Jarosław Zięba został I zastępcą prezydenta Gliwic. Co o nim wiemy, czym będzie się zajmował?

Jarosław Zięba, fot. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice

Podczas spotkania z mediami prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka przedstawiła swoich dwóch zastępców. Jednym z nich został Jarosław Zięba. Co o nim wiemy, jaki będzie zakres jego obowiązków?

 
Jarosław Zięba ma 55 lat, to przedsiębiorca i działacz sportowy. Jest absolwentem studiów magisterskich na Politechnice Wrocławskiej – Wydziału Górnictwa i Geologii. Przez 20 lat pokonywał kolejne szczeble zawodowej kariery, pracując w firmach z branży motoryzacyjnej. W tym czasie zdobywał doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwem, w budowaniu zespołów pracowniczych, a także w realizowaniu inwestycji.

Ostatnio był współwłaścicielem i prezesem zarządu śląskiej firmy Inter Car II, a także Volvo w Bielanach Wrocławskich. Brał udział w rozwoju oddziałów, zajmował się też rozbudową firmy. W ciągu 15 lat z małej firmy powstało przedsiębiorstwo zatrudniające 250 osób.


 
Jarosław Zięba jest równocześnie popularyzatorem sportu i aktywnym sportowym działaczem. Szczególnie wspiera koszykówkę. Przez dwie dekady był wiceprezesem stowarzyszenia GTK Gliwice, z którym świętował wiele sukcesów – koszykarska drużyna pokonywała kolejne stopnie awansu i z trzeciej ligi dotarła do ekstraklasy.

Był też prezesem oraz współwłaścicielem GTK S.A., prezesem Kopalni Koszykówki w Zabrzu oraz wiceprezesem Śląskiego Związku Koszykówki. Ostatnio był również współwłaścicielem klubu piłkarek ręcznych Sośnica Gliwice. Kształci się na menadżerskich studiach podyplomowych z zakresu zarządzania MBA.

W wyborach samorządowych w 2024 roku startował z listy Koalicji Obywatelskiej uzyskując mandat radnego Rady Miasta Gliwice (1681 głosów).

Czym będzie się zajmować Jarosław Zięba?

Zastępca Prezydenta Miasta Jarosław Zięba nadzoruje realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania – w tym z Unii Europejskiej, planowania przestrzennego i systemu informacji przestrzennej, architektury i budownictwa, geodezji i kartografii.

Jest także odpowiedzialny za gospodarkę nieruchomościami i mieszkalnictwo, zamówienia publiczne, inwestycje miejskie i remonty, nadzór właścicielski, usługi komunalne i transport lokalny zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną, a także zadania z zakresu obronności państwa i bezpieczeństwa publicznego. Współpracuje z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
Zarząd Dróg Miejskich,
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
Centrum Ratownictwa Gliwice,
Straż Miejska,
Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.
Śląskie Centrum Logistyki S.A.
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

(inf. mat prasowe, UM Gliwice)