Jak powinna wyglądać ulica Zwycięstwa? Miasto ogłosiło konkurs na koncepcję architektoniczną

Jak ostatecznie będzie wyglądać najbardziej rozpoznawalna ulica w mieście, wiodąca od dworca do gliwickiego Rynku? Miasto ogłosiło konkurs na koncepcję zagospodarowania ul. Zwycięstwa. Jest to kolejna odsłona długoletnich przygotowań do zmiany charakteru tego traktu.

 
Od lat nieużywane, a dotąd nieusunięte torowisko tramwajowe, brak zieleni, czy drogi rowerowej, a z drugiej strony – gliwicki magistrat w dawnym hotelu Haus Oberschlesien, czy unikatowe budynki, jak choćby niegdysiejsze domy towarowe czy restauracje z historią. Ulica Zwycięstwa zasługuje na reprezentacyjny wygląd, jednak droga do jej rewitalizacji jest kręta i wyboista. Były już koncepcje, z których jedna została nawet przyjęta, wyłoniono firmę-projektanta i… znów nie przystąpiono do wdrożenia zmian. Miasto ogłosiło natomiast konsultacje społeczne, w których mieszkańcy (oraz przyjezdni jej użytkownicy) mogli wyrazić opinię odnośnie swojej wizji tej drogi. Wzięło w nich udział (jak na tak duże miasto) zaledwie 1,6 tys. osób.

Mieszkańcy opowiedzieli się przede wszystkim za większą ilością zieleni (82,1% wskazań), poszerzeniem chodników, dającym możliwość urządzenia ogródków gastronomicznych (65,9% głosów), ustawieniem różnych elementów małej architektury – ławek, siedzisk itp. (51,3% głosów) oraz stworzeniem drogi dla rowerów (51,2% głosów)

– podsumował ostatnio magistrat informując o nowym konkursie na koncepcję architektoniczną zagospodarowania ul. Zwycięstwa.

Fragment ul. Zwycięstwa pomiędzy ul. Dubois i Boh. Getta oddany do użytku w połowie września prezentuje się najlepiej, chociaż zabrakło tu drogi dla rowerów czy hulajnóg.

Urzędnicy chcą połączenia jej historycznych walorów ze współczesnymi oczekiwaniami mieszkańców i gości odwiedzających miasto. Chodzi też o to, by ulica nie była jedynie ciągiem komunikacyjnym, ale stała się miejscem, w którym warto spędzić czas.

Autorzy zgłaszanych opracowań muszą nawiązywać do standardu i jakości już istniejących fragmentów ulicy Zwycięstwa, uwzględniając zarówno zabytkowy układ urbanistyczny na początkowym odcinku do ul. Dolnych Wałów (przebudowanym kilkanaście lat temu przy okazji modernizacji Rynku), jak i przebudowany układ drogowy od ul. Bohaterów Getta Warszawskiego do ul. Stanisława Dubois.

Wyremontowany odcinek ul. Zwycięstwa.

Oczekiwane są pomysły niekonwencjonalne i innowacyjne, przyjazne środowisku i osobom ze szczególnymi potrzebami, a przede wszystkim realne, jeśli chodzi o wykonawstwo i użytkowanie.

Należy w nich uwzględnić bezpieczne rozwiązania komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej, nową zieleń uliczną (wysoką i niską) oraz istniejący starodrzew i oświetlenie, zaproponować elementy małej architektury (m.in. ławki, siedziska, stojaki na rowery). Przyjęto również, że osobno powinno być zaprezentowane funkcjonalne rozwiązanie połączenia ul. Zwycięstwa z aleją Przyjaźni, z uwzględnieniem jej obecnego zagospodarowania i przeznaczenia jako „zielona” aleja spacerowo-rowerowa.

Zainteresowane przystąpieniem do konkursu podmioty mogą zgłaszać pomysły do 30 listopada. Najlepsi otrzymają nagrody – za miejsca od I do III można otrzymać odpowiednio 95, 30 i 15 tys. zł. Koncepcje mają stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej, ta zaś pozwoli nareszcie na ogłoszenie przetargu na wykonanie prac. Zmian na ulicy możemy więc spodziewać się w perspektywie kolejnych kilku lat.

Długa droga do nowego zagospodarowania

Na początku września br. prezydent Gliwic podpisał zarządzenie w sprawie konkursu na „Koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa
w Gliwicach, na odcinku od ul. S. Dubois do Rynku”. Jest to kolejna odsłona długoletniego procesu, mającego nadać tej ulicy nowy charakter, który – jak podkreśla gliwicki magistrat – pozostanie z nami na najbliższe kilkadziesiąt lat.

Przypomnijmy, że już w 2018 r. firma PROjARCH Damian Kałdonek z Gliwic przygotowała 6 wariantów koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego i zagospodarowania przestrzeni dla ul. Zwycięstwa. Wybrano jeden z nich.

W kolejnym roku został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wybranym wariantem koncepcji, który wyłonił wykonawcę projektu: Polską Inżynierię Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Niestety firma miała duże problemy z wywiązaniem się wymagań zawartych w umowie oraz terminem realizacji. Pod koniec listopada 2020 r. rozwiązano więc umowę z wykonawcą i uregulowano zapłatę za część dokumentacji projektowej, która została przekazana do ZDM. Część ta dotyczy infrastruktury podziemnej. Brakuje natomiast projektu zagospodarowania powierzchni – wspomina rzecznik prezydenta Gliwic, Łukasz Oryszczak.

Ulica Zwycięstwa wraz z chodnikami wymaga pilnej modernizacji

Temat zagospodarowania ul. Zwycięstwa był szeroko omawiany, konsultowany oraz dyskutowany z ekspertami i mieszkańcami w 2021 r. w trakcie prac nad Strategią 2040, w których trakcie pojawił się szereg głosów krytycznych w stosunku do części pomysłów zawartych w koncepcji PROjARCH

– dodaje rzecznik.

Wśród nich, wiele dotyczyło braku wyznaczonej drogi dla rowerów (zgodnie z koncepcją rowery miałby się poruszać po zwężonej jezdni ul. Zwycięstwa uspokajając ruch samochodowy). W tej sytuacji urzędnicy zadecydowali, że oczekiwany kształt ul. Zwycięstwa powinien zostać poddany konsultacjom społecznym. Te zostały przeprowadzone w 2022 r.

Ul. Zwycięstwa jest ważna dla wielu gliwiczan. Zdecydowano więc o ogłoszeniu konkursu na zagospodarowanie architektoniczne dla tak kluczowej inwestycji. Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych wskazuje wręcz przeprowadzenie konkursu jako preferowane narzędzie do wykorzystania przed rozpoczęciem prac projektowych dla dużych projektów, które wymagają wyjątkowego podejścia do projektowanej przestrzeni. Zależy nam na poznaniu wizji jak największej grupy architektów – podsumowuje Oryszczak.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie BIP ZDM Gliwice oraz w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice z 4 września.

Odcinek w rejonie pl. Inwalidów odświeżono przy okazji remontu Rynku, kilkanaście lat temu

(żms)
fot. 24GLIWICE

43 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze