Miasto straciło kontrolę nad Piastem. Jest już zapowiedź złożenia zawiadomienia do prokuratury

piast

Miasto Gliwice jest większościowym właścicielem Piasta Gliwice, nie może jednak podejmować decyzji zwykłą większością głosów, bo we wrześniu, wbrew opinii Nadzoru Właścicielskiego UM, zmieniono statut spółki.

Teraz do podjęcia decyzji wymagana jest większość kwalifikowana 3/4 głosów, w praktyce oznacza to, że bez zgody mniejszościowego akcjonariusza, Zbigniewa Kałuży, miasto nie ma i nie będzie miało decydującego wpływu na to co się dzieje w Piaście.

– W niektórych mediach pojawiły się takie informacje, że te działania (zmiana w statucie Piasta) zostały podjęte, żeby zabezpieczyć klub przed jakimiś działaniami politycznymi. Chciałem tylko przypomnieć, że 16 września, kiedy wpłynął ten wniosek, było jeszcze prawie miesiąc czasu do wyborów parlamentarnych, nie były znane ich wyniki. Nie było więc żadnych podstaw, żeby czynić tu jakieś założenia – mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej p.o. prezydenta Gliwic, Janusz Moszyński. Zapowiedział też złożenie w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury. Najprawdopodobniej nastąpi to już w ten piątek.


Piast Gliwice to spółka akcyjna, w której gmina Gliwice posiada większościowy pakiet 66,68% akcji, 26,02% należy do prezesa firmy KAR-TEL, Zbigniewa Kałuży, a 7,3% do Stowarzyszenia GKS “Piast”.

Jeszcze niedawno przy podejmowaniu decyzji dotyczących klubu niebiesko-czerwonych wystarczyła zwykła większość głosów, a taką miało miasto. Tuż przed wyborami parlamentarnymi, w II połowie września br. zwołano Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trakcie którego za pomocą uchwały został zmieniony statut Spółki. Po modyfikacji zarówno ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, jak i powołanie oraz odwołanie członków Rady Nadzorczej jest możliwe w drodze głosowania większością kwalifikowaną 3/4 głosów, czyli 75%.

Zanim wprowadzono zmiany w statucie, wydział Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego negatywnie zaopiniował projekt uchwały. Już wtedy ostrzegano, że konsekwencje tej modyfikacji będą niekorzystne.

“Zapis w punkcie trzecim istotnie ogranicza dotychczasowe uprawnienia Miasta Gliwice jako akcjonariusza z większościowym pakietem akcji. Obecnie miasto posiada – w przedmiocie powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej zupełną swobodę, ponieważ wyboru dokonuje zgromadzenie wspólników bezwzględną większością głosów. Zmiana spowoduje uzależnienie powołania, odwołania członka Rady Nadzorczej od poparcia udziałowca mniejszościowego” – zaznaczał ówczesny naczelnik Wydziału, Kamil Jany. Głos ten pozostał bez reakcji.

18 września odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym miasto reprezentował ówczesny zastępca prezydenta, pan Adam Neumann, i mimo tych uwag Wydziału Nadzoru Właścicielskiego przegłosowane zostały jednogłośnie zmiany w statucie, które de facto spowodowały, że możliwość przez miasto kształtowania składu Rady Nadzorczej została uzależniona od woli lub braku woli mniejszościowego udziałowca, bo nawet głosy wspólne miasta i stowarzyszenia GKS “Piast” nie będą wystarczające, żeby takiej zmiany móc dokonać – przekazał pełniący obowiązki prezydenta miasta Janusz Moszyński podczas konferencji prasowej w poniedziałek, 23 grudnia.

9 października, tuż przed wyborami parlamentarnymi, modyfikacje statutu zostały zarejestrowane w KRS. Wcześniej, jeszcze zwykłą większością głosów, Walne Zgromadzenie zmieniło skład Rady Nadzorczej Piasta, odwołując stamtąd 2 dotychczasowych członków, na ich miejsce powołując wiceprezydenta Krystiana Tomalę oraz współwłaściciela klubu, Zbigniewa Kałużę.

Ja, dostawszy informację na ten temat, że tego typu zmiany zostały dokonane, zleciłem zewnętrznej kancelarii prawnej opinię. (…) Opinia prawna w zasadzie nie pozostawia wątpliwości co do tego, że “istnieją przesłanki aby stwierdzić, że analizowane czynności dokonane przez pierwszego zastępcę prezydenta miasta, pana Adama Neumanna mogą wypełniać znamiona czynu z art. 231 par. 1 Kodeksu Karnego (nadużycie funkcji) – mówił Moszyński.

Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W tej sytuacji nie mam innej możliwości, jeżeli sam nie chcę być za chwilę przedmiotem czyjejś reakcji stwierdzającej, że posiadłem jakąś wiedzę i nie zareagowałem, jak zwrócić się do odpowiednich, powołanych do tego organów o zbadanie sprawy

– podkreślił pełniący obowiązki prezydenta.

Piast Gliwice od kilku lat regularnie otrzymuje dotacje od Urzędu Miejskiego na wsparcie klubów sportowych działających w dyscyplinach zespołowych. Tylko w 2019 roku Niebiesko-czerwoni otrzymali 12 milionów złotych wsparcia. W poprzednich latach były to również wielomilionowe kwoty.

