“Działalność gliwickiego portu jest poważnie zagrożona”. W 2019 roku nie wpłynęła tam żadna barka

Transport węgla po Kanale Gliwickim wznowiono w lipcu 2017 roku, w 2018 dostarczono w ten sposób 207 tysięcy ton surowca do elektrowni we Wrocławiu. W tym samym roku spółka PKP PLK nakładem 32 mln zł przebudowała torowisko w rejonie portu tak, aby obsługiwał on dłuższe składy. I co dalej?

W roku 2019 do gliwickiego portu nie wpłynęła ani jedna barka. Ten stan nie zmieni się również w roku bieżącym – poinformowała Anna Piaszczyk, kierownik działu sprzedaży i marketingu Śląskiego Centrum Logistyki. – Przyczyną takiego stanu rzeczy był i jest brak kontraktu na obsługę barek/przeładunki towaru. Port nie jest organizatorem przewozów, nie posiada własnych barek, pełni funkcje usługowe – podobne do stacji kolejowej – tłumaczy Anna Piaszczyk.

Pomimo wielu propozycji skierowanych do armatorów, prowadzonych akcji promocyjnych, korzystnych stawek za operacje, żaden z nich nie wyraził zainteresowania przewozami ładunków do i z portu Gliwice

– dodaje kierowniczka działu marketingu i sprzedaży ŚCL.


Jak wskazuje Piaszczyk, przyczyną, poza brakiem ładunków do przewozu jest również bardzo niski stan wody na Odrze utrzymujący się przez wiele miesięcy w roku 2019, który uniemożliwia żeglugę z Gliwic dalej, niż do Wrocławia.

Nadal utrzymywane są zdolności przeładunkowe w porcie na poziomie ponad 1,5 miliona ton rocznie, jednak w perspektywie kilku lat, przy dalszym braku zainteresowania ofertą, działalność portu jest poważnie zagrożona z przyczyn technicznych i eksploatacyjnych. Należy przypomnieć, że port został wybudowany 80 lat temu i nigdy w pełni nie był wykorzystywany w zakresie obsługi przewozów śródlądowych, pomimo istnienia stale wystarczającego potencjału przeładunkowego – podkreśla kierowniczka.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Lindę Hofman z PGW Wody Polskie, w 2019 roku różni przewoźnicy przetransportowali po Kanale Gliwickim 38,5 tys. ton ładunków. Śląskie Centrum Logistyki zaznacza, że liczba ta nie dotyczy ładunków z/do portu Gliwice.

(żms)
fot. arch. 24gliwice

A miało być tak pięknie… (materiał archiwalny z 2017 roku)