Lipom z ulicy Mickiewicza nie grozi już wycinka. Aleja w rejestrze zabytków

Wygląda na to, że to koniec planów wycinki 127 lip rosnących w skrajni drogi, przy ulicy Mickiewicza.

– Podjęłam decyzję, że wpiszemy aleję do rejestru zabytków, z urzędu – potwierdziła Magdalena Lachowska, zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rozmowie z reporterami telewizji ITV Gliwice.

– Do naszego urzędu kierowane były różnego rodzaju zapytania od zaniepokojonych mieszkańców Gliwic, informujących nas o tym, że bardzo interesujący przykład zabytkowego założenia zieleni, aleje lipowe, mają być usunięte ze względu na planowaną tam inwestycję drogową – tłumaczy Lachowska.

Wpisywanie lip do rejestru zabytków rozpoczęło się we wtorek, 27 listopada.

To najprawdopodobniej oznacza koniec sporu pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich, miastem i broniącymi drzew mieszkańcami.

Przypomnijmy, Zarząd Dróg Miejskich planował wycinkę 127 drzew znajdujących się w skrajni drogowej, co spotkało się z gwałtownymi protestami mieszkańców. W wydanym dwa tygodnie temu oświadczeniu, ZDM pisał “Zarządca drogi zobligowany jest do ich (drzew) niezwłocznego usunięcia i to nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, czy też konsultacjom społecznym.”