Sytuacja, w której dysponujemy środkami publicznymi, i jednocześnie, na własne życzenie pozbawiamy się możliwości kontrolowania tego co się w klubie dzieje, powinna być dla każdego pełniącego w danym momencie funkcję prezydenta nieakceptowalna – dodał Moszyński.

Oświadczenie po konferencji wydał Adam Neumann, były wiceprezydent, obecnie kandydat na prezydenta Gliwic.

“W odpowiedzi na twierdzenia p.o. prezydenta Gliwic Janusza Moszyńskiego, przedstawione podczas konferencji prasowej 23 grudnia 2019 r., oświadczam, że zmiany w statucie GKS Piast są zgodne z Kodeksem Spółek Handlowych.
Piast Gliwice ma za sobą najlepszy sportowo rok w swojej historii. Klub jest w dobrej sytuacji finansowej, jest dobrze zarządzany. Jest to wynikiem długofalowej polityki miasta, której jedną z podstawowych zasad był brak „ręcznego sterowania” przez urzędników. Przyniosło to efekty, których zazdrości nam cała piłkarska Polska. Decydując się na zacieśnienie współpracy z prywatnym współwłaścicielem chcieliśmy osiągnąć dwa cele.
Krótkoterminowo, ochronić klub przez konsekwencjami kampanii wyborczej i próbami angażowania go w bieżące rozgrywki polityczne – jak widać słusznie. Długofalowy plan polega natomiast na nowych inwestycjach klubu oraz stopniowym odchodzeniu od modelu funkcjonowania, w którym to miasto ponosi główny ciężar finansowania spółki. Prywatny współwłaściciel jest godnym zaufania partnerem, przemawia za tym wieloletnia współpraca z nim w spółce. Zacieśnienie tej współpracy to pierwszy etap partnerstwa publiczno-prywatnego, które będzie miało decydujące znaczenie dla funkcjonowania klubu w przyszłości.
Zmiany w statucie GKS Piast są przejawem troski o interes miasta i klubu. Dzisiejszą konferencję prasową, zwołaną dzień przed wigilią, postrzegam jako przejaw desperacji pana Moszyńskiego. Oskarżenia jakie w jej trakcie padły pod moim adresem są całkowicie bezpodstawne.
Adam Neumann
KWW Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza

Do sprawy odniósł się również Kajetan Gornig.

Piast Gliwice jest normalną spółką komunalną, jest to majątek Miasta Gliwice, prezydent Miasta musi pilnować go i o niego dbać. Jednym z najważniejszych sposobów kontroli poczynań jednostek komunalnych jest kontrola bieżąca Rady Nadzorczej, która akceptuje lub nie działania Zarządu. Kluczową kwestią jest fakt, aby miasto miało wpływ na decyzje Rady Nadzorczej i możliwość jej powoływania i odwoływania. Wyobraźmy sobie sytuację, gdyby odchodzący rząd oddałby władanie w PKN Orlen w ręce prywatne, celem zabezpieczenia spółki przed politykami – to wydaje się wręcz absurdalne, ale właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w Gliwicach. W Piast Gliwice SA praktycznie rządzi mniejszościowy akcjonariusz, w moim przekonaniu to praktycznie uwłaszczenie na majątku miasta. Pełniący obowiązki prezydenta za długo zwlekał z decyzjami przez to szkody mogą być znaczne. W takich sytuacjach trzeba działać błyskawicznie i zdecydowanie. O tym właśnie mówiłem podczas debaty w 24gliwice.pl z Januszem Moszyńskim i apelowałem o pilne działania – mówi kandydujący na prezydenta Gliwic Kajetan Gornig.

Do powyższych oświadczeń i komentarzy odniósł się w poniedziałek wieczorem Janusz Moszyński.

– Chciałbym się odnieść do stwierdzenia, że za długo zwlekałem z decyzjami, przez co szkody mogą być znaczne. Otóż szkodą jest utrata przez Miasto wpływu na Spółkę i jest to szkoda, póki co, nieodwracalna. Żadną decyzją prezydenta nie da się jej w prosty sposób cofnąć. Zgłoszenie działań pana Neumanna do zbadania powołanym do tego organom, służy wyłącznie ustaleniu stopnia jego odpowiedzialności – podsumował p.o. prezydenta Gliwic.

od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
Wuit gminny

Wyłania się z tego smutny obraz. Oto my w jeszcze nie tak dawno całkowicie demokratycznym kraju od 26 lat mamy rządy miejskich oligarchów, którzy ani myślą odejść od władzy. Przeciwnie. Zabezpieczyli swój majątek na złe czasy obcych rządów na ich własności. Tym państwu należy już stanowczo podziękować. Uważają, że miasto należy do nich. Nigdy, oprócz wyborów, nie będą rozmawiać z poddano-podatnikami.

KONSTYTUCJA !

TO TYPOWA PISOWSKA ZAGRYWKA !
Śmiechu warte !

Gąska Balbinka

5 STYCZNIA WSZYSTKIE PROBLEMY , KTÓRE TERAPIĄ KOMISARZA MOSZYNSKIEGO ZOSTANĄ TRWALE ROZWIĄZANE !

PIŁKARSKI POKER !!!

