Łukasz Gorczyński to II zastępca prezydenta Gliwic. Co o nim wiemy, jaki będzie zakres jego obowiązków?

Łukasz Gorczyński, fot. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice

Prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka podczas briefingu prasowego przedstawiła swoich dwóch zastępców. Jednym z nich został Łukasz Gorczyński. Co o nim wiemy, czym będzie się zajmował?

 
Łukasz Gorczyński ma 39 lat. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (politologii ze specjalnością dziennikarstwo i komunikacja). Ukończył też studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestniczył w kursie zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i został certyfikowanym doradcą biznesowym. Stale podnosił swoje kwalifikacje i poszerzał wiedzę m.in. z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i rozliczania projektów UE, rachunkowości i finansów, zamówień publicznych, strategicznego zarządzania  i planowania czy współpracy międzyinstytucjonalnej.

 
Od 2009 roku pracował jako doradca i szkoleniowiec w miejskiej jednostce Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, zajmując się pomocą w zakładaniu, finansowaniu i funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, prowadząc szkolenia i realizując projekty unijne. 


Od wielu lat mocno angażował się w działania organizacji pozarządowych, promowanie potencjału trzeciego sektora, współdziałał z wieloma podmiotami. Był członkiem zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (największej w Polsce federacji organizacji pozarządowych), gdzie zajmował się m.in. działalnością na rzecz dobrego prawa dla społeczeństwa obywatelskiego i koordynowaniem pracy zespołu. Był też członkiem Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, rządowej agencji wykonawczej mającej za zadanie wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Został również wiceprezesem gliwickiego Stowarzyszenia „Cała Naprzód”, działającego w obszarze dobroczynności i wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wiceprezesem i koordynatorem projektów w Fundacji trzeci.org, członkiem zarządu Stowarzyszenia Dialog Społeczny i przewodniczącym Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO”. Jest autorem publikacji dotyczących trzeciego sektora oraz współautorem serwisu proste.ngo, poświęconego dobrym regulacjom prawnym dla sfery społecznej.

Czym będzie się zajmować Łukasz Gorczyński?

Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Gorczyński nadzoruje realizację zadań z zakresu edukacji, kultury, sportu, turystyki, środowiska, zdrowia i spraw społecznych oraz inicjatyw lokalnych. Jest także odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi oraz uczelniami wyższymi.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury:

Szkoły i placówki oświatowe,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Żłobki Miejskie,
Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
Dom Pomocy Społecznej „Opoka”,
Środowiskowy Dom Samopomocy,
Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej,
Powiatowy Urząd Pracy,
Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych,
Teatr Miejski,
Miejska Biblioteka Publiczna,
Muzeum,
Centrum Kultury Victoria.

(inf. mat prasowe, UM Gliwice)