Co zmienilibyście w mieście mając do dyspozycji aż/tylko milion zł? Do budżetu wpłynęło 13 propozycji

Muszla koncertowa obok tężni, amfiteatr nad kanałem Gliwickim, przesadzarka do drzew dużych i małych, a może nasadzenia wzdłuż obwodnic? Gliwiczanie poprzez pomysły zgłaszane do GBO pokazują, czego brakuje im w mieście.

 
Znana jest już lista projektów złożonych do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Nie wszystkie zostaną poddane pod głosowanie. Część zapewne odpadnie na etapie weryfikacji wniosków. Łącznie dzielnicowych i ogólnomiejskich jest 243 – tym ostatnim, których w tym roku jest 13, chcemy się przyjrzeć.

I. Muszla estradowa na Zatorzu

W rejonie tężni solankowej w pobliżu ulicy Chorzowskiej znajdują się pozostałości po muszli koncertowej, która lata świetności (podobnie jak nieistniejący już „Zameczek leśny”) ma już dawno za sobą. Są mieszkańcy, którzy chcieliby powrotu tego obiektu do jego dawnej funkcji.

Projekt zakłada remont, odnowienie starej sceny estradowej na działce 395/2 oraz wykonanie zadaszenia, a także remont oczka wodnego (fontanna) w parku przy ulicy Chorzowskiej w Gliwicach. O ile to możliwe projekt powinien uwzględnić remont ciągów komunikacyjnych przez działki 22/7 i 70 – czytamy w opisie wniosku.

II. Bieżnia na stadionie w Wilczym Gardle

Projekty ogólnomiejskie dotyczące obiektów siłą rzeczy muszą mieć swoją lokalizację, tak było w przypadku „Okrąglaka” w parku Grunwaldzkim, który w ubiegłym roku wygrał głosowanie w GBO. Restauracja ta będzie jednak znajdowała się w pobliżu centrum Gliwic, inaczej rzecz wygląda w przypadku peryferyjnej dzielnicy Wilcze Gardło.

Trudno wyobrazić sobie, że wielu osobom z innych miejsc w mieście będzie chciało się dojeżdżać do stadionu przy ulicy Niezapominajki. Dlatego – nie odmawiając mieszkańcom słusznego zaangażowania w rewitalizację bliskich sobie miejsc – nie wieszczymy zadaniu „Rewitalizacja bieżni na boisku sportowym przy ul. Niezapominajki” wielkiej liczby głosów.

III. Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice

Marina Gliwice to miejsce stworzone przez prywatnych przedsiębiorców, stanowi jednak atrakcyjne miejsce turystyczne w naszym mieście. W przyszłości przewidywana jest przeprowadzka przystani w inne miejsce na kanale Gliwickim (niedaleko śluzy Łabędy). Tam też miałaby powstać infrastruktura służąca wszystkim mieszkańcom.

Istnieje potrzeba stworzenia nowego miejsca na mapie atrakcji miasta, które będzie łączyło w sobie funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, kulturalne i edukacyjne. Mieszkańcy miasta Gliwice artykułują potrzebę spędzania czasu wolnego nad wodą, brakuje takiego miejsca w naszym mieście. Wybudowana w ramach projektu przestrzeń stanie się letnią sceną dla wydarzeń kulturalnych, będzie można przyjść tutaj posiedzieć nad wodą, popatrzeć na przepływające statki, pospacerować, wziąć udział w koncertach, warsztatach, czy zajęciach edukacyjnych dla dzieci – czytamy w opisie wniosku do GBO.

W ramach projektu miałby powstać tu amfiteatr nad brzegiem Kanału Gliwickiego wraz z kameralną sceną, plac zabaw dla dzieci oraz alejki i ławeczki.

Powstaną schody do promenady nad wodą z rampą dla wózków dziecięcych, inwalidzkich, ułatwiające korzystanie z przestrzeni osobom niepełnosprawnym i starszym. Cała przestrzeń będzie zielona, zostanie zachowany stary drzewostan, dający naturalny cień na tworzonej przestrzeni. Powstanie łąka kwietna i strefa piknikowa – zawarto dalej w opisie.

IV. Instalacja oświetlenia na ciągu pieszym i rowerowym

Nie przy każdym wniosku ogólnomiejskim zaznaczono dzielnicę, gdzie miałby być realizowany. Przy tym to zrobiono, dzięki temu wiadomo, że chodzi o Śródmieście. Opis zadania jest bowiem zagadkowy.

Instalacja latarni w ciągu pieszym koło istniejących ławek. Latarnie konieczne do oświetlenia podczas korzystania przez mieszkańców miasta z tego miejsca. Latarnie ekologiczne lub tradycyjne – charakteryzuje autor wniosku. O który ciąg pieszy i rowerowy chodzi? Może o Bulwary Kłodnicy?

V. Zielona obwodnica

Efektem tego projektu najbardziej cieszyć mogłoby się następne pokolenie, jeśli oczywiście przejdzie do realizacji. Chodzi o zasadzenie 512 drzew (lub mniejszej ich ilości, jeżeli nie ma wystarczająco dużo miejsca) wzdłuż istniejących odcinków obwodnicy zachodniej i południowej.

W miarę możliwości przy równoległych do obwodnicy ścieżkach rowerowych i drogach technicznych, a nie samej obwodnicy. Proponowany gatunek do zasadzenia – klon zwyczajny – doprecyzowują wnioskodawcy.

VI. Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej

Muzeum w Gliwicach nie tak dawno temu zapowiedziało utworzenie na terenie Radiostacji nowoczesnego ośrodka muzealnego. W połowie lutego zawarto umowę z projektantem. Powstał już nawet scenariusz nowej, stałej wystawy, obejmujący trzy części tematyczne: techniczną, historyczną i fabularną. Czy znalazłoby się tu miejsce dla jeszcze jednej koncepcji? Autorzy wniosku wzięli to wszystko pod uwagę.

Sugerujemy, aby przewidzieć w fazie projektowania budynków i ich modernizacji samodzielny lokal z aneksem kuchennym i sanitarnym dla amatorskiej radiostacji krótkofalowej gdzie byłyby zainstalowane urządzenia nadawczo-odbiorcze, i inne pomocnicze urządzenia np. komputery, przełączniki antenowe, instalacja antenowa itp. oraz anteny nad dachem budynku – czytamy w obszernym opisie zadania. Centrum miałoby znaleźć się w planowanym w jednym z budynków kompleksu Aparthotelu.

VII. Opieka medyczna i psychologiczna nad osobami chorymi terminalnie – cykl szkoleń

W tegorocznym budżecie obywatelskim realizowane będzie zadanie dotyczące makijażu permanentnego dla kobiet po przebytej chorobie onkologicznej, dlatego ten projekt nie stanowi już tak dużego zaskoczenia. I jest dosyć istotny, biorąc pod uwagę, że społeczeństwo się starzeje. Jego odbiorcami mieliby być mieszkańcy całego miasta zainteresowani pozyskaniem tego rodzaju wiadomości. Można spodziewać się, że większości z nas dotknie kiedyś problem zajęcia się starszymi rodzicami.

Celem projektu jest wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na efektywne zajmowanie się osobami chorymi terminalnie. Istnieje duża potrzeba wsparcia zarówno bliskich i rodzin pacjentów, osób chcących wolontaryjnie pomagać chorym, a także specjalistów- medyków, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie opieki paliatywnej. Uczestnikami projektu będą trzy grupy osób: – bliscy i opiekunowie osób przewlekle chorych, – mieszkańcy Gliwic, – osoby chcące zostać wolontariuszami i nieść pomoc chorym przewlekle przebywającym w Gliwicach – napisali wnioskodawcy.

VIII. Ścieżki rowerowej wzdłuż ul Strzelców Bytomskich

W 2020 roku miasto informowało, że opracowywane są projekty budowlano- wykonawcze kilku ciągów pieszo-rowerowych, m.in. wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Narutowicza do ulicy Jachtowej. Mieszkańcy chyba się niecierpliwią, bo wnioskują o jego budowę z funduszy GBO na 2023 rok.

W opisie projektu zawarto, że zadanie obejmowałoby zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszo/rowerowej wzdłuż ul Strzelców Bytomskich łączącej Czechowice z Łabędami. Zakres zadania zdaje się więc podobny, do przyszłych planów inwestycyjnych miasta.