Prezes Piasta Gliwice złożył dzisiaj w prokuraturze dwa zawiadomienia. Dotyczą one kandydata na prezydenta Gliwic Kajetana Gorniga oraz radnego sejmiku województwa Bartłomieja Kowalskiego (PiS).
Zawiadomienia podejrzenia popełnienia przestępstwa dotyczą „wdarcia się w dniu 12.05.2019 r. podczas trwania imprezy masowej – meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami Piasta Gliwice i Jagielloni Białystok na teren obiektu, gdzie prowadzona jest impreza masowa tj. Stadion Miejski im. Piotra Wieczorka przy ul. Okrzei 20 w Gliwicach – tj. Czyny z art. 60 paragraf 1a ustawy o bezpieczeństwie imprez

PIŁKARSKI POKER !!!

Generalnie chodzi o to, że obaj panowie mieli posłużyć się karnetami należącymi do innych osób. Jeden bilet na tzw. VIP-y to koszt 500 zł.
ŻENADA

:)

Prezes charakteryzuje się bardzo długim procesem myślowo-decyzyjnym. To od częstego odbijania piłki głową, czy po prostu to właśnie jest cecha decydująca, że nadaje się na prezesa?

Marcin

Prezes Piasta czekał z tym ponad pół roku? Zupełnie to nie wygląda podejrzanie. A może po prostu chodzi o to, że ochrona na stadionie Piasta to zwykła parodia i aż pół roku zajęło im ustalenie, że ktoś mógł wejść na mecz bez biletu? No to już przynajmniej wiemy dlaczego Piast tak słynie ze swoich kibolskich rozrób. A przepraszam, to element lokalnego folkloru, z którego Gliwice słyną…

:))))

@Marcin

:))))

@ Marcin KONSTYTUCJA!,Gąska Balbinka,PIŁKARSKI POKER!!!,Wolne Sądy,Przemo :”rżną przysłowiowego głupa” i bez przerwy pokazują to co ,widać u kota jak ma podniesiony ogon,a nie jego mordkę! Powtarzają jak mantrę,że nie zostało złamane prawo KSH. Nikt rozsądny takiego zarzutu nie postawił i nie postawi! Janusz Moszyński zgłosił o zbadanie czy Urzędnik Samorządu w osobie pana Adama Neumanna nie przekroczył prawa zawartego w K O D E K S I E K A R N Y M . Artykuł 231 paragraf.1 Jeszcze pytanie do @Przemo-Czy jesteś pewny,że Ten który posiada 26,02 % udziałów będzie głosował na Walnym przeciwko swoim interesom,,a jeśli taką pewność… Czytaj więcej »

:)

Ciekawe czy pracownicy ochrony ponieśli jakieś konsekwencje z powodu wpuszczenia na obiekt osób nieuprawnionych. Ich nieznajomość twarzy i nazwisk tych dwóch raczej znanych i częstych gości na stadionie pozostawiam refleksji czytelników. Ale mam pytanie, czy Neumann, Frankiewicz, Schetyna, Golbik i kto tam jeszcze z nimi był na meczu Piast – Śląsk Wrocław, mieli wykupione VIP-oskie bilety, czy to był prezent od Kałuży i podatników?

Edmund

Wejście na stsdion kontra przejęcie stadionu to słaba kontra , ICH ZAGRYWKA jest poprostu na miarę MISTRZA POLSKI !!!

Najlepszą obroną jest atak.

Najlepszą obrona jest atak, tak tak, znana taktyka ;)

:))))

@ Najlepszą obroną jest atak.

Cmok…

Gliwiczanka niegazowana !

PRYMITYWIZM TYCH JANUSZY JEST PORAŻAJĄCY !!!
Jak sobie można wyobrażać, że wyciągnięcie takiej SZTACHETY ! tuż przed wyborami w inteligenckim mieście może zmienić nastawienie mieszkańców Gliwic do dotychczasowych władz.?
HANIEBNE ! i OBRZYDLIWE !

ZOSIA GLIWICZANKA OD ZAWSZE !

@Gliwiczanka niegazowana !
Kiedyś napisałaś, że Pan Prezydent Neumann przy Komisarzu Moszynslim wydaje się
OLBRZYMEM !
Nie wydaje się !
TAK PO PROSTU JEST !!!

Maria

@ Gliwiczanko Zosiu
Polityka, polityką ale na swoją twarz w lustrze trzeba patrzeć do końca życia !
Zaslepieni żądza władzy nawet JEJ nie widzą !

Dziadek

Komputery urzędasy odpaliły o 07:00..i już się zameldowały ;)

ŚWIĘTA SĄ !

@dziadek
Ze święconką już byłeś ?

Dziadek

Życzę Ci smacznego jajeczka ;))

Dziadek

@ŚWIĘTA SĄ
Golonkę w piwie w czasie Wieczerzy Wigilijnej skonsumowałeś?

wnuczek

Staruchy lubią pospać do dziewiątej wzorcem prezesa naczelnika.

