Kiedy otworzą wiadukt na DK-88? Wieści z placu budowy nie są optymistyczne

Kierowcy, którzy do czasu rozpoczęcia remontu wiaduktu w ciągu DK-88, korzystali z tego odcinka drogi, muszą uzbroić się w cierpliwość.

Z placu budowy płyną bowiem bardzo niepokojące wieści. Oby tylko aktualny termin oddania obiektu do użytku był już tym ostatecznym…

Obiekt zamknięto pod koniec 2012 roku z uwagi na zły stan techniczny. Wtedy, po wstępnej ekspertyzie podano termin zakończenia prac: październik 2013 roku.
Gdyby więc wszystko poszło zgodnie z planem, wiadukt byłby przejezdny jeszcze w tym miesiącu. Nic z tego. W lipcu poinformowano nas, że zakres robót, jakie będą niezbędne przy modernizacji obiektu, znacznie się zwiększył.

– Bez przeprowadzenia prac rozbiórkowych nie było możliwości sprawdzenia niektórych elementów. Realizacji prac nie sprzyja także fakt, iż pod remontowanym obiektem odbywa się ruch pociągów – tłumaczyła wtedy Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Przy realizacji takich obiektów wykonawca musi liczyć się z tym, że zakres robót może być znacznie większy, aniżeli wynika to z projektu i wstępnych ekspertyz.

– Datę, którą wskazywano jako termin zakończenia każdorazowo opatrywaliśmy klauzulą “planowany termin zakończenia prac”. W lipcu wykonawca prac nie był jeszcze w stanie określić nawet przybliżonej, realnej daty, zakończenia remontu – informowała rzecznik ZDM.

Teraz już wiadomo: zakończenie przebudowy wiaduktu w ciągu DK-88 planowane jest na koniec czerwca 2014 roku.

– Przesunięcie terminu związane jest z koniecznym zwiększeniem zakresu robót wzmacniających konstrukcję wiaduktu. Aktualnie trwają roboty konstrukcyjne, wzmocniono konstrukcję stalową i przygotowywane jest betonowanie płyty pomostu – informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska.

Do tego czasu, kierowcy muszą więc poruszać się wytyczonymi objazdami. Jedna z alternatywnych dróg prowadzi przez estakadę, a z powodu zamkniętej ulicy Portowej, przez ul. Edisona. W godzinach szczytu, dla kierowców korzystających z tej trasy, to droga przez mękę. Korzystają z niej nie tylko “osobówki” ale również cały ciężki transport.

Poza tym, żeby móc bez przeszkód przejechać wspomnianym odcinkiem DK-88, do użytku musi zostać oddany jeszcze inny, pobliski obiekt – most nad Kłodnicą. Ten remontowany jest z powodu budowy Drogowej Trasy średnicowej.

– Po rozbiórce istniejącego mostu przystąpiono do robót przygotowawczych i wykonywania pali pod podpory nowego obiektu w ciągu DK-88. W chwili obecnej kontynuowane są prace związane z wykonywaniem pali – informuje Danuta Żak, rzecznik DTŚ S.A.

Ten obiekt oddany będzie do użytku jeszcze później niż wspomniany wyżej wiadukt. Zakończenie robót zaplanowano bowiem na koniec sierpnia 2014 roku.

Katarzyna Klimek

Roboty budowlane przy wiadukcie przeprowadza firma Banimex z Będzina. Obiekt, który zamknięto pod koniec ubiegłego roku, był już w fatalnym stanie. W ostatnich latach funkcjonowania wiaduktu, pasy zwężone były z czterech do dwóch. Nowa żelbetowa, sprężona płyta pomostowa zespolona zostanie z istniejącą konstrukcją stalową. Prace obejmują również bezpośrednią okolicę obiektu. Są to m.in. budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z wiaduktu, nadbudowa przyczółków, umocnienie skarp, ułożenie nowej nawierzchni jezdni i chodników. Zamontowane zostaną bariery energochłonne, a dojazdy przebudowane. Zarówno na wiadukcie jak i na wspomnianych dojazdach pojawi się nowe oświetlenie.