IX. Stworzenie Domu Opieki Społecznej na terenie miasta Gliwice

W mieście mamy już trzy miejskie DPS-y, jednak w opinii mieszkańców, mogłyby powstać kolejne. Zgodnie z opisem wniosku, w ramach środków z GBO miałoby nastąpić zaadoptowanie budynku z zasobów miejskich na potrzeby zorganizowania Domu Opieki Społecznej.

Projekt ma na celu znalezienie budynku, wyremontowanie i przygotowanie pod dom opieki społecznej. Inwestycja nie wymaga horrendalnych nakładów finansowych, ponieważ miasto posiada nieużywane budynki, które nie uległy dewastacji i zniszczeniu. Domy opieki nie powinny być usytuowane na peryferiach miast, żeby pensjonariusze nie czuli się poza nawiasem społeczników – doprecyzowują wnioskodawcy.

X. Bezpłatny dostęp do bazy e-booków i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Promowanie czytelnictwa to pomysł dobry, ale czy mamy aż tylu czytelników w mieście, by nazbierać największą liczbę głosów? Środki przekazane bibliotece w ramach budżetu obywatelskiego pozwoliłyby na zakup dostępu do jednej z baz i umożliwienie dostępu czytelnikom darmowego dostępu do e-booków i audiobooków.

fot. D. Nita-Garbiec

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach umożliwia swoim czytelnikom darmowy dostęp do e-booków w ramach zadania „Książki online dla każdego” finansowanego z II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021. Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem. Liczba kodów wydawanych przez bibliotekę jest dużo mniejsza niż liczba chętnych, z racji tego miesięczne kody dostępu wyczerpują się w ciągu kilku godzin. Jedna z platform, z której usług za pośrednictwem biblioteki korzystają gliwiczanie, umożliwia również dostęp do audiobooków, które w tej chwili nie wchodzą w skład abonamentu oferowanego przez bibliotekę – czytamy w opisie projektu.

XI. Boisko w Bojkowie

Problem podobny, co w przypadku stadionu w Wilczym Gardle. Bojków od centrum oddalony jest o dobre kilka kilometrów. Zadanie „budowa boiska 62mx30m i sanitariatów z przyłączeniami mediów (wody i prądu)” służyłoby na co dzień głównie mieszkańcom tej dzielnicy.

Celem projektu jest budowa boiska piłkarskiego i sanitariatów z przyłączeniami na terenie działki nr 1126 w dzielnicy Bojków (stare boisko piłkarskie będące własnością Miasta Gliwice). Boisko będzie ogólnodostępne oraz wykorzystywane bezpłatnie przez mieszkańców Gliwic – argumentują wnioskodawcy.

XII. Wspomagamy wizję zielonego i przyjaznego miasta

Pod tą zagadkową nazwą kryje się… zakup przesadzarki do drzew. Pomysł przenoszenia drzew w inne miejsca, z lokalizacji w której kolidują np. z planowaną inwestycją, od ubiegłego roku co jakiś czas wraca. Wtedy bowiem wycięto dorodne drzewa rosnące przez dworcem. Ostatnio radni pytali się o możliwość przesadzenia drzew rosnących na rynku (ostatecznie te też zostały wycięte).

Zakup uniwersalnej przesadzarki dużych i małych drzew oraz krzewów złagodzi problem kolizji inwestycji gminnych z istniejącą zielenią miejską. Przesadzanie drzew i krzewów to rozwiązanie wykorzystywane aktualnie w wielu miastach świata i Polski – czytamy w opisie zadania. – Przesadzaniem zajmowaliby się pracownicy utrzymania terenów zielonych, po uprzednim przeszkoleniu.

XIII. Sala dla seniora

Społeczeństwo się starzeje, a zatem seniorów będzie wśród nas coraz więcej. Może zatem zasadne byłoby tworzenie kolejnych miejsc z jakich mogą swobodnie korzystać? Autorzy projektu chcieliby aby w każdej dzielnicy udostępniane były szkolne sale sportowe na ćwiczenia gimnastyczne, siatkówkę, taniec.

Przewidywana ilość osób korzystających w czasie 1 godz. to 10-20. Środowisko seniorów zgłosiło poprzez swoje kluby potrzebę ćwiczeń dla zachowania sprawności fizycznej oraz nawiązywania relacji pomiędzy mieszkańcami dzielnicy. Partnerem projektu będą kluby seniora w dzielnicach – czytamy w opisie zadania.

Na co zagłosujemy? Zweryfikują urzędnicy

Opublikowany wykaz wniosków to lista projektów m.in. z krótkim opisem i nazwą wniosku zaproponowaną przez wnioskodawców, jeszcze przed ich oceną (po ocenie, weryfikacji oraz po etapie odwołań nazwy projektów mogą ulec zmianie lub skróceniu w celu dostosowania ich do objętości wydruków kart informacyjnych i zwiększenia ich czytelności).

Obecnie trwa etap oceny merytorycznej. Wszystkie wnioski są oceniane przez właściwe jednostki miejskie oraz wydziały Urzędu Miejskiego. Na 20 czerwca zaplanowana jest publikacja listy zweryfikowanych wniosków wraz z ich ocenami. Z kolei głosowanie zaplanowano w terminie od 24 sierpnia do 14 września. To wtedy wnioski zweryfikowane pozytywnie zostaną poddane ostatecznej weryfikacji przez mieszkańców.

Wybrane w głosowaniu zadania będą realizowane w 2023 roku. Zaplanowana pula na ich wykonanie wynosi 8 348 000 zł, z czego 1 000 000 zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie.

(żms)
fot. 24gliwice.pl, D. Nita-Garbiec/UM Gliwice, W. Turkowski, scr. Google Maps, MSIP Gliwice

49 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
View all comments
Ech...
24/04/2022 08:34

Wyrównałbym studzienki w jezdniach.
Wszystkie.

Mistrzowie-Parkowania-Gliwice
24/04/2022 09:46
W odpowiedzi na  Ech...

to jest nie do zrobienia bo przy nowych ulicach powstaną nowe w śladzie koła ok 2 cm poniżej jezdni co kilka metrów. Temat nia na głowy projektujących / pracujących w Gliwicach – bo to jest intelektualny beton

wodnik szuwarek
24/04/2022 08:39

– Wynająłbym zbieraczy psich kup, których połowa psiarzy i tak nie zbiera.
– Posprzątałbym
a przede wszystkim
– zafundowałbym urzędnikom szkolenia z dziedziny tworzenia przestrzeni miejskiej przyjaznej mieszkańcom, to może nie upychaliby w każdym parku pluskadełek i gastronomii.

Danus
24/04/2022 14:46

A wymieniłbym władze miasta w trybie natychmiastowym
A co do studzienek w Gliwicach i ul Chorzowskiej raczej nie ma co wspominac
A i polikwidował 60% sygnalizacji drogowej bo i tak zielone to jak wygrana w totolotka

Łowca malkontentów
25/04/2022 00:25
W odpowiedzi na  Danus

Przy najbliższych wyborach rusz d.pe z domu.

Michał
24/04/2022 15:00

Rewitalizacja fontanny w parku koło tężni.

Ala
24/04/2022 08:11

A co z projektem przebudowy ul. Mickiewicza miała powstać porządna ścieżka rowerowa, miała być zwiększona ilość ławek,które parę lat postawione były z budżetu obywatelskiego i nagle zniknęły. Chyba władze miasta dalej nie lubią ul. Mickiewicza i jej mieszkańców. Wydaje mi się że budżet obywatelski to jedna wielka ściema.

Tomek
24/04/2022 15:44
W odpowiedzi na  Ala

Z tego co wiem projekt powstaje. Niestety jest to teren podlegajacy jurysdykcji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W takich instytucjach wszystko wolno sie uzgadnia. Wg deklaracji ZDM-u jak tylko projek bedzie, to zaraz ma byc przetarg na realizacje.

Ala
25/04/2022 13:31
W odpowiedzi na  Tomek

Czyli w bliżej nieokreślonej przyszłości. Jak wyrównywali dziury asfaltem ta nie pytali się konserwatora czy można.

Gkkmk
25/04/2022 08:04

Ja bym posprzątał miasto za ten milion.Przeprowadziłem się do Gliwic pół roku temu z miasta wojewódzkiego na tzw. ścianie wschodniej dużo większego od Gliwic. Przeżyłem szok cywilizacyjny bo miasto jest zaśmiecone. Nie wiem z czego to wynika, czy z ludzkich przyzwyczajeń, że rzucają śmieci gdzie popadnie, czy też z połowicznego sprzątania służb miejskich. W mieście gdzie poprzednio mieszkałem jest o wiele czyściej. Nie ma tylu śmieci na ulicach. Mam wrażenie, że chyba ludzie tak nie śmiecą.

Cliper
24/04/2022 07:00

O których emerytach mowa w punkcie 13-policjantach po 40 ktorzy chcą za friko pokopać w bale?

pod prąd
25/04/2022 09:46
W odpowiedzi na  Cliper

O żołnierzach Obrony Terytorialnej co po 15 latach służby i po 35, którzy chcą za friko pokopać w bale.

Jedrek
24/04/2022 14:10

Po co kolejna melina nad śmierdzącym kanałem ?Jeden park już jest i jak tam wyglada ?Zróbmy kolejny krok remontu parku przy ul.Chorzowskiej

Achacy
26/04/2022 10:14
W odpowiedzi na  Jedrek

Odbudować Disco Bravo, eeee, to znaczy Leśny Zameczek?

!?
26/04/2022 20:52
W odpowiedzi na  Jedrek

Nie ma to jak grzeczność i prawda.Żadna melina, żadne śmierdzące miejsce, Może tak jest tam, gdzie Pan mieszka. W teren przy Chorzowskiej miasto już dość zainwestowało. Miasto jest duże.

gliwicjus
24/04/2022 18:03

Studzienki w nowo wyremontowanych ulicach to jakieś przekleństwo. A ich liczba każe myśleć, że pod nami jest jakieś drugie, podziemne miasto!

Jbuvivv
24/04/2022 05:39

Jak nie wiecie co zrobic za milion zlotych to mozna kupić materialy wybuchowe i podlozyc pod urzad miejski i skarbowy i poslac ta cala bandę tam gdzie trzeba

!?
26/04/2022 20:54
W odpowiedzi na  Jbuvivv

A Pan wtedy odwiedzi urząd? I będzie komplet.

olo
25/04/2022 09:30

zmienil bym prezydenta i jego poplecznikow

!?
26/04/2022 20:54
W odpowiedzi na  olo

zmieniłbym

Rob
25/04/2022 08:07

Będąc na gościnnych występach w innych miastach (m.in. Wrocław ale również dużo mniejsze miasta jak Strzelce Opolskie) zauważyłem, że punkty w których można wypożyczyć rower miejski lub zostawić swój prywatny np. przy dworcu mają zadaszenie,po to aby w razie deszczu nie siadać na mokrym swoim lub wypożyczonym siodełku rowera. Życzyłem sobie tego też w Gliwicach + dużo więcej miejsc przy których można przypiąć rower. Tyle i aż tyle.

!?
26/04/2022 20:55
W odpowiedzi na  Rob

Trzeba było złożyć wniosek.

Frank
24/04/2022 11:09

przeprowadziłbym rekultywacje Wilczych Dołów

Nowy
24/04/2022 12:16

Za milion kupić farbę i pomalować go smutne miasto

Pijoter
24/04/2022 13:13
W odpowiedzi na  Nowy

Oo tak. Blok na Łużyckiej po termomodernizacji jakiś psychopata kazał pomalować na szaro…..

Enedue
25/04/2022 11:21
W odpowiedzi na  Pijoter

A jak malują kolorowo, to jęki, że pasteloza ;) a tak na serio, to tak, zgadzam się, więcej kolorów. Bardzo mi się np. podobają profesjonalnie zrobione murale różnej treści.

Markus
24/04/2022 19:37

Ja jakbym miał tylko milion to bym albo rozdał ukraiń om ( bo taka moda , może w wyborach mógłbym liczyć na ich glosy) albo bym sobie dom wybudował.. bo kto ma kasę ten buduje albo inwestuje w nieruchomości.

Markus
24/04/2022 19:44
W odpowiedzi na  Markus

Aaaa jescze sobie przypomniałem: podniósłbym podatki od nieruchomości ale nie że 20- 30% tylko odrazu 100%
No i ceny wejść do palmiarni basenów opłaty parkingowe słowem wszystkie możliwe podatki które się miastu należą i o których sobie wg widzi nmi się mogą decydować
Wtedy uzbierał bym kilka kilkanaście milionów więcej i wybudował sobie pałac.
Następnie zatrudniłbym na miejskiej posadzie kogoś z rodziny żeby mi ładę zdjęcia tego domu dronem robił.
Nie wiem po co ale tak bym zrobil

!?
26/04/2022 20:56
W odpowiedzi na  Markus

Do roboty. Powodzenia.

Achacy
26/04/2022 10:16
W odpowiedzi na  Markus

Tylko że uchodźcy nie mają praw wyborczych i mieć nie powinni

Mieszkanka Zielonego Osiedla
24/04/2022 20:29

Mieszkam na Osiedlu Trunek, ładne osiedle odnowionych bloków wśród dużej ilości zielonych skwerów. I właśnie te zielone skwery należące do Wspólnot mieszkaniowych są zadbane, odpowiednio koszone, krzewy przycinane chodniki uporządkowane a w zimie odśnieżane. Natomiast tereny należące do miasta są bardzo zaniedbane brak systematyczności w porządkowaniu zielonych miejskich terenów, w szczególności przy ul. Piastowskiej, Asnyka i Kilinskiego. Obecna sytuacja jest niezrozumiana stanowiskiem Miasta.

DD
24/04/2022 22:01

Nie wiesz, że prezydent 2 koła podwyżki dostał, a rada miasta powołała komisję specjalną do sprawy diet radnych. Co oni za mieszankę biorą, musi być dość silna. Zapewniam Cię lepiej nie będzie.

Ostatnio edytowany 26 dni temu przez DD
Achacy
26/04/2022 10:16

Trunek? To tam są same monopolowe?

slimol
25/04/2022 16:48

Autorka artykułu chyba ma jakiś problem ze sportem a zamiast tego chorą fiksację na zieleń przy zupełnym zignorowaniu roli miasta w kształtowaniu tejże. Lokalizacja obiektów sportowych poza centrum jest problemem, natomiast miejsce do wątpliwych imprez w postaci muszli wydaje się być rozsądną inwestycja dla wszystkich gliwiczan (tutaj chyba przemawia słynny sentyment do Bravo ;))

DD
24/04/2022 12:23

-załatwić kurs obsługi klawiatury dziesięcioma palcami oraz klawiatury numerycznej prawą ręką bez wzrokowo, będzie szybciej, sprawniej, profesjonalnie i oszczędniej. Natomiast tytuł artykułu powinien brzmieć – Jak zmarnować milion złotych podatków mieszkańców gminy Gliwice, np. wylać asfaltem prywatny wjazd do kilku prywatnych posesji.

Ostatnio edytowany 27 dni temu przez DD
Fg
24/04/2022 22:40

A najlepsze jest to, że kikut tego wyciętego drzewa, do którego na zdjęciu podjeżdża wysięgnik z pilarzem, sterczał kilka dni temu jeszcze na terenie, który nie został zabrukowany i będzie stanowił zieleniec

Oj tam
24/04/2022 14:49

A na Sikornik po termomodernizacji
Ul Czajki 11,13,15,17
ma wymalowany nr pod

Borys
25/04/2022 06:16

Trzeba zbudować wybiegi dla psów. Wiele wybiegów dla psów. A najwięcej na osiedlach sąsiadujących bezpośrednio z polami.
I zbudować jak najwięcej ścieżek rowerowych. To bardzo ważne, aby ścieżek rowerowych były dużo więcej, niż rowerzystów.

XxxxxxxX
26/04/2022 11:40

Remont Chorzowskiej bo wychodzi juz niemiecka kostka brukowa spod resztek nawierzchni

Obserwując
26/04/2022 12:40

Wywaliłbym urzędasów i rozpoczął akcję sprzątania miasta.Zawsze.Codziennie.akcje czyste miasto.

POPiS
27/04/2022 00:00

Więcej ścieżek rowerowych bym dodał.

gmG
25/04/2022 11:00

Może by tak uruchomić fontannę na placu Piłsudskiego?