Dziadek

@ wnuczek
Ten staruch życzy Ci, żebyś szczęśliwie w dobrym zdrowiu dożył tylu lat,ile ten staruch w swoim życiu przepracował :) śpiąc 5 h na dobę.Tak,sypiam między 3 a 8 i Tobie tyle do tego,co misiowi który burczy jak nos wsadzi do du..y

Siwy

ma pan racje

Po bandzie

Czepiać się lekkiej nadwagi to już naprawdę jest upodlenie.

XXXXL

Czepianie się postury jest zwyczajnie żałosne

Tomek

A co gąska liczysz ze dalej bedzies, wałeczki robić ze swoją cudowną ekipą ?

dB

Po co piszesz dużymi literami? Dzięki temu rozpoznaję twoje wpisy i daję bana nawet nie czytając. Pisz normalnie, to przynajmniej zacznę czytać. Nie gwarantuję, że skończę.
Jak nie dowidzisz włącz tzw. WYSOKI KONTRAST! w ustawieniach systemu.

Wolne Sądy

ZMIANY STATUTU SĄ ZGODNE Z PRAWEM – ZAAKCEPTOWAŁ JE SĄD REJESTROWY !

Dziadek

@Wolne Sądy

Jeżeli nawet te zmiany są zgodne z kodeksem handlowym…TO JESZCZE WCALE NIE
OZNACZA TO ZE JEST TO ZMIANA ZGODNA Z INTERESEM MIASTA GLIWICE (czyli mieszkańców większości Gliwic) i za to odpowiedzialnego trzeba UKARAĆ.

Eryk

Masz demencję starczą. Piszesz takie rzeczy, że brak mi szacunku dla twoich siwych włosów dziadku.

Dziadek

@ Eryk

Lekarz z Ciebie,że hoo,hooo…..do ZUS na orzecznika się nadajesz,tam takich jak Ty potrzebują,aplikuj ,masz duże szanse.
Czy ja wymagam od Ciebie szacunku?NIE !! Tym bardziej ,że nie mam siwych włosów :).
Po trzecie ,nie jestem dla Ciebie dziadkiem(wstydziłbym się takiego
wnuka).

Marcin

@Dziadek
Kodeks spółek handlowych a dyscyplina finansów publicznych to dwie różne sprawy i niestety niektórzy tego jak widać nie rozumieją.

CZIPSY Z LAWASZU !

KOMISARZ Moszynski podobnie ja ty tez tego nie rozumie bo zlecił to zewnetrznej Kancelarii Prawnej.
Ciekawe jakiej ?
CIEKAWE ILE TO NAS BĘDZIE KOSZTOWAĆ ?????

Edmund

Gdyby frankowi nie nasmrodzili nie trzeba by bylo sprzątać wiec win franka za ten gnój a nie tych co sprzatają

Imię

Nagle to koszty stają się istotne dla trolla sowicie opłaconego z kasy um przez poprzednią ekipę?

Przemo

A gdzie tu dyscyplina finansów publicznych??? Zawiadomienie do prokuratury to ŚLEPAK, bo nie została odniesiona żadna szkoda przez PIASTA, a to jest warunek podjęcia postępowania, CHYBA ŻE….. Prokuratura w Polsce działa na polityczne zlecenie. Wtedy zacznę wychodzić na ulicę i przeciągnę wszystkich moich znajomych, którzy do tej pory mieli to zamieszanie z sądami trochę w d…..ie Niezależna kancelaria skasowała i napisała opinie. Ja też napiszę opinię i będzie się ona opierała na warunku koniecznym skutkowym, zaistnienia czynu zabronionego czyli szkodzie! HUCPA !!! Chcieli obsadzić stołki w Piaście radnym PiS – Bartłomiejem Kowalskim – Misiewiczem z Gliwic, ale im to zablokowali… Czytaj więcej »

Eryk

Sondaże nie pozostawiają złudzeń: nawet we trzech na Neumanna nie poradzą więc przyszły wytyczne z centrali, żeby wdrożyć plan B. No i się zaczęło plucie i walenie cepami. Ale to też nie pomoże Januszom polityki.

BRAWO TY !

NIC DODAĆ NIC UJĄĆ !
SPOOKOJNIE !
To tylko 2 tygodnie !
Mieszkańcy GLIWIC w wolnym glosowaniu zakończą tą hucpe 5 stycznia !

Referendum

Pamiętam słowa Frankiewicza – referendum – to jest hucpa… Pamiętam też słowa P.Wieczorka – choć ostre to prawdziwe … że nic nie możemy zrobić bo występujemy przeciwko takim siłom że nie mamy pojęcia…
Może teraz się uda odsunąć od władzy tą ośmiornicę….

Buta kroczy przed upadkiem

“Mieszkańcy GLIWIC w wolnym glosowaniu zakończą tą hucpe 5 stycznia !”
Sielanko trwaj nadal… Jak chciałaś na jednym stołku przesiedzieć całe życie, trzeba było zatrudnić się w “SPOŁEM”. Miejsca, które POWINNY podlegać kadencyjności to nie dla ciebie. Pamiętaj, że w Polsce jeszcze nie ma monarchii.

Jaro

Przemo, za to lepiej być na pasku Kałuży. To z to uwłaszczenie !

