Kierowcy, budowlańcy, kasjerzy i… blacharze. Oni szybko znajdą zatrudnienie

Słaba wiedza fachowa oraz brak umiejętności praktycznych absolwentów

– to niepokojące wnioski, które płyną z dokumentu opublikowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach. Co może cieszyć, ponad 50 procent gliwickich firm dobrze ocenia swoją sytuację ekonomiczną.

Dokument zatytułowany „Diagnoza rynku pracy w Gliwicach i powiecie gliwickim” opublikowany został na stronie gliwickiego PUP. Jak się okazało, firmy najczęściej poszukują pracowników przez internet (56 proc.), poprzez rekomendację znajomych (46 proc.) oraz korzystając z pomocy PUP.

Ciekawie wygląda także wykres z opiniami pracodawców o kondycji ich firm. Pomimo kryzysu oraz zwiększających się kosztach zatrudnienia, aż 52,7 proc. firm z Gliwic uważa, że ich sytuacja jest dobra.

Zaledwie 2,5 proc. ankietowanych przedsiębiorstw twierdzi, że ich kondycja jest bardzo słaba.

Gliwicki PUP zapytał także firmy o powody braku przyjmowania nowych pracowników w ubiegłym roku. 86 proc. pracodawców wskazało, że nie było takiej potrzeby, a 9 proc. wskazało na zbyt wysokie koszty zatrudnienia.

Firmy, które zdecydowały się na przyjmowanie nowych osób najczęściej zatrudniały pracowników produkcji, nauczycieli, techników prac biurowych oraz murarzy.

W jakich branżach pracodawcy zamierzają zwiększyć zatrudnienie?

Firmy z powiatu gliwickiego planują przyjmować do pracy przede wszystkim kierowców (kategoria C), budowlańców, blacharzy oraz kasjerów handlowych.

Bezrobotnych zainteresują z pewnością czynniki brane pod uwagę przez firmy podczas podejmowania decyzji o zatrudnieniu pracownika. Najwięcej pracodawców wskazało na komunikatywność, lojalność, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole. Z kolei na końcu zestawienia znalazła się trudna sytuacja rodzinna kandydata, młody wiek oraz długość okresu pozostawania bez pracy.

W badaniu poproszono także o ocenę kompetencji absolwentów w skali 2-5. W Gliwicach najlepiej wypadły punktualność, komunikatywność oraz ambicja.

Co może martwić, najniżej oceniono umiejętności praktyczne oraz wiedzę fachową absolwentów.

Analiza rynku pracy w Gliwicach zawiera także wskazówki dla firm decydujących się na nabór. Jak wynika z dokumentu, najwięcej (aż 67 proc.) bezrobotnych do 30-ego roku życia poszukuje pracy przez internet.

Najmniej osobiście odwiedza potencjalnych pracodawców – raptem 12 proc.

W przypadku bezrobotnych powyżej 50 lat, najpopularniejszym źródłem informacji o wolnych stanowiskach są wciąż ogłoszenia prasowe (53 proc.)

(mpp)