Gliwice (raczej) bez sporych dotacji. Nasi posłowie i samorządowcy mało skuteczni?


Business Airport Gliwice, budowa centralnego węzła przesiadkowego czy modernizacja ruin teatru “Victoria” –

m.in. te projekty mogłyby uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych w latach 2014-2020. Niestety, szanse na takie wsparcie są niewielkie. Na wstępnej liście projektów kluczowych nie ma ani jednej pozycji z Gliwic.

W grudniu Zarząd Województwa Śląskiego przyjął wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na liście projektów strategicznych rekomendowanych jako projekty kluczowe znalazły się m.in. inwestycje z Katowic, Częstochowy, Zabrza czy Rybnika – m.in. Śląski Park Nauki (250 mln zł), budowa drogi regionalnej Pszczyna – Racibórz na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik (560 mln zł).


Łączna wartość projektów kluczowych w woj. śląskim wyniesie 7,6 miliarda zł.

Niestety, w zestawieniu brakuje projektów z Gliwic, jednego z większych i najbogatszych miast na Śląsku. Pełna lista projektów (strony 157-158) dostępna jest pod linkiem.

Jak udało nam się dowiedzieć, na pierwszej liście zgłoszonej przez gliwicki magistrat znalazły się następujące projekty:

– Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Miejskim sp. z o.o.
– Modernizacja zabytkowego obiektu ruin teatru “Victoria”
– Sprawna gospodarka wodna przy jednoczesnym zapewnieniu regulacji i oczyszczenia rzek w regionie m. in rzeki Kłodnicy i jej dopływów.
– Radiostacja Gliwice – Rozwój Szlaku Zabytków Techniki
– Rozbudowa lotniska w Gliwicach jako element modernizacji sieci lotnisk lokalnych w woj. śląskim
– Nowe Centrum – Zagospodarowanie obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego
– Fabryka Drutu – rewitalizacja terenów poprzemysłowych na Centrum Aktywności

Oprócz urzędu miejskiego, swoje projekty zgłosiła także Politechnika Śląska. W obu przypadkach bezskutecznie.

Co na to w magistracie?

– To jest decyzja gremium skupionego wokół Urzędu Marszałkowskiego. Pamiętajmy, że zawsze jest tak, że projekty są “ruchome”. Możliwe, że któryś z gliwickich trafi na listę projektów strategicznych – tłumaczy Marek Jarzębowski, rzecznik prezydenta Gliwic.

W teorii, o kształcie listy decydują urzędnicy marszałkowscy.

Wiadomo jednak, że spory wpływ na decyzje mają samorządowcy i posłowie z poszczególnych miast.

Lobbing, nieoficjalne spotkania i dobre relacje z władzami wojewódzkimi – to wszystko może procentować przy uwzględnianiu listy.

Grudniowa lista na szczęście nie jest jeszcze ostateczna.

– Mając na uwadze zapewnienia przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z którymi w/w lista jest jedynie wstępną propozycją i nie jest jeszcze zamknięta, w dniu 14 stycznia 2013 roku w piśmie do Marszałka Województwa Śląskiego zawarto ponowną propozycję uwzględnienia projektów gliwickich – informuje nas Marcin Łazowski, p.o. z-cy naczelnika Biura Rozwoju Miasta.

Co zrozumiałe, część projektów z obu list pokrywa się ze sobą. Przy niektórych zmieniono lub skorygowano nazwy.

– Zachodnia Brama Śląska ? budowa centralnego węzła przesiadkowego wraz z utworzeniem Nowego Centrum Gliwic w rejonie dworca kolejowego
– Wyprowadzenie transportu tranzytowego z centrum Gliwic poprzez przeniesienie drogi krajowej nr 78 na budowaną zachodnią obwodnicę miasta
– Stworzenie nowoczesnego regionalnego ośrodka kulturalnego poprzez rewitalizację Ruin Teatru “Victoria” w Gliwicach
– Budowa Śląskiego Centrum Recyklingu w Gliwicach wraz z sortownią odpadów przestrzennych
– Business Airport Gliwice ? rozbudowa lotniska w Gliwicach na potrzeby rozwoju usług lotniczych biznesowo ? rekreacyjnych
– Rewitalizacja terenów po byłej Fabryce Drutu w Gliwicach ? Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego “Gliwicka Fabryka Drutu”
– Park Technologiczny “Nowe Gliwice”
– Rewitalizacja Radiostacji Gliwice poprzez budowę Centrum Nauki jako uzupełnienie oferty Śląskiego Parku Nauki

Czy urzędnicy marszałkowscy uwzględnią gliwickie propozycje? 8 lutego ma zostać opublikowana ostateczna lista projektów kluczowych. Miejmy nadzieję, że trafi na nią choć jeden z gliwickich projektów.

Michał Pac Pomarnacki

(wiz. P.A. Nova Gliwice)