Przemo

Nie jesteśmy na pasku Kałuży. Nie rozumiesz zasad ładu korporacyjnego.
Po prostu, żeby powołać lub odwołać członka RN trzeba mieć 3/4 głosów. Teraz Moszyński, który jest TYMCZASOWYM KOMISARZEM nie z nadania ludzi, lecz UKAZU z Warszawy poprzez wniosek kolegi wojewody z PiSu nie może w okresie tymczasowym 3 miesięcy powkładać swojego innego kolegi Misiewicza – Kowalskiego.
Po wyborach można zwołać Walne Zgromadzenie i ponownie zmienić statut do stanu poprzedniego.
Brawo Neumann ! Bardzo dobrze zabezpieczyliście Piasta przed partyjniactwem!

Dziadek

@Przemo

Moja kobyła lepiej kombinuje pod górę niż Ty..gdzie przeczytałeś o szkodzie wyrządzonej Klubowi PIAST,KAR -TEL,prezesowi klubu
i jeszcze paru osób?

Szkodę w wyniku działań A.Neumanna odniosła Gmina Gliwice…która na skutek zmiany statutu..jako akcjonariusz większościowy straciła możność władztwa w spółce!
Straciłem ja,moi bliscy,wielu przyjaciół i znajomych i z mojego rozeznania większość Gliwiczan(TY może nie straciłes? Jak i grupa kilkunastu osób )

Przemo

Głupoty piszesz. Jaka szkoda? Szkodę (wałachu to za twoją kobyłę) to trzeba dokładnie określić i wyliczyć, a tu co jest szkodą?
Szkodą jest to, że Misiewicz 0 Kowalski z PiSu nie dostanie posadki od Tymczasowego Komisarza Moszyńskiego za to, że PiS go mianował na tego komisarza!
BZDURY piszesz a na tym się znasz jak na wszystkim.

Ale dodam ci na pocieszenie. Jest to powszechny trik prawniczy stosowany bardzo często również w Spółkach Skarbu Państwa, z którego korzystają rządzący, więc jeśli prokuratura nie jest na ich pasku to choćby na głowie stawała nie ma szans na wygraną.

Edmund

Tobie przemo już nawet najlepszy specjalista nie może pomóc , takie głupoty jak wypisujesz to jest żenada, inteligencja na poziomie organizmu jednokomórkowego

Ktos

Bzdury. Gliwice straciły władze bezwzględną.Jak gościu ma 26% udziałów to logika podpowiada, że może mieć coś do gadania.

Dziadek

@ Marcin
KONSTYTUCJA!,Gąska Balbinka,Wolne Sądy, i jeszcze kilka osób
doskonale rozumieją o co biega….tyle,że zamiast mordki kota ,pokazują jego podniesiony ogon.

Rafik

A hahahaha extra tłumaczenie. Jasne, że w świetle KSH są zgodne z prawem, ale to czyste skur…. syństwo !!!

Ostatni Sprawiedliwy

@Wolne Sądy. W hitlerowskich Niemczech obozy koncentracyjne też były legalne i zgodne z ichniejszym prawem.

Eryk

To wal do Sejmu z pretensjami, że ustawy niedobre.

Dziadek

Z Ciebie taka KONSTYTUCJA jak z mojej pupci……akordeon koncertowy.

Dziadek

@KONSTYTUCJA!-Gąska Balbinka-Wolne Sądy-Eryk.

NIKT nie zarzuca Adamowi Neumannowi złamania prawa Spółek Handlowych,przeczytajcie o co wniósł Komisarz J.Moszyński do prokuratora..to jest wyżej,nie trzeba szukać.
Art.231 par.1 Kodeksu Karnego jest wyżej-przeczytać!

Adam Neumann na Walnym Zebraniu NIE reprezentował INTERESU MIASTA Gliwice w tym i mojego, moich bliskich i wielu moich przyjaciół i znajomych , moim zdaniem też znakomitej większości mieszkańców Gliwic.

heniek

To jest zabezpieczenie drużyny przed zakusami łobuzów z PIS w razie wygranych wyborów ! PIS PECZ Z BRUDNYMI ŁAPAMI OD PIASTA !!

Edmund

Zabezpieczenie ale po to aby twoje łobuzy dalej mogły szkodzić

Sodomia i gomoria

Dla nich miasto, to tylko narzędzie do bogacenia się.

Gamal

Zaraz należałoby sprawdzić, czy podobne rozwiązania nie zostały wprowadzone przez aparatczyków rządzących miastem od 26 lat w pozostałych spółkach z udziałem miasta Gliwice. W obliczu utraty władzy główni oligarchowie przewidując ewentualne zmiany po wyborach na nowego prezydenta mogli tak ustawić nie tylko Piast Gliwice, ale też inne spółki w mieście. W ciągu kilku kadencji dotychczas rządzący zamienili Gliwice w prywatne miasto, mając mieszkańców za kompletne NIC. Bezkarność głównego oligarchy (teraz w senacie) rosła z kadencji na kadencję. W rezultacie pozwolono mu nawet na postawienie sobie pomnika za prawie 0,5 mld zł. I co? Zero wdzięczności. Po kolejnych wyborach Zygmunt F.… Czytaj więcej »

Sodomia i gomoria

Najtragiczniejsze w tym wszystkim nie jest to, co oni wyprawiają. Najtragiczniejsze w tym jest to, że znajdzie się bardzo wielu takich, którzy im przyklasną i jeszcze się będą cieszyć z tego, że są robieni w wała.

