion Parasol

Widzisz, bbb, gdyby nie ci mieszkańcy protestujący przeciwko wywłaszczeniu pól i zrównaniu ich domków z ziemią, miasto byłoby całkiem w porządku, no nie?

bbb

Widzisz, parasol i co im dały te protesty, odwoływania, wykorzystywanie błędów, cała para w gwizdek, urzędnicy poprawili swoje błędy i mieszkańcy i tak się muszą wynieść, wiadomo było ze obwodnica ma powstać, powstanie i będzie i mieszkańcy Gliwic z niej korzystają i będą korzystać, starych drzew się ponoć nie przesadza, dawno by już mieszkali w nowym miejscu a tak to muszą się przenosić na starość a jeszcze stracili czas, nerwy i pieniądze i po co im to było ? I tak ponieśli klęskę i od początku było wiadomo, że z miastem nie wygrają, nie potrafili tego przewidzieć, nie wiedzieli, że… Czytaj więcej »

Batalion Parasol

Urzędnicy nie poprawili swoich błędów, tylko udają, że poprawili, a strategia dalej jest ta sama – nie słuchać mieszkańców i traktować ich jak poddanych. W ogóle co znaczy tekst, że “z miastem się nie wygra” – kto to jest to miasto, że się nie da z nim wygrać? Frankiewicz? Nojman?

bbb

Suma sumarum obwodnica się buduje, odwołujący się wynieśli, reszta to nieistotne szczegóły, już teraz to tylko przeszłość o której za chwilę nie będzie nikt pamiętał za wyjątkiem tylko tych zgorzkniałych przegranych. Wygrali mieszkańcy to oni tworzą miasto, to oni są miastem a miasto daje im w zamian obwodnicę, symbioza idealna.

Batalion Parasol

@bbb jak na razie to wygrywają gliwickie, lokalne firmy Amazon i Raben, ta pierwsza to może nawet niszczyć drogi w Gliwicach, bo jest uwaga Świętym Inwestorem. Druga zaraz utwardzi część Wójtowych Pól, a deszczówkę skieruje w stronę miasta. Fajne miasto kolonialne te Gliwice.

bbb

Drogi w Gliwicach niszczy każdy samochód: osobowy, dostawczy, ciężarowy, autobus, poruszający się do dowolnej firmy w Gliwicach i nie tylko, deszczówka od wieków jest kierowana po przez sieć rowów i potoków do Kłodnicy, ba a nawet rzeka Bytomka wpadająca do Kłodnicy odprowadza deszczówkę z miast Zabrza i Bytomia prosto do Gliwic a Kłodnica nie tylko się kieruje w stronę miasta ale nawet przez środek miasta płynie a zanim dopłynie do Gliwic to doprowadza deszczówkę do Gliwic z Katowic, Rudy Śląskiej i gminy Gierałtowice. Kiedyś święte były kościoły, przepełnione ludźmi za czasów komuny, teraz zieją pustką, dzieci w szkołach wypisują się… Czytaj więcej »

Rocky

bbb – dziecko resortowe? “Kiedyś święte były kościoły, przepełnione ludźmi za czasów komuny, teraz zieją pustką”. Miasto było źle zarządzane przez Nieomylnmego Nieudacznika teraz jest trochę lepiej… Kto jeździ po Polsce to widzi jak miasta które do pięt nam za komuny nie dorastały dziś wyglądaj dużo lepiej. Tak nawiasem mówiąc przez 30 lat w G wybudowano ok 10000 mieszkań – to mniej jak Kraków rocznie… Gliwice to nie Kraków – oczywiście w Rzeszowie 30000 mieszkań – Gliwice to nie Rzeszów, w Gorzowie /dużo mniejszym i biedniejszym/ 15000 – Gorzów to nie Gliwice… Spośród 39 miast pow. 100tys jesteśmy na 30… Czytaj więcej »

bbb

10000 czy 15000 też mi różnica, gdyby to był rząd wielkości to i może, przestań słabić.

bbb

W którym miejscu nazwałem Gliwice miastem sukcesu i co to ten sukces jest ?

