Jakie zmiany na Zwycięstwa? W konsultacjach wzięło udział 1661 mieszkańców

fot. G. Ożga/UM Gliwice

1661 osób wzięło udział w otwartych konsultacjach dotyczących przyszłego zagospodarowania ulicy Zwycięstwa. Przedstawione opinie na temat oczekiwanego wyglądu i funkcji zostaną przekazane projektantom nowego zagospodarowania najbardziej reprezentacyjnego miejskiego traktu.

 
Gliwice już od pewnego czasu przymierzają się do ożywienia ulicy Zwycięstwa, połączenia jej historycznych walorów ze współczesnymi oczekiwaniami mieszkańców i gości odwiedzających miasto. Ważne, aby ulica nie była jedynie ciągiem komunikacyjnym, ale stała się przyjaznym miejscem, w którym warto się zatrzymać lub umówić ze znajomymi.

Zmianami na ulicy Zwycięstwa zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich. Powstały już projekty przebudowy gęstej infrastruktury podziemnej. Dla gliwiczan o wiele ważniejsze jest jednak to, jak ulica będzie wyglądać. Dlatego władze miasta poprosiły mieszkańców o podzielenie się opiniami na temat jej przyszłego zagospodarowania.

Otwarte konsultacje zostały przeprowadzone we wrześniu na platformie partycypacyjnej decydujmyrazem.gliwice.pl.

ZDM poinformował, że w konsultacjach wzięło udział 1661 osób, w tym ponad 95% to osoby niemieszkające na tej ulicy, a więc jej różni potencjalni użytkownicy, z rozmaitymi oczekiwaniami, ważnymi z punktu widzenia całego przedsięwzięcia. Z odpowiedzi wynika, że uczestnicy konsultacji najczęściej przemierzają ulicę Zwycięstwa pieszo, duża grupa porusza się po niej samochodami, sporo osób wybiera też rower.

Jakich zmian oczekują mieszkańcy?

Przede wszystkim chcą większej ilości zieleni. Bardzo dużo uczestników konsultacji popiera pomysł poszerzenia chodników, dający możliwość urządzenia ogródków gastronomicznych. Poza tym ponad połowa osób, które odpowiedziały na pytania, postuluje stworzenie drogi dla rowerów i ustawienie różnych elementów małej architektury (ławek, innych siedzisk itp.) Jedna czwarta opowiada się za całkowitym zamknięciem ulicy Zwycięstwa.

Poza odpowiedziami na pytania, mieszkańcy mieli też możliwość przekazania dodatkowych uwag i propozycji związanych z planowaną inwestycją. Skorzystało z niej 488 osób, a wśród bardzo indywidualnych – pojedynczych czasami – wskazań znalazło się m.in.: uporządkowanie reklam i szyldów, wprowadzenie na ulicy elementów dekorujących (np. rzeźb), zwiększenie liczby przystanków, wprowadzenie „autobusiku” od Rynku do Centrum Przesiadkowego, likwidacja krawężników, wbudowanie punktów świetlnych w jezdnię, przestrzeganie ciszy nocnej w ogródkach gastronomicznych, zorganizowanie toalet, montaż punktów WiFi i ładowania telefonów komórkowych oraz tablic z informacjami o zabytkach. Szczegółowe pomysły przedstawili: Rada Dzielnicy Śródmieście, członek Stowarzyszenia Rowerowe Gliwice oraz jeden z mieszkańców Gliwic.

Opinie mieszkańców zostaną przekazane twórcom nowego zagospodarowania ulicy Zwycięstwa.

Przyszły wygląd ulicy Zwycięstwa ma być wypracowywany w dwóch etapach. Najpierw, na początku przyszłego roku, Zarząd Dróg Miejskich chce ogłosić konkurs architektoniczny dotyczący możliwego zagospodarowania ulicy Zwycięstwa, aby poznać różne wizje fachowców i potencjalne kierunki dalszych prac. Potem, mniej więcej w drugiej połowie 2023 roku, ma zostać ogłoszony przetarg na ostateczny projekt architektoniczny, a następnie – w 2024 roku – przetarg na wykonanie inwestycji. Prace budowlane mogą potrwać około 2 lata.

Na nową, atrakcyjną odsłonę najważniejszej miejskiej ulicy trzeba więc jeszcze poczekać. W tym przypadku liczy się jednak przede wszystkim wypracowanie jak najlepszego projektu i osiągnięcie efektu, który sprawi, że ulica otrzyma godną oprawę, wypięknieje, zyska na atrakcyjności i będzie chętniej odwiedzana przez mieszkańców.

– Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach dotyczących zagospodarowania ulicy Zwycięstwa. W tej sprawie szczególnie ważne są głosy mieszkańców.  To najważniejsza ulica w mieście, a podejmowane decyzje przesądzą o wizerunku tego miejsca na długie lata. Ulica Zwycięstwa posiada wyjątkowo piękną zabudowę i łączy dwa ważne miejsca: historyczny Rynek z odnowionym już dworcem kolejowym i nowoczesnym Centrum Przesiadkowym. Powinna skupiać gliwiczan i służyć im w najlepszy możliwy sposób. Wszyscy jesteśmy zgodni, że wymaga nowej, pięknej oprawy. Pomimo trudnej sytuacji finansowej, jesteśmy zdeterminowani, aby przeprowadzić tę inwestycję, starając się oczywiście o wsparcie ze źródeł zewnętrznych. W przyszłym roku kończymy kosztowną przebudowę układu drogowego w okolicy dworca i to może być właściwy czas, aby rozpoczynać kolejne duże zadanie – mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

Odpowiedzi na pytania ważne w kontekście przyszłego zagospodarowania ulicy Zwycięstwa

Jak zazwyczaj porusza się Pani/Pan po ul. Zwycięstwa (można było wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi):

 • pieszo – 81,7%
 • samochodem – 50,2%
 • autobusem – 8,4%
 • rowerem – 29,8%
 • hulajnogą elektryczną itp. – 5,1%

Czy wg Pani/Pana na ul. Zwycięstwa powinien zostać wprowadzony zakaz ruchu samochodowego?

 • tak, całkowity (z wyj. mieszkańców, dojazdu służb ratunkowych) – 25,6%
 • tak, z wyjątkiem autobusu oraz mieszkańców i służb ratunkowych – 23,7%
 • ruch samochodowy powinien zostać jedynie ograniczony/spowolniony – 16%
 • częściowo – od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do Rynku – 20,1%
 • nie są potrzebne żadne zmiany dotyczące ruchu samochodowego na ulicy  – 11,6%
 • inne – 3,1%

Jakie najważniejsze zmiany powinny wg Pani/Pana zostać wprowadzone na ul. Zwycięstwa? (można było wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi):

 • poszerzenie chodników, dające możliwość lokalizacji ogródków gastronomicznych – 65,9%
 • większa ilość zieleni – 82,1%
 • umieszczenie elementów małej architektury (ławek, siedzisk itp.) – 51,3%
 • wprowadzenie elementów spowalniających ruch samochodowy – 9,9%
 • budowa/wytyczenie drogi dla rowerów –51,2%
 • umieszczenie stojaków na rowery – 10,7%
 • inne –  4,9%

źródło:gliwice.eu