Eryk

Masz rację: Gornig i Moszyński wiedzą, że normalnie nie wygrają z Neumannem dlatego próbują grać prokuraturą. Marzy im się wyeliminowanie kandydata nie w głosowaniu ale przez ustawkę..

Edmund

Ty de…..u tu nie chodzi już tylko o wybory ale o wały na dużą skale, takich tematów jak poszukasz pewnie jest ogrom po 26 latach władzy absolutnej

Eryk

Kre…ie to jest wyłącznie wyborcza ustawka i tylko o wybory chodzi dwóm osobnikom. Narobić fermentu przed głosowaniem a przy okazji zatruć święta Neumannowi. Tylko tyle.

:)

Czy pobożnemu chrześcijaninowi można zepsuć pogańskie święto przeflancowane na chrześcijańską bajeczkę z powodów pozareligijnych?

Marcin

Podobno wszystko jest legalne i zgodne z prawem, czemu miałoby mu to zepsuć cokolwiek?

Eryk

A Ty oskarżony np o pedofilię bo odprowadziłeś córkę znajomych do szkoły, czułbyś się komfortowo? Nawet gdyby tylko badano podejrzenie popełnienia przestępstwa. No i wyobraź sobie, że do tego jesteś politykiem. Fajnie, co?

:)

Nie kombinuj jak koń pod górę, tylko wytłumacz, jak oddanie władzy nad majątkiem publicznym w ręce prywatnego mniejszościowego udziałowca zabezpiecza interes publiczny?

?!

Pełna zgoda. Chodziło tylko o wywołanie zamieszania. Warto tej konferencji dokładnie wysłuchać.Moszyński chciał zdyskredytować A. Neumanna, a sam wypadł marnie. Dziennikarze wypunktowali go wzorowo. Przyznawał się do wielu niewygodnych dla niego rzeczy.

Edmund

A ty jego adwokat czy siedzisz z nim przy stole na wigilii ze go tak bronisz mimo ze robi takie przekręty ?

?!

To szukaj!

Przemo

Wały to masz w swojej drużynie :) Panie Banaś!

?!

Którzy oni? W błąd wprowadzają nas Moszyński i Gornig. Tak bardzo chcą przejąć władzę, że zapomnieli o zasadach.Posądzają, atakują dla samego ataku, pozytywnej kampanii zero.

Sodomia i gomoria

Wszystko ci sie miesza. Nie władzę a kontrolę , nie przejąć a odzyskać i nie Moszyński, czy Gornig a mieszkańcy. A pozytywna kampania możliwa jest tylko wobec pozytywnych postaci.

:)

Tak dziwnie się składa, że jeden Kałuża robi doskonałe interesy z Miastem Zygmunta Frankiewicza, które oplótł siecią jak pająk. Parkometry w Gliwicach też miał zorganizować jakiś monter żaluzji, ale szybko się okazało, że ultranowoczesne i piękne jak ósmy cud świata trumny stawia i obsługuje firma o wdzięcznej nazwie “kar-tel”. Dotąd prokuratura nie wahała się odrzucać zawiadomień przeciw UM. Pytanie, czy minister Ziobro już dokonał “dobrej zmiany” wśród gliwickich prokuratorów?

?!

Dziękuję za ten wpis. Przecudny. Nikt jeszcze tak jasno nie napisał, o co chodzi – dotąd prokuratura się wahała, ale teraz, gdy będzie pisowski prezydent, gdy Ziobro wymienił prokuratorów – ???? Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości.? WSZYSTKO JASNE!!!

:)

Całuj nóżki. Do tej pory wszystko było ciemne, bo prokuratura oddalała zawiadomienia, a gliwicki sąd orzekał na korzyść władców Gliwic, czego, o zgrozo, nie podtrzymywał Sąd Apelacyjny?

Pucio

Znaczy się … bez zgody Kałuży nikt Kałuży ze składu Rady Nadzorczej Piasta nie usunie. Nawet uchwały mogącej ten stan rzeczy zmienić nie podejmą, bo Kałuża może się nie zgodzić. Ciekawe, czy zapewniono w podobny sposób dożywotnie finansowanie klubu przez miasto (czytaj: mieszkańców).

Przemo

Nie. Na kolejnym Walnym Zgromadzeniu będzie można znowu zmienić statut właśnie przywracając poprzedni sposób powoływania członków Rady Nadzorczej.
Teraz jest blok dla gliwickich Misiewiczów z PiS, którzy jak Bartłomiej Kowalski już przebierali nóżkami do stołeczka, chociaż kompetencji mają tyle co rozumu.

Jaro

Heyah jasne ale tylko jak się Kałuża zgodzi czytaj

1. Będzie Neuman to się może zgodzi
2. Nie będzie Neumana to się na pewno nie zgodzi

Ciekawe tylko co Neuman i ekipa z tego będą mieli bo ba pewno nie robią tego dlatego, ze kochają sport, Piasta i to miasto

Tak czy inaczej puścili brzydkiego mąką i siedzą cicho, że nie śmierdzi.

