„Jeden z nielicznych obiektów w kraju”. Teren z budynkiem po zbiorniku wodnym wystawiony na sprzedaż

PWiK wystawił na sprzedaż działkę obok wieży ciśnień przy ulicy Leśnej. Na terenie tym nadal widoczne są pozostałości po ziemnym zbiorniku wodnym, stanowiącym niegdyś uzupełnienie funkcjonalne wieży. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi nieco ponad pół miliona zł.

 

Działka (nr 847 obr. Podlesie) ma nieregularny kształt i przylega do parkingu przy stadionie Miejskim. Zgodnie z MPZP przeznaczeniem terenu (2U) są usługi różne, które mogą być uzupełnione o zabudowę mieszkaniową (jedno i wielorodzinną), gospodarczą (np. garaże), sieci infrastruktury technicznej, dojścia, dojazdy i parkingi, a także zieleń urządzoną.

Na działce znajduje się zrujnowany budynek zbiornika ziemnego (bez zbiornika). Zbiornik ten powstał jako uzupełnienie funkcji zlokalizowanej obok wieży ciśnień (obiekt historyczny). Według informacji uzyskanych od Miejskiego Konserwatora Zabytków wieża powstała ok. roku 1895, natomiast zbiornik zainstalowano prawdopodobnie w roku 1901 przy okazji rozbudowy obiektu – czytamy w operacie szacunkowym, który załączono do obwieszczenia o przetargu na sprzedaż tej nieruchomości.

Zespół wieży ciśnień wraz z pozostałościami zbiornika ziemnego stanowi obiekt o dużych wartościach dla historii kultury materialnej. Zachowanie się zbiornika ziemnego stanowi dodatkowy walor, gdyż jest to jeden z nielicznych obiektów w kraju

– czytamy dalej w opracowaniu. Wewnątrz budynku zbiornika znajduje się wieżyczka podparta na 4 filarach, zaś całość obiektu opiera się na 10 takich podporach.

Z dokumentu wynika także, że w celu dalszego użytkowania tego obiektu powinna zostać wykonana ekspertyza budowlana, a także jego remont kapitalny. Wartość nieruchomości gruntowej wyceniona została na 460 tys. zł, a zabudowy (o powierzchni użytkowej rzędu 344 m2) na 71 tys. zł.

Działka znajduje się w granicach obszaru rewitalizacji, co umożliwia starania o pozyskanie dotacji na remont obiektu. Ponadto część działki znajduje się w strefie ochrony sanitarnej cmentarza, co oznacza zakaz zabudowy. Zakaz ten został uwzględniony w wycenie, w stanie zagospodarowania. Jest możliwe ustawianie obiektów nietrwale związanych z gruntem – widnieje dalej w dokumencie.

Był ambitny plan…

Na początku czerwca 2023 roku miasto i PWiK informowały o przekazaniu w dzierżawę sąsiedniej działki nr 846, na której znajduje się wieża ciśnień.

Znalazł się inwestor, który zamierza tchnąć w budowlę drugie życie. Jest nim Artur Wachtarczyk, właściciel firmy ART-ENERGY z Gliwic, który 1 czerwca zawarł z miejską spółką umowę dzierżawy

– donosił magistrat w kontekście przyszłości wieży ciśnień przy ulicy Leśnej.

Okres, na jaki wydzierżawiono działkę, określono na 10 lat. Sam inwestor, jak informował wtedy Urząd Miejski, miał ambitne plany rewitalizacji wieży, w której planowane było utworzenie klubo-kawiarni na 150 gości. Pierwsza impreza w tym miejscu miała zostać zorganizowana już… pod koniec października 2023 roku. Próbowaliśmy już wcześniej zasięgnąć informacji od dzierżawcy oraz od PWiK, co z zapowiadanymi działaniami, jednak nasze pytania pozostały wówczas bez odpowiedzi. O organizacji jakiegokolwiek wydarzenia w tym miejscu też nic nam nie wiadomo.

Jak poinformował Krzysztof Krzemiński z PWiK w odpowiedzi na nasze najnowsze zapytanie, inwestor prowadzi prace projektowe, uzgodnienia i przygotowuje się do robót.

Oprócz ambitnych planów wobec zabytkowej wieży ciśnień, nowy inwestor ma także pomysł na zagospodarowanie sąsiadującej z nią działki nr 847, na której znajduje się zbiornik wodny z początku XX wieku

– czytamy w materiale zamieszczonym ponad pół roku temu na stronie miasta. Zamiary te musiały ulec zmianie, bo teraz nieruchomość ze zbiornikiem jest do nabycia. Oferty złożone do przetargu zostaną otwarte 6 lutego br. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie PWiK.

Jest nowy plan dla najstarszej wieży ciśnień w Gliwicach. Pierwszą imprezę zaplanowano już na październik

https://gliwice.eu/aktualnosci/inwestycje/najstarsza-wieza-cisnien-w-gliwicach-przejdzie-metamorfoze

(żms)
fot. 24GLIWICE/ŻMS

40 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze