Gliwice na podium Rankingu Gmin Województwa Śląskiego

Fot. M. Lipiec/UM w Gliwicach

Gliwice zajęły wysokie, 2. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w III edycji Rankingu Gmin Województwa Śląskiego, premiującego gminy wyróżniające się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

 
Uroczysta gala podsumowująca zestawienie opracowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Katowicach odbyła się w środę, 15 listopada, w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach. 

W rankingu ocenione zostały wszystkie gminy i miasta województwa śląskiego. Statuetki przyznano w trzech kategoriach: gminy do 20 tys. mieszkańców, gminy powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu. Gliwice znalazły się na 2. stopniu podium w ostatniej kategorii. W imieniu miasta statuetkę odebrał prezydent Adam Neumann.

– W poprzednich dwóch edycjach rankingu Gliwice zajmowały 4. miejsce. W tegorocznej awansowaliśmy na miejsce 2. Przed nami na podium są tylko Katowice. Ta nagroda to nie tylko docenienie pracy, którą w Gliwicach wykonujemy, ale też wielka satysfakcja, że poprawiliśmy swoją pozycję w tak obiektywnym rankingu, który – co bardzo istotne – bazuje na danych statystycznych, a nie uznaniowych. To potwierdza, że rozwijamy się w dobrym kierunku, w sposób zrównoważony, trzymając w ryzach miejski budżet – mówił prezydent Gliwic, Adam Neumann.

O pozycji gminy w rankingu decydowało 16 wskaźników ekonomicznych, gospodarczych i społecznych. Wśród nich znalazły się m.in. dochody własne i wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin w latach 2020–2022 w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w tym okresie, wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023, niepodlegające zwrotowi środki na finansowanie programów i projektów unijnych, pozyskane z Unii Europejskiej i innych źródeł (stanowiące dochód budżetów gmin), przeliczane na 1000 mieszkańców wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz mieszkania oddane do użytkowania.

Fot. M. Lipiec/UM w Gliwicach

Wśród nagrodzonych znalazły się:

gminy do 20 tys. mieszkańców

  1. Ożarowice
  2. Goczałkowice-Zdrój
  3. Pawłowice

gminy powyżej 20 tys. mieszkańców

  1. Tarnowskie Góry
  2. Czeladź
  3. Mikołów

miasta na prawach powiatu

  1. Katowice
  2. Gliwice
  3. Bielsko-Biała

Szczegółowe kryteria oceny w ramach rankingu dostępne są na stronie https://okst.pl/inicjatywy/ranking-gmin-wojewodztwa-slaskiego/ranking-gmin-wojewodztwa-slaskiego-2023-r. (ml)

Fot. mat. pras. Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki

Publikacja: Miasto Gliwice