Rocky

To że się rozwijamy to inicjatywa osób prywatnych którzy to miasto “kochają” Tak było z Oplem, z KSSE, Prosynchemem, SAP-ONE, i wieloma innymi. Gdzie tu praca miasta?
Niedouczenie w UM jest chlubą – i plany zagospodarowania które przeczą wszelkim tendencją w budowie tkanki miesjej są obrazem tej pustki umysłowej.
Likwidacja tramwajów pod zarzutem że się nie mieszczą jest kwintesencja wiedzy i działania na rzecz miasta.

bbb

No chyba przecież mamy kapitalizm i liczy się prywatna inicjatywa prywatnych osób, czy może jesteś resortowym dzieckiem i żal ci z tego powodu ?

Rocky

Proszę gdzie UM przygotował tereny pod budownictwo?
Wszystko robi,ą sami inwestorzy od dróg po instalacje a jeszcze UMowcy skutecznie przeszkadzają

bbb

Miasto przygotowało i uzbroiło teren pod Gliwicką strefę jako jedno z pierwszych i za to było wtedy krytykowane, że finansuje kapitalistów.

Maciek

Nie wiesz to ONI są miastem – stare komuchy

Kris

Tamte rejony to nie Ostropa … Ostropa jest bardziej w stronę autostrady …

Rocky

bbb Ty chyba pracujesz u UMowców – tak długo… bo 2 “rodzinki” /skąd takie pejoratywne określenie – to tacy sami obywatele miasta jak Ty – Ty ich poniżasz i winę na Nich zrzucasz – jak POpapraniec./ Wszystko można było załatwić tylko nieudolność UMowców temu nie poradziła. Nowy inwestor zastępczy zrobił to w 2 miesiące!!! A nie przez 12 lat nic.

bbb

Z perspektywy mieszkańca Gliwic to powinienem ich wychwalać pod niebiosa, za to że przez 20 lat blokowali budowę obwodnicy służącej wszystkim mieszkańcom ?

Puma

Zalesienie, zadrzewienie, parki to słowa obce. Deweloper, beton, ścięcia drzew to swojskie słowa gliwickich decydentów. Dokąd zmierzamy?

w pogonii za octem

w tym mieście nie da się już mieszkać.paskudne miasto ,nieprzyjazne swoim mieszkańcom

Agnes

Gorolska ekspansja…

Tymon

Sikornik to zaraz z miarę czystej dzielnicy, to stanie się niezbyt ciekawym miejscem do mieszkania. Lotnisko wygeneruje troszkę hałasu, a to co na zachodzie zatruje powietrze :) W końcu przemysłowa działalność swoje musi wypluć do atmosfery…

hałas

Lotnisko było wcześniej niż powstał Sikornik i na początku było lotniskiem pasażerskim a teraz powraca do tradycji.

hałas

Najwięcej do atmosfery to pluła koksownia, która była za lotniskiem ale już dawno została zlikwidowana.

The Tiger@

Działalność przemysłowa nie musi nic wypluwać do atmosfery (ani do wód, etc.) – przynajmniej nie lokalnie.

CX-80

Np. taka Szwecja, która zlikwidowała u siebie nic nie wypluwające 4 reaktory atomowe a za to teraz importuje między innymi energię elektryczną z Polski wypluwając do atmosfery dymy w Bełchatowie, który to w ubiegłym roku zwiedzała Greta Thunberg a w Szwecji prąd mocno podrożał. Niemcy też mają zamknąć swoje atomówki do 2022 roku i ciekawe jak ta sytuacja dalej się rozwinie.

The Tiger@

Dopóki nie będzie wystarczającej infrastruktury buforującej nadwyżki, to trzeba się będzie posiłkować paliwami kopalnymi. Normalna sprawa.

CX-80

Czyli Szwecja nie posiada infrastruktury buforującej nadwyżki a Niemcy podobnie i będą się posiłkować Polską ? Jak na razie to Szwecja się boryka z niedoborami a nie nadwyżkami, które być może miała przed wyłączeniem reaktorów.

The Tiger@

Możliwe, że tak będzie. Jak te kraje będą miały nadwyżki z OZE, to je będą sprzedawały Polsce korzystniej dla Polski niż w odwrotnym kierunku, tak, że dla Polski bilans ekologiczny będzie neutralny, a ekonomiczny na plus.

CX-80

Przecież Szwecja to kraj górzysty i aż się prosi o budowanie elektrowni szczytowo-pompowych czy elektrowni wodnych jako takich a i w Niemczech gór też jest trochę a środków finansowych w obu krajach również nie brakuje, przecież eksportowali dieselgate na cały świat, czyżby pokpili sprawę ?

The Tiger@

A myślisz, że nie budują? I czemu zmieniasz temat?

CX-80

W którym miejscu ?

The Tiger@

Wychodząc zagranicę.

CX-80

A zagranica to nie jest powiązana z Polską siecią energetyczną oraz przemysłem ? Nie jesteśmy w jednej Unii Europejskiej złączeni gospodarczo i nie tylko w jeden organizm i UE nie dąży do tego aby stać się jednym państwem federalnym ?

The Tiger@

Wszystko się zgadza, ale nie jest tematem tego wątku.

CX-80

Wszystko się zgadza i wpisuje się w wątek.

Batalion Parasol

CX-80 wpisuje się w wątek to, że chyba jesteś radnym, albo kimś związanym z kliką. Nikt inny by się tak nie cieszył ze zniszczenia Wilczych Dołów pod intensywną zabudowę.

CX-80

Chyba czy na pewno ?

The Tiger@

Nie, nie wpisuje się w wątek. Wątek to emisję poszczególnych zakładów przemysłowych, a nie polityką energetyczna państw.

CX-80

No właśnie, poszczególne zakłady przemysłowe emitując emisje będą produkować samochody elektryczne bo ma być high tech a tu prądu do ładowania jak na lekarstwo bo polityka energetyczna państw skiepściła.

The Tiger@

W Gliwicach? Wątek to możliwość bezemisyjnej produkcji lokalnej. Jest możliwa czy nie?

CX-80

To zależy co będą produkować, w jaki sposób i co to znaczy lokalnie ?

The Tiger@

Chociażby części samochodowe albo maszyn. Lokalnie – miejsce w którym dany zakład stoi.

CX-80

Czyli zakład stoi lokalnie na Śląsku ?

The Tiger@

A co to ma do rozważań?

CX-80

lokalność

The Tiger@

Czyli zakłady przemysłowe mogą bezemisyjne i nie przeszkadzać lokalnej społeczności.

CX-80

Tylko jak bezemisyjnie będą się w zimie ogrzewać ?

The Tiger@

Chociażby geotermalnie.

CX-80

A jeżeli nie geotermalnie ?

The Tiger@

Chciałeś przykładu bezemisyjnego ogrzewania – to masz. Mam wrażenie, że szukasz dziury w całym zamiast przyznać, że mogę mieć rację.

CX-80

A czy przykład będzie w 100 % naśladowany przez wszystkich ?

The Tiger@

Co to znaczy przez wszystkich? Jeśli się nada odpowiednie uwarunkowania pod zabudowę, to będzie musiał być.

CX-80

A są takie uwarunkowania pod taką właśnie zabudowę praktykowane w Gliwicach ?

The Tiger@

Nie.

CX-80

Czyli emisja będzie ?

The Tiger@

Niekoniecznie.

CX-80

Czyli raczej na pewno.

The Tiger@

Nie, to zależy od wielu czynników i może będzie, a może nie będzie.

CX-80

A których czynników jest przewaga, tych za czy tych przeciw ?

The Tiger@

Nie ma przewagi żadnego, bo nie wiadomo jakie zakłady chcą się lokowaćm

CX-80

Ponoć wiadomo, magazyny.

The Tiger@

Ponoć – magazyn to praktycznie zerowa emisja lokalna.

WD-40

Lotnisko generuje hałas nad całym miastem. Zwłaszcza jego sportowo-rekreacyjna część i to głównie w miesiącach, w których otwieramy okna.

hałas

Mieszkam w mieście a jakoś nie słyszę hałasu z lotniska a tylko z przejeżdżających koło domu samochodów, głośnych imprez u sąsiada, latających dronów, które to z lotniska nie startują a najbardziej to z jazgoczących silników motocykli.

DD

W normalnych krajach podatek od nieruchomości z powodu notorycznego hałasu powietrznego jest b. niski właściwie symboliczny. Poza tym hałas to broń biologiczna. Wystarczy?

WD-40

W Gliwicach obniżony podatek z powodu hałasu powietrznego powinien być przyznany wszystkim. Hałas nie rozchodzi się wybiórczo, tylko równomiernie we wszystkie strony. Jeśli jego źródło całymi dniami od wiosny do zimy wisi nad miastem, a wisi, to oddziałuje na wszystkich mieszkańców i niestety jak pokazuje życie robi to zwłaszcza w porach wypoczynku.

Rafał

Dlatego coraz więcej osób przeprowadza się do okolicznych miast i wsi. Wkrótce Gliwice będą tylko jednym, wielkim zakładem pracy dla miejscowości wokół. W Gliwicach pracować, a mieszkać (i płacić podatki) zupełnie gdzie indziej. A prezydent będzie się cieszył, bo przecież potężne hale magazynowe (a przepraszam, logistyczne!) to prestiż.

hałas

I dlatego okoliczne miasta i wsie prędzej czy później zostaną wchłonięte do Gliwic jak to się stało w poprzednich latach, kiedy to Gliwice wchłonęły m.in. Bojków, Wójtową Wieś, Ostropę, Brzezinkę czy Łabędy.

Marcin

Porównujesz obecną sytuację do PRL-u, gdy o rozwoju miasta i jego granicach decydowały władze KC w Warszawie, a mieszkańcy nie mieli nic do powiedzenia. W dodatku były to czasy intensywnego rozwoju powojennego, gdy liczba mieszkańców stale rosła. Tymczasem od 25 lat liczba mieszkańców spada. Poza tym Gliwice chciały już wchłonąć część terenu Szałszy. Mieszkańcy wsi się wtedy nie zgodzili. Dodatkowo ministerstwo stwierdziło, że poza “chciejstwem” kilkudziesięciu mieszkańców omawiany teren nie jest w żaden sposób powiązany z Gliwicami kulturowo. Czyli po prostu: jest to teren typowo wiejski, który powinien przynależeć do Szałszy. Nie licz więc na to, że rozszerzając się o… Czytaj więcej »

hałas

Wójtowa Wieś, Szobiszowice to kiedy zostały przyłączone do Gliwic ?

WD-40

Szkoda tylko, że mieszkanie na tych podmiejskich wsiach jest nie do zniesienia w okresie grzewczym.

CX-80

Skoro Trump może latać swoim prywatnym samolotem i to nie jakimś małym a tylko wielgaśnym Boeingiem, spalającym kilkadziesiąt ton paliwa na lot i emitującym do atmosfery gigantyczne ilości spalin, to dlaczego mieszkańcy wsi mają oszczędzać na ogrzewaniu i marznąć zimą ?

Beton

Władze miejskie od wielu lat konsekwentne są właściwie w jednym: pokazywaniu jak głęboko i gdzie mają mieszkańców miasta. Uważają, że nie mieszkańcy a zakłady komercyjne są motorem napędowym. Zaraz powiedzą, że budowanie fabryk ludziom pod domami, to tradycja z końca 19 i początku 20 wieku i dzięki temu ludzie będą mieli blisko do pracy i nie będą generowali ruchu i smogu. Teraz elementy układanki pomalutku pokazują obraz całości, z którego wyłania między innymi się prawdziwy powód tak zatwardziałego stanowiska UM w sprawie Wilczych dołów. Po raz kolejny potwierdza się brak wizji urbanistycznego rozwoju miasta.

