Jak sprawdzić, czy e-zwolnienie lekarskie dotarło do pracodawcy?

freepik.com

E-zwolnienie lekarskie jest dokumentem cyfrowym, którego zaletą jest możliwość automatyzacji obiegu i wglądu w dowolnym potrzebnym momencie. Skąd jednak pacjent ma wiedzieć, czy jego e-zwolnienie faktycznie dotarło do pracodawcy? Co zrobić, jeśli pracodawca zwolnienia nie otrzyma? Informacje na ten temat zebraliśmy poniżej.

 

Zwolnienie elektroniczne – czym jest i kto je wystawia?

Nowoczesną i obowiązującą aktualnie w Polsce formą wystawiania pacjentom zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy są e-zwolnienie lekarskie. Zastąpiły one znane dotychczas zwolnienia papierowe, których podstawową wadą była konieczność dostarczenia na czas do pracodawcy. E-zwolnienia, jako dokumenty cyfrowe, automatycznie przekazywane są do podmiotów, dla których są istotne. W momencie wystawienia trafiają do ZUS, ponadto otrzymuje je pracodawca, a oprócz tego zapisują się w historii medycznej pacjenta, do której ma on dostęp w dowolnej chwili.

E-zwolnienia L4 otrzymać można od lekarzy przyjmujących na NFZ prywatnie, w tym także na odległość, w ramach rozwiniętej w Polsce telemedycyny. Wystawianie zwolnienia lekarskiego po konsultacjach zdalnych z lekarzem oferuje wiele placówek medycznych, w tym chociażby: https://l4online.pl/. E-zwolnienia lekarskie przez Internet wystawiane są tym pacjentom, którzy w ocenie lekarza są czasowo niezdolni do pracy, a na decyzję rzutują informacje zebrane w wywiadzie medycznym.

E-zwolnienia lekarskie – jak sprawdzić, czy dotarły do pracodawcy?

Jeśli pacjentowi lekarz po wywiadzie medycznym i ewentualnie dodatkowych badaniach wystawi zwolnienie lekarskie, automatycznie zapisuje się ono w systemie. Jest to dokument powiązany z numerem PESEL pacjenta, który bezpośrednio trafia do ZUS, a dodatkowo powinien trafić do pracodawcy. Warunkiem trafienia do pracodawcy jest posiadanie przez niego profilu PUE ZUS. Jeśli okaże się, że pracodawca takiego profilu nie posiada, w momencie wystawiania zwolnienia lekarskiego specjalista otrzyma stosowną informację z systemu. Wówczas pacjent otrzyma wydruk zwolnienia lekarskiego, który będzie musiał w ustawowym czasie dostarczyć pracodawcy jak przy zwolnieniach papierowych.

Cyfryzacja nie zwalnia ponadto pacjenta z obowiązku poinformowania swojego pracodawcy o fakcie otrzymania zwolnienia. Mimo iż w większości przypadków nie ma już potrzeby dostarczania wersji papierowej zwolnienia, należy skontaktować się z pracodawcą, informując go o nieobecności w pracy. Można to zrobić, chociażby telefonicznie, dopytując jednocześnie, czy zwolnienie wystawione przez lekarza do niego dotarło na profil PUE ZUS.

E-zwolnienia L4 – co widzi pacjent, a co widzi pracodawca?<

Powiązane z PESEL zwolnienie elektroniczne może być w dowolnej chwili sprawdzone przez pacjenta w systemie – wystarczy połączenie z Internetem. Aby sprawdzić swoje zwolnienie lekarskie, pacjent powinien zalogować się na posiadane konto PUE ZUS lub skorzystać ze swojego profilu IKP. W obu przypadkach wykorzystać można do logowania bankowość elektroniczną, co jest znacznym ułatwieniem dla osób, które nie posiadają profilu zaufanego. W ten sposób pacjent może sprawdzić dane swojego zwolnienia, czas jego trwania, jednostkę choroby, czy też wskazania dotyczące leżenia bądź chodzenia.

E-zwolnienie lekarskie, które informacyjnie dociera na profil PUE ZUS pracodawcy, nie zawiera wszystkich elementów, co oznacza, że jest okrojone do niezbędnego minimum informacji. Jest to dyktowane ochroną danych osobowych pracownika. Pracodawca nie będzie na przykład widzieć zdiagnozowanej choroby pracownika i nie będzie o niej wiedzieć, jeśli ten nie postanowi osobiście go o niej poinformować. Pracodawca widzi jedynie dane, które niezbędne są mu do rozliczeń księgowych.

materiał partnera