Jakie dokumenty są niezbędne, by móc starać się o kredyt gotówkowy?

Zdecydowana większość produktów finansowych wiąże się z koniecznością przedłożenia odpowiedniej dokumentacji, której obszerność zależy od tego, co właściwie jest przedmiotem zawieranej umowy.

Nie inaczej jest w przypadku kredytu gotówkowego, którego zawieranie wymusza obowiązek dostarczenia stosownych dokumentów. O jakie pisma chodzi? Tego dowiecie się w dzisiejszym artykule.

Dokument tożsamości

W obrębie granic Polski podstawowym dokumentem potwierdzającym tożsamość jest dowód osobisty. Bank musi być w stanie jednoznacznie stwierdzić, kim jest osoba starająca się o wzięcie kredytu gotówkowego, co stanowi podstawowe zabezpieczenie przed próbami oszustwa. Chociaż większość banków respektuje jedynie dokument tego rodzaju, to kilka instytucji dopuszcza także możliwość potwierdzenia tożsamości za pomocą paszportu.

Krok ten można pominąć w przypadku posiadania konta w banku, którego oferta kredytowa nas interesuje.

Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody

Z perspektywy instytucji pożyczającej pieniądze nie mniej ważne są także dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody. Dostarczenie pism oznacza nie tylko obniżenie ryzyka tego, że klient nie spłaci kredytu, ale także pozwala obliczyć zdolność kredytową konkretnej osoby.

Zestaw wymaganych dokumentów będzie różnić się w zależności od źródła dochodów. Jeśli we wniosku zadeklarowaliśmy, że utrzymujemy się z pracy na podstawie zawartej umowy o pracę, konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu oraz potwierdzenie wysokości wynagrodzenia. Pisma te powinny pochodzić bezpośrednio od pracodawcy.

W przypadku umowy o dzieło lub umowy zlecenia, niezbędne będzie wykazanie się wykazem dochodów z ostatnich 6 lub 12 miesięcy (w zależności od zasad obowiązujących w danym banku). Większość instytucji będzie wymagać także zeznania podatkowego za rok poprzedni.

Jeśli pieniądze pozyskujecie z innych źródeł, bank może oczekiwać załączenia faktur, rachunków, poświadczeń renty lub emerytury czy też innych dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody.

Należy także wspomnieć, że w przypadku kredytów gotówkowych opiewających na niewielkie kwoty, kredytodawca może udzielić pożyczki na podstawie deklaracji przygotowanej przez klienta.

“Szczegółowa lista dokumentów różni się w zależności od sytuacji zawodowej i prywatnej kredytobiorcy, dlatego dla każdego naszego klienta tworzymy szczegółowy plan. Zdobycie wszystkich zaświadczeń często bywa jednym z bardziej czasochłonnych etapów starania się o kredyt hipoteczny.” – źródło: https://www.expander.pl/faq/jakie-dokumenty-sa-wymagane-przez-banki-do-wniosku-kredytowego/

Kredyt gotówkowy to coś więcej

Powyższe dokumenty powinny wystarczyć do podpisania umowy kredytowej. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że decydując się na kredyt gotówkowy o konkretnym przeznaczeniu, niezbędne będzie także dostarczenie potwierdzenia użycia pożyczonych pieniędzy na wskazany w umowie cel. Może to oznaczać konieczność przedłożenia faktur, rachunków lub innego dowodu użycia środków zgodnie z ich przeznaczeniem.

(materiał partnera)