Zbrojenie

A władze miasta Gliwice to powinny zdecydować, że gdzie mają powstać fabryki ? Z daleka od mieszkańców Gliwic, czyli w Rybniku, Kędzierzynie, Tarnowskich Górach, Zabrzu ? Czy może bliżej na okalających Gliwice sąsiednich gminach ?

Steed

W odpowiednich strefach oddalonych od zabudowy mieszkalnej, tak jak KSSE. Proste!!

Zbrojenie

No to konkretnie gdzie byś te strefy w Gliwicach wyznaczył ? Czekam na odpowiedź, przecież to Proste!!

WD-40

Acha, czyli jak nie ma gdzie, to zaoramy co się da, czyli wszystkie tereny zielone. Co dalej? Będziemy wysiedlać pod przemysł? Chcecie tu drugie Detroit zrobić.
To kolejna rzecz, której wam brak. Umiar i równowaga.

Zbrojenie

Nie wszystkie bo zostaje jeszcze zaraz obok zielony poligon wojskowy, zielone pola Ostropy za poligonem, zielone pola z drugiej strony Ostropy, zielony rezerwat Dąbrowa za Starymi Gliwicami a przed Brzezinką, zielone pola wokół Brzezinki, zielone pola w Niepaszycach, zielony las w Łabędach, zielony lasy z obydwu stron Żernik, zielone pola za Bojkowem. Byłeś kiedykolwiek w Gliwicach albo oglądałeś mapę Gliwic ?

Batalion Parasol

A co oprócz zielonego poligonu z zakazem wstępu jest przewidziane dla mieszkańców Sikornika i Wójtowej Wsi? Chyba tylko osadnik pod strefę zwany szumnie zbiornikiem retencyjnym na potoku Wójtowianka.

Zbrojenie

To dlaczego ludzie z Sikornika spacerują wokoło zielonego poligonu a i na zielone lotnisko też chętnie chodzą a nawet dalej aż po za nie aż do Bojkowa.

Zbrojenie

Na Sikorniku mieszka kilkanaście tysięcy ludzi a dolinę potoku Doły odwiedzam kilka razy w roku i spotykam tam raptem parę osób, więc tłumnie mieszkańcy Sikornika tam nie spaceruję, raczej częściej już okupują ławeczki na deptaku “Sikornik”.

Rafał

Władze miasta mogłyby postawić na tzw. high-tech, firmy informatyczne itd. Tak, wystarczy odpowiednio przygotować plan zagospodarowania przestrzennego, wykluczając niektórą działalność. Ale po co, przecież gliwiczanie nie nadają się do niczego innego jak do pracy w hali magazynowej albo na taśmie produkcyjnej.

magazynier

A firmy high-tech to stawiają na Gliwice ?

The Tiger@

Najlepiej by były i takie i takie – żeby pracownicy o różnych kwalifikacjach znaleźli zatrudnienie. Tak np. zrobili Niemcy by zredukować bezrobocie i w efekcie tego utrzymywać dług publiczny w ryzach.

magazynier

Masz już firmy high-tech na terenie “Nowych Gliwic” czy dawnej Kopalni Gliwice a i w centrum parę by się znalazło.

WD-40

@Zbrojenie
Zobacz sobie jak wygląda Płock ze swoim Orlenem. Przykładów miast, w których przemysł rozrasta się w jedną a życie w drugą stronę jest mnóstwo. Gliwice rozrastają się chaotycznie, bezładnie, przypadkowo i doraźnie bez ładu, składu, planu i spójnej koncepcji wybiegającej w przyszłość. Tu się czymś zapcha dziurę, tam się zapcha, ooo tu jest miejsce to postawimy … . Obejrzyj sobie “Poszukiwany, poszukiwana” Barei – scenę z Dyrektorem na zebraniu to będziesz miał mniej więcej ogląd sytuacji.

Zbrojenie

W Gliwicach nie ma wielkiego molochu Orlenu, ogromnego jak całe miasto Płock, trudno aby rafineria przeplatała się z miastem choćby ze względów bezpieczeństwa, logistycznych czy wynikających z technologii produkcji. W Gliwicach jest za to dużo małych firm, dlatego jest inaczej. Zastanawiałeś się ile w Płocku wycięto lasu i zlikwidowano zielonych pól pod budowę rafinerii ? Po za tym obszar rafinerii w Płocku wychodzi już po za granice administracyjne Płocka.

Josef

Szkoda, że nie czekają nas duże zmiany w rejonie UM.
Z paroma rzeczami faktycznie wyprowadzili ludzi w pole. Nikt się na przykład nie zorientował, że to UM właśnie broni Wilczych Dołów, budując tam zbiornik.
Brawo rzecznik. Prawie jak Mazurek Beata. Dobry jest.

Rafał

“to UM właśnie broni Wilczych Dołów, budując tam zbiornik.”
Gdyby nie ten zbiornik, to nie byłoby dużego zainteresowania inwestorów. Koszty infrastruktury retencyjnej, z jednoczesnym odwodnieniem (żeby zapobiec choćby zalaniu hal magazynowych w trakcie większego deszczu) byłyby zbyt duże. A tak się załatwi wszystko z pieniędzy podatników. Inwestorzy będą przeszczęśliwi, bo minimalnym kosztem rozbudują sobie biznesy.

Aż dziw, że w CBA jeszcze nie zainteresowali się sprawą tego zbiornika.

DD

@Rafał
Na kogo czekasz zgłoś, to się może zainteresują. Urzędasy toną w przepisach zatem muszą pozorować wiedzę o środowisku, której nie mają. Zatem trzeba za nich robotę zrobić i im za to zapłacić.

CX-80

CBA jest utworzone do poważnych spraw i wyższych celów a nie do tego aby się roztrząsać nad jakąś glinianką dla żab i pochylać się nad kaczym błotem.

Jacek

Gliwice Przyszłość jest tu …i same magazyny dookoła

Rafał

Magazyny przeplatane blokami mieszkalnymi. Chów klatkowy Polaka zwyczajnego.

DD

Nakazowo i metodycznie przygotowują gminę pod NWO.

przyszłość

Wolałbyś może centralny port komunikacyjny jak w Baranowie czy może dalej rozbudowywane lotnisko jak w Radomiu, zamkniętą fabrykę Opla jak w Bochum w Niemczech czy może Obajtek ma wybudować w Gliwicach rafinerię, taką jak w Płocku ?

Gliwice

Zostawcie trochę zieleni, bo lada moment nawet wyjść nie będzie gdzie.

Batalion Parasol

Będzie gdzie wyjść, na Żerniki i do Czechowic. Tam zawsze będzie zielono z wiadomego powodu.

CX-80

Do Czechowic ? Nie bądź śmieszny, tam pod bokiem dymią: Huta Łabędy, Walcownia i Bumar i na dodatek zawiewa z całej strefy od Starych Gliwic aż po Kleszczów a przy dobrych wiatrach bo w Polsce większość wiatrów jest z zachodu to i z zakładów azotowych i rafinerii w Kędzierzynie, koksowni w Zdzieszowicach a nawet cementowni w Opolu i wiadomo jaki jest tego powód ?

Batalion Parasol

Ale lasu nikt tam nie wytnie ani nie zbuduje strefy nad jeziorkiem, misiu.

CX-80
CX-80

Czyli portal 24 Gliwice kłamał, kiedy w marcu ubiegłego roku opisywał wycinkę w lesie łabędzkim, łosiu ?