Przemo

Jaro Nie mój drogi. Też nie rozumiesz ładu korporacyjnego. Walne Zgromadzenie ma 3 udziałowców i nadal podejmuje uchwały odpowiednio do wielkości swoich udziałów. Jeśli będą chcieli zmienić statut to zmienią go tak jak dotychczas większością bezwzględną i przywrócą jeden zapis dotyczący sposobu powoływania członków Rady Nadzorcze(z 3/4 na 1/2)j. Miasto ma nadal taką władzę. Teraz Moszyński mógłby złożyć wniosek o zwołanie nadzwyczajnego WZ i przegłosować te zmiany statutu. Chodzi jednak o to, że zanim by KRS (Sąd) zarejestrował te zmiany, to skończyłaby się 3-miesięczna kadencja Moszyńskiego i nie zdążyłby wsadzić swoich popleczników – partyjniaków z PiSu, więc się wściekają i… Czytaj więcej »

Po bandzie

Bo w rzeczywistości nie mamy do czynienia z batalią o odzyskanie miasta przez mieszkańców. Z batalią o przekształcenie F-my “Gliwice” S.A. w misto Gliwice. To wszystko, to tylko pozory. W rzeczywistości batalia toczy się o Piasta :) Aż Schetyna przyjechał ze stolycy bo we śnie miał wizję że żałosny mały klubik z miasteczka otoczonego hałdami może wpaść w obleśne łapska PiSu ;) O to toczy się gra.

silverariel

KAR-TEL…nazwa to jakaś dwuznaczność??

gość

chyba jednoznaczność

Marcin

Bardzo ładny schemat nam się tu wyłania: 1. Frankiewicz ogłasza start w wyborach parlamentarnych. 2. W obawie przed zmianą władzy w Gliwicach przegłosowywana jest zmiana statutu Piasta, która nie pozwala na podejmowanie decyzji bez zgody mniejszościowego udziałowca. 3. W skład rady nadzorczej powoływany jest Tomala i właśnie mniejszościowy udziałowiec. Efekt? Możliwość dożywotniego sprawowania funkcji, niezależnie od tego kto zostanie prezydentem Gliwic. Wystarczy, żeby Kałuża odrzucał wszystkie uchwały o odwołaniu ze stanowiska siebie lub Tomali. De facto mamy do czynienia z sytuacją, gdy za darmo oddaje się mniejszościowemu udziałowcowi spółkę należącą w większości do miasta i która rocznie dostaje po 12… Czytaj więcej »

obywatel piszczyk

dzięki Marcin Twój głos rozsądku

Marek

Znaczy ktoś sobie sprywatyzował Piasta

Słoneczny poranek

Pan Moszyński nie wie, że gliwicka “mafia” ma służalczych prokur(w)atorów i sędziów? Nie ruszą ani Neumanna, ani Tomali.

tępy kibol

Dlaczego tępe kibole nie utrzymują sobie tego klubu sami, przecież “Piast Gliwice ponad życie”, powinni wysyłać datki na klub tak jak PiSiurki wysyłają datki na ojca toruniowego.

Gliwicjusz

Ty tępy jedz do swojego Zabrza zobaczyc jak wyglada dworzec z jednym peronem i stadion z trzema trybunami. Ale to Zabrze stan umysłu…

black_horse

Prawda jest taka, że przez 26 lat mamiono nas, jakie to miasto jest bogate, jak jest dobrze zarządzane. I bardzo wielu naiwnych do dzisiaj daje się na to nabierać. A przez te wszystkie lata jedyne co ci panowie robili dobrze, to dbali o swoje prywatne interesy. Zbudowali przez ten czas wielomilionowe majątki. Taki system oligarchiczny. Grabie zawsze grabią do siebie a nie od siebie. I to widać od wielu lat gołym okiem. Poprzez obsadzanie się w radach nadzorczych miejskich spółek, jeżeli stołków w spółkach było za mało, powoływano nowa spółkę np SSM, przejęcie Piasta., tworzenie monopoli. Wielkiego majątku miasta nie… Czytaj więcej »

heniek

jak PIS zacznie rządzić to dopiero zobaczysz gnój taki jak w Polsce , afera za aferą !

Edmund

Nikt wałów z 26 lat nie przebije twój góru to istny misrz

Miodek

zajrzyj Waść do słownika czasem

AndrzejD

“Oskarżenia jakie w jej trakcie padły pod moim adresem są całkowicie bezpodstawne.
Adam Neumann”
Neuman – to czy oskarżenia są podstawne czy bezpodstawne, to ustalą organy ścigania przed którymi będziesz się tłumaczył.
Panie Moszyński – proszę iść za ciosem, i przyjrzeć się przetargom na miejski monitoring, na pierdyliardy nikomu nie potrzebnych znaków zmiennej treści, tudzież pierdyliardy znaków drogowych ustawionych na środku drogi, wysepek, progów i tej całej galanterii drogowej.
…No i oczywiście chcielibyśmy dokładnie poznać kwotę jaką nas kosztuje Hala Bankrut im. Zygmunta Frankiewicza
zarządzana przez jakąś mętną spółkę.

