Dialog pokoleniowy – między tradycją a technologią. Malarstwo, rysunek, fotografia

Już w piątek odbędzie się wernisaż wystawy będącej pewnym dialogiem między pokoleniem artystów, pedagogów GWSP a ich studentami z Wydziału Wzornictwa.

Podstawą tego dialogu jest ekspresja wizji artystycznych, która w przypadku doświadczonych twórców odbywa się przy użyciu tradycyjnych materiałów takich jak: papier, ołówek, farba, płótno, czy analogowy aparat fotograficzny, a w przypadku studentów przy pomocy nowoczesnych narzędzi i środków wyrazu: aparatów cyfrowych i programów komputerowych.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt prac: rysunków, obrazów, fotografii.

Annę Śmieszek interesują rysunkowe subtelności gam kolorystycznych ujęte w ulotne zjawiska świata przyrody i ludzkich emocji. W malarstwie pokazuje bardziej realny świat o różnorodnej tematyce.

Intencją fotografowania Andrzeja B. Górskiego nie jest inwentaryzacja otaczającej nas fizycznej rzeczywistości, dlatego też artysta skupił się na nasyconych głęboko emocjami portretach, które powstały w technice analogowej. Najmłodsi uczestnicy ekspozycji, studenci GWSP wypowiedzą się poprzez fotografie przedstawiające martwą naturę i życie ulicy, wykonane w technice cyfrowej.

Anna Śmieszek ? artysta plastyk, członek ZPAP, pedagog w III LO w Gliwicach na profilu teatralno-plastycznym oraz na Wydziale Wzornictwa GWSP.

Andrzej B. Górski – artysta wszechstronny, umiarkowany liberał, albo po prostu człowiek wolny, świadom swojej wolności. Niepodległy duchem, gorliwy obrońca niezależności osobistej. Niezawisły obywatel, wyznawca swojej religii i swojego boga. Twórca nieujarzmiony, indywidualność niezależna nawet od natchnienia. Pedagog na Wydziale Wzornictwa GWSP.

Klub 4ART, ul. Wieczorka 22
24.05 ? 5.07.2013
Wernisaż:
24.05. godz. 19.00