Batalion Parasol

Jeśli to gospodarka leśna, pewnie posadzą nowy. Zresztą mnie chodzi o las wokół jeziorka i drzewa w pobliżu chałupy Frankiewicza i Nojmana.

CX-80

Drzewa w pobliżu chałup obu panów to również teren Nadleśnictwa Brynek i jak nadleśnictwo będzie chciało zrobić tam gospodarkę leśną to zrobi bo dyrekcja nie będzie wnikać kto tam mieszka i podejrzewam że nawet o tym nie wie i wiedzieć nie chce, mieszkańcy ulic: Topolowej, Brzozowej i Dębowej też mieszkają przy drzewach parku leśnego Żorek i nikt im drzew nie będzie wycinał.

Tomasz

Polecam zobaczyć sobie na mapę i zastanowić się co dla ruchu tranzytowego pojazdów przez Gilwice daje nam nowa obwodnica, czego nie dawała dotychczas zachodnia część A4. Niemalże nic, bo sama obwodnica to już jest przekręt. Dojazdówka do potencjalnej strefy, a nie droga odkorkowująca miasto, co chcieliby nam włodarze wmówić, tak jak wmawiają nam że potrzebujemy ogromnego zbiornika na Wilczych Dołach, a w obu przypadkach interes jest w tym nie mieszkańców, tylko inwestorów.

DD

Dobre spostrzeżenie, giganci obwarowują się w swojej twierdzy.

Gliwiczanin

Jak południowa strona to południowa, prosze nie wpychać na siłę niczego co nie związane z mieszkalnictwem na północną stronę. Tylko tak można zachować jakąś koncepcję i spójność w rozwoju miasta.

ziutek

“Zmieniła się też władza w mieście. ”
Na pewno?

Urko

“Być może w przyszłości teren ten mógłby zainteresować chociażby branżę lotniczą, która jest traktowana przez miasto priorytetowo – dodaje”
Taa…. Wy Oryszczak przeczytaliście coś tam , coś tam o Flytronic SA i drugie Everett albo Bethesda się wam Oryszczak zamarzyło. To może Mini CPK sobie tam Oryszczak postawcie . Albo “dogadajcie się” Oryszczak z Lockheed Martin i otwórzcie stację serwisową dla F 35 . Najlepiej przy współpracy z OBRUMEM
PS.. Wyrazy współczucia dla mieszkańców Wójtowej Wsi .*********

DD

Najważniejsze to, kto głosy liczy.

Kicha

Miazga… jak patrzę jak są tworzone plany to od razu wiadomo jak działa lobby przemysłowe i deweloperskie…..

Ja Brzoza

Mina mieszkańców nowego sikornika którzy kupili klitki za 400tys bezcenne hahahaha

Ja Brzoza

Mina mieszkańców Nowego Sikornika z okna mieszkania na magazyny-bezcenne

Janek

Zbiornik retencyjny na końcówce Wilczych Dołów ma przechwytywać wodę opadową spływającymi tym potokiem, a nie odbierać deszczówkę z odległych lokalizacji. Projekt nowej inwestycji musi zawierać odprowadzanie deszczówki, czyli kanalizację deszczową. Ta deszczówka nie dostanie się do Wilczych Dołów.

Batalion Parasol

Jak myślisz, gdzie ta deszczówka ostatecznie będzie odprowadzana, skoro nie do potoku? Przecież w planach zbiornika jest kilka kolektorów, nawet takie mające sprowadzać wodę spoza zlewni.

CX-80

Ostatecznie do Kłodnicy jak każda deszczówka.

Zybi1987

Popadacie jak muchy w Tych Gliwicach z braku tlenu. A było tak pięknie i zielono. Ale obozy wam pootwierają byście mieli gdzie pracować na stare lata. Franek i jego następca niszczą wszystko pokolei. Te domy na dawnych polach i zamieszkujący je plebs społeczny pozamykany jak w rezerwatach. Nie ma już nawet gdzie wyjść na spacer zdała od tego motłochu :/

Cliper

Średniowieczni opozycjoniści zlokalizowani na tym portalu walczą z każdą innowacją w mieście

Julia

Mamy w Polsce duża depopulację i emigrację. W dodatku nadchodzi wielka inflacja. Kupowanie nieruchomości jak i ich budowanie nie ma sensu bo rząd może zabrać w ramach solidarności żeby na 500+ było……

GliwickiNaukowiec

Super. To jest właśnie słuchanie mieszkańców – mieszkania i miejsca pracy. Ci którzy już mają od dawna pracę i myślą że sobie zrobią z Wójtowej Wsi swoją prywatną działeczkę bardzo słusznie nie są słuchani. Jak chcecie mieć dziczę, zieleń i biegające zające/dziki to radzę się przeprowadzić na wypi*dów – typu Pilchowice. Jesteście jak Szlachta która roz****ła nasze państwo tym swoim Liberum Veto! Świat idzie do przodu!

Batalion Parasol

Ale… na Wójtowej Wsi są prywatne działeczki. I prywatne pola. Nic, mam nadzieję, że Ci kiedyś zburzą dom i postawią w tym miejscu fabrykę albo osiedle deweloperskie. Bo widzę, że bardzo masz ochotę sięgnąć po nie swoje.

Neptunder

O to wlasnie chodzi , zeby nie bylo zieleni, wychodzic bedzie mozna tylko do pracy , do panstwowych zakladow .Pisazycjacja zbliza sie wielkimi krokami , przyklad idzie z gory , wiec ten model waadzy przyjmuja
takze mniejsze jednostki administracyjne.

Marcin

W sprzedawaniu wszystkiego co się da, to akurat przoduje każda partia, która dojdzie do władzy. A ci z opozycji krytykują to i obiecują, że “jak oni będą rządzić, to będzie inaczej”.

moje rządy są rządniejsze

Najwięcej prywatyzowali i to najlepsze firmy najwięksi obrońcy robotników czyli SLD, teraz z kolei jeszcze więksi obrońcy robotników spod znaku Zjednoczonej Socjalicy nacjonalizują i polonizują, doprowadzając do bankructwa małe firmy i pozbawiają je majątku, jednocześnie wygaszając kopalnie. W każdym przypadku Polacy tracą swój majątek.

moje rządy są rządniejsze

A pan Patryk Jaki został przez PiS skazany na banicję do Europarlamentu za projekt ustawy reprywatyzacyjnej.

Obserwujący

Tak, przyszłość jest tu…na wstecznym.
Oczywiście ponastawiają magazynów,na które jest popyt, ale nie w takiej wioseczce na wstecznym jak glajwice.No i klocki czteropiętrowe.I jeszcze bajdurzenie o branży lotniczej,która ma lepsze warunki działania na podkarpaciu czy w innych metropoliach.
Działania nojmana przyśpieszą tylko wyprowadzkę ludzi z tej śmiesznej wioseczki na wstecznym.

Cliper

Wilcze sroły..pożal się Boże atrakcja
Postawi się hale magazynowe-ciekawe jak zareagują wówczas ci którzy zdecydowali się na zainwestowanie w tych terenach

obwodnica

No będą się cieszyli, że już ich te hale magazynowe stoją bo zdecydowali się na zainwestowanie w ich budowę.

lol

Wielki Magazynier i kwartały z robolami tak myślę sobie wykoncypowali Frankiewicz z koleżeństwem, ino po co było zakładać te ośrodki rekolekcyjne udawać półświętego,

obwodnica

A kto robolowi kazał być robolem ? Niech się uczy i zakłada swoją firmę, czy może coś go blokuje ?

Obserwujący

Wyprą ten fakt.Będą udawać,że nie widzą hal magazynowych.Ewentualnie wytłumaczą sobie “rozwojem”. No i będą zadowoleni.