Butt

Ta hala powinna nazywać się po prostu “Frania”.

tępy kibol

A klub w piłkę kopanych po prostu “Franek Gliwice”.

gość

za ładnie na takie smrodliwe sprawy

papa smerf

Dobre!

heniek

to samo próbujecie z Grodzkim dranie , nie możecie wygrać to plujecie , niedoczekanie wasze , precz z PIS DESANTEM NA GLIWICE , TO MIASTO INTELIGENTÓW A NIE ĆWOKÓW .

Po bandzie

Jak widać, jednak zabrakło tej ychy, ychy “inteligencji”podczas np. głosowania nad sposobem ustalania opłaty za śmieci od m2.
Miastem inteligentów to ono było w latach 70′. Teraz, dzięki Frankiewiczowi, jego miernym ale wiernym i kilku “zasłużonym” również z Gliwic, mamy zapuszczone miasto magazynowo-montażowe bez duszy.
PS.
Jaki rodzaj inteligencji zastosujesz w odniesieniu do lip na Mickiewicza? Inteligencja progresywna?

AndrzejD

@heniek
…no chłopie, pokazałeś swoją “inteligencką” proweniencję po całości – że tak się wyrażę

Cliper

Polityka..podły twór bezwzględnych bandziorów

gość

z immunitetem przed ściganiem za swoje wałki

Ampuła

Oddać kierowanie klubem sportowym PiSocjalistycznym aparatczykom partyjnym to dużo gorzej, niż powierzyć Romom z “Lunik IX” opiekę nad szlifiernią diamentów.

Kipuś

Czyżby wiedzieli,że przegrają wybory?Ale twoje porównanie zaskoczyło mnie.Jakie diamenty chcesz szlifować?Jednego/p.PP./ szlifują od początku sezonu,ze skutkiem takim,że sam się rozpisujesz nad tym “brylantem”. A reszta,w najlepszym przypadku to “alabaster”.

4-Alpha

Tak – dziękujemy tym Panom – głosowanie dla mieszkańców – ulga przewłaszczeniowa się nie należy. Sami rozkradają majątek miejski a mieszkańcom – jak zwykle…
Ta ulga to PIS prawda, a brak ulgi to kosmici

Karel

Ampuła za dwa tygodnie zostaniesz oderwany od stołka i wykopany poza mury instytucji w której aktualnie przesiadujesz. Na nic ta zaciekła obrona układu… Nie rozpisuj się już tak gamoniu.

krzysztof

Kiedy ta *****Kiedy miasto uwolni się od przekrętów w spółkach miejskich.Kiedy audyt w UM i rozliczenie urzędników pokornych wobec frankiewicza .Kiedy mieszkańcy będą współrządzić i będą mieć głos we własnym mieście

Eryk

Odczucia Gorniga i Moszyńskiego są mało ważna. Ważne, że decyzja w sprawie “Piasta” jest zgodna z prawem. Swoją drogą nieźle kombinują ramię w ramię K.G i J.M – to wyreżyserowane wspólne “oburzenie” ;) Gornig przejął szpital w Mysłowicach w okolicznościach, które zagotowały porządnych ludzi. Ale twierdzi, że wszystko z godne z prawem. To niech się trzyma konsekwentnie tej linii oceny.

Sodomia i gomoria

Strasznie jesteś zdeterminowany w obronie Neumanna i s-ki. Wręcz przechodzisz sam siebie. Aż nie zauważasz, że poczynań, które nie budzą wątpliwości co do prawości raczej nie zgłasza się do organów ścigania.
PS.
Czy miasto nie może w takim razie po prostu zakręcić kurka? Po roku nie będzie śladu po Piaście i uzurpatorach.

Dziadek

@ Sodomia i gomora

Jeśli nie obejrzałeś on-line ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gliwicach,to sobie obejrzyj.
Mój wniosek po obejrzeniu i wysłuchaniu transmisji z tej sesji jest jeden.
Jeśli nie zmienimy Rady Miejskiej…to kurka NIKT nie zakręci i dalej będziemy futrować
kopaczy i KAR-TEL.

Sodomia i gomoria

Od czasu jak na jednym takim śmiesznym “posiedzeniu” usłyszałem w uzasadnieniu odmowy wybudowania małego parkingu przed przychodnią ortopedyczną, że to kolejny generator ruchu, mam za słabe nerwy żeby oglądać ten kabaret. Byłem nawet z tym u lekarza, ten twierdzi, że nabawiłem się zwyczajnej alergii na pi…….ie głupot i mi zabronił. Od tego czasu złamałem raz jego zalecenie chyba przy okazji głosowania w sprawie śmieci i stwierdziłem, że nie zostałem jeszcze wyleczony.

heniek

Dziadu nie chcemy zniszczenia miasta przez nieudacznikow z PIS

Po bandzie

Nie ma to, jak władać biegle językiem wroga

Tomek

To czy zgodnie z prawem oceni odpowiedni organ a nie jskiś chłystek

Eryk

Pisowskie maniery.

:)

Paradoksalnie to, jak z prawem obchodzi się ekipa Frankiewicza jako żywo przypomina jak z prawem obchodzi się PiS i lennicy. Jedni i drudzy opinie prