Łąki przy ul. Słowackiego ze zbiornikiem retencyjnym. Jest nowy przetarg na projekt

Po trzech latach od zaprezentowania pierwszej koncepcji, wraca temat budowy zbiorników retencyjnych na łąkach przy ul. Słowackiego. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przyszły zwycięzca postępowania przetargowego będzie miał pełne ręce roboty, bo urzędnicy szeroko określili przedmiot zamówienia.

Oprócz przygotowania wielowariantowej koncepcji budowy zbiornika retencyjnego, wykonawca musi opracować metody zarządzania ryzykiem powodziowym wraz z zagospodarowaniem terenu. Wśród jego obowiązków znajdzie się także m.in. wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zakres powierzonego zadania sugeruje, że tym razem urzędnicy chcą pieczołowicie przygotować się do inwestycji.


W 2016 roku pierwszy – i jak się później okazało dość pobieżny – projekt “polderów” wywołał sporo kontrowersji, a zdecydowana reakcja mieszkańców doprowadziła do wycofania się z jego realizacji.

W magistracie wierzą, że tym razem projekt nie wywoła tak gwałtownych emocji.

– W obecnym postępowaniu opis przedmiotu zamówienia zawiera zapisy szczegółowe dotyczące wymagań w zakresie wykonania zbiorników, tak by posiadały powierzchnię biologicznie czynną i mogły być użytkowane poza okresem działania – mówi Roksana Burzak, zastępca naczelnika Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Urzędnicy chcą wyeliminować najsłabszy punkt pierwotnego projektu – rozbudowaną infrastrukturę i jej wydatny wpływ na zieloną przestrzeń wokół Ostropki.
– Chcemy ograniczyć elementy betonowe, tak aby zbiorniki były jak najbardziej naturalne, a całość była akceptowalna dla wszystkich – komentowała jeszcze w ubiegłym roku Elżbieta Chrząszcz z Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Przygotowane warianty koncepcji mają być też konsultowane z mieszkańcami Wójtowej Wsi.

NA RAZIE BEZ KONKRETNYCH DAT

Oferty w postępowaniu można składać do 10 czerwca. Magistrat na razie nie ujawnia szacunkowych koszów planowanej inwestycji. Wiadomo, że wykonawca od chwili podpisania umowy będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej.

– Termin wykonania całej inwestycji jest uzależniony od możliwości finansowych miasta oraz pozyskania dodatkowych środków na realizację zadania – informuje Roksana Burzak. W praktyce oznacza to uzależnienie inwestycji od dofinansowania z projektów unijnych.

Przypomnijmy, zdaniem władz miasta inwestycja przy ul. Słowackiego jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Gliwicach (równolegle do prac przy potoku Ostropka prowadzone są też działania dla potoków Cienka i Wójtowianka). Zdaniem części mieszkańców, budowa zbiorników retencyjnych na obecnych terenach rekreacyjnych to zbyt duża ingerencja w otoczenie, a poldery powinny powstać w innym miejscu – z dala od centrum miasta.
(msz)