Gliwickie szkoły bez „podręcznika Czarnka”. Żaden z nauczycieli nie potwierdził chęci skorzystania z „HiT”

Wiele wskazuje na to, że w gliwickich szkołach zajęcia z przedmiotu Historia i Teraźniejszość, nie będą prowadzone na podstawie kontrowersyjnego podręcznika autorstwa Wojciecha Roszkowskiego.

 
HiT to nowy przedmiot, który wejdzie do szkół już od początku nowego roku szkolnego i zastąpi Wiedzę o Społeczeństwie (WOS). Przedmiot ma kłaść nacisk na naukę historii z drugiej połowy XX wieku. Nim młodzież zaczęła naukę, rozgorzała burza na temat podręcznika do przedmiotu. Jednak jest bardzo prawdopodobne, że w Gliwicach „Historia i Teraźniejszość” Wojciecha Roszkowskiego nie trafi do uczniów.

– Żadna z gliwickich szkół ponadpodstawowych nie potwierdziła wpisania podręcznika prof. Roszkowskiego do szkolnego wykazu podręczników

– informuje Łukasz Oryszczak, rzecznik prasowy prezydenta Gliwic.

Dyrektorzy pozostawili (zgodnie z prawem) prawo wyboru podręcznika, lub wskazania innych materiałów nauczycielom uczącym przedmiotu. Żaden z nich nie potwierdził na chwilę obecną chęci skorzystania z tego podręcznika – dodaje Oryszczak.

Kilka dni temu przeciwko popularyzacji podręcznika protestowało na gliwickim Rynku środowisko Nowoczesnej wraz z radną Agnieszką Filipkowską.

Poprzez ten podręcznik cofamy się do średniowiecza zapominając o tolerancji i poszanowaniu drugiego człowieka. Dlatego nie godząc na indoktrynację naszych dzieci będziemy protestować o odwołanie i zakazanie rozpowszechniania tak kontrowersyjnego podręcznika – napisali przedstawiciele ugrupowania.

Nauczyciele nie mają obowiązku korzystać z „HiT”. Decyzja, czy do przekazywania wiedzy potrzebują podręcznik należy tylko do nich. Na razie Ministerstwo Edukacji i Nauki dopuściło do nauki nowego przedmiotu tylko jeden podręcznik. W trakcie wydawania opinii jest jeszcze jedna pozycja – praca zbiorowa, której autorami są Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Adam Cisek oraz Karol Wilczyński.
(msz)