Miasto liczy na „polityczną zmianę warty po wyborach”. Jest przetarg na nowy szpital, nie ma środków z KPO

Miasto ogłasza przetarg na budowę nowego budynku dla Szpitala Miejskiego nr 4. Inwestycja, według kosztorysu inwestorskiego, ma pochłonąć 1 mld 84 mln złotych, zaś samorząd ma na ten cel 360 mln zł. Resztę kosztów powinno pokryć dofinansowanie z KPO, niestety te środki nadal są zablokowane.

 
W Urzędzie Miejskim zakończono przygotowania do ogłoszenia zamówienia publicznego, z podziałem na zakres podstawowy i opcje. Otwarcie ofert przetargowych powinno nastąpić w połowie września. Z uwagi na dużą wartość, ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Urząd Publikacji powinien opublikować je w ciągu 5 dni.

Szacowany koszt budowy szpitala to 1 mld 84 mln zł. Uwzględniając obecne możliwości finansowe Gliwic, które zabezpieczyły na tę inwestycję w Wieloletniej Prognozie Finansowej ok. 360 mln zł, konieczne będzie pozyskanie wsparcia zewnętrznego – czytamy na stronie magistratu.

Jednak kurek z pieniędzmi ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy jest zakręcony i tylko odgórna decyzja – lub polityczna zmiana warty podczas jesiennych wyborów parlamentarnych – mogą odmienić ten stan rzeczy

– dodają urzędnicy.

Raczej trudno się spodziewać by, przy obecnym układzie politycznym, sprawa odblokowania pieniędzy z KPO miała zostać rozstrzygnięta w najbliższym czasie (o ile w ogóle). W razie nieuzyskania dofinansowania do planowanej inwestycji, miasto zastrzega, że przetarg unieważni.

Nietypowe uwarunkowania polityczno-gospodarcze wymagają szczególnych rozwiązań

Miasto zaznacza, że realizacja inwestycji będzie miała odmienną formę od dotychczas praktykowanej w Gliwicach. Postępowanie przetargowe na budowę szpitala przygotowano w taki sposób, że zadanie zostało podzielone na zakres podstawowy (do realizacji w pierwszej kolejności) oraz 8 opcji dodatkowych.

Zakres podstawowy obejmuje wybudowanie obiektu do stanu surowego zamkniętego, łącznie z głównymi podejściami instalacyjnymi, a także wykonanie praktycznie pełnego zagospodarowania terenu – bez elementów małej architektury i bez zieleni. Uwzględnia również przebudowę zewnętrznego układu drogowego w rejonie ulic Pocztowej, Kujawskiej i Ceglarskiej.

8 opcji dodatkowych

Pierwsza – obejmująca pełne wykończenie budynku szpitala oraz wyposażenie sprzętem medycznym – jest najistotniejsza, by nowoczesna lecznica w ogóle mogła działać. Druga obejmuje zainstalowanie na szpitalnym dachu paneli fotowoltaicznych, trzecia – zamontowanie na nim paneli solarnych, czwarta – wykonanie instalacji źródła ciepła i chłodu, piąta – postawienie instalacji paneli fotowoltaicznych (o mocy blisko 1 megawata) po drugiej stronie ul. Kujawskiej, szósta – zagospodarowanie szpitalnej działki zielenią, siódma – postawienie tam elementów małej architektury, ósma – zagospodarowanie działek przylegających do działki szpitala poprzez budowę dodatkowych parkingów na potrzeby lecznicy, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W zależności od dostępu do środków finansowych, poszczególne opcje będzie można realizować w całości, w części, pojedynczo, po kilka lub w układzie mieszanym.

Ten dosyć zawiły tryb wynika ze specyfiki przedsięwzięcia. Budowa obiektu szpitalnego jest skomplikowanym zadaniem i będzie trwała kilka lat. Zastosowanie opcji pozwoli na zachowanie elastyczności w prowadzeniu inwestycji. Pozwoli również lepiej zarządzać kwestiami finansowymi, co jest szczególnie istotne w kontekście niepewności w zakresie dostępności środków – dodaje magistrat.

Kiedy nowy szpital może być gotowy?

Przy pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu założono, że budowa szpitala potrwa 3 lata (licząc od dnia zawarcia umowy).

Przypomnijmy, że budynek nowej gliwickiej lecznicy, zaprojektowany na planie litery H z uwzględnieniem praktycznych i nowoczesnych rozwiązań, ma mieć 5 kondygnacji, a na dachu lądowisko dla śmigłowców medycznych. Przewidziano, że w poszczególnych segmentach szpitala działać może 12 oddziałów: chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym, chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii naczyń, chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiologii, pediatrii, chirurgii dziecięcej, okulistyki, urologii, anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, neurologiczny i udarowy, rehabilitacji.

Wizualizacja: INDUSTRIA

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

(żms), UM Gliwice
fot. 24gliwice/ŁG, wiz. Industria Project/UM Gliwice

38 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze