Jest nowy plan dla terenu nieistniejącego Zameczku Leśnego. Mieszkaniówka tu nie powstanie

Restauracja w miejscu dawnego Zameczku Leśnego? Taką możliwość daje nowy plan dla tego terenu. Miasto oprócz wprowadzenia usług wzbogacających ofertę parku, blokuje w nim też możliwość powstania zabudowy mieszkaniowej.

 
To właśnie ryzyko powstania „deweloperki” w miejscu wyburzonego obiektu po Zameczku Leśnym, wywołało jesienią 2020 roku medialną burzę. Na taką ewentualność zwracała uwagę m.in. Rada Dzielnicy Zatorze. I rzeczywiście, obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwalony w 2010 roku) dopuszcza zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną jako uzupełniające przeznaczenie tego terenu.

Magistrat odrzucał podejrzenia społeczników (przeczytaj też –> Deweloperka w miejscu Zameczku Leśnego? Magistrat zaprzecza: „to nie jest zgodne z naszą wizją”, choć wystawienie nieruchomości na sprzedaż w przetargu nieograniczonym (jak zamierzano) stwarzała ryzyko, ze potencjalny inwestor wykorzysta zapisy MPZP.


Teraz ma się to zmienić. W lutym 2021 roku przystąpiono do zmiany planu, a w ubiegłym tygodniu nowe założenia trafiły do konsultacji (zobacz szczegóły).

I tak w miejscu dawnego Zameczku Leśnego (choć obecnie łatwiej określać ten teren jako blisko tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej), dopuszczona jest zabudowa usługowa. W swoim podstawowym przeznaczeniu z zakresu gastronomii, kultury, rozrywki i hotelarstwa. Uzupełniająco dopuszczono również prowadzenie usług z zakresu handlu, sportu i rekreacji. W pozostałej części teren jest przeznaczony pod zieleń urządzoną i lasy. Wydzielono również lokalizację pod parkingi, które mają znaleźć się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Chorzowskiej.

Projekt planu będzie wyłożony do wglądu do 26 sierpnia. Uwagi można składać do 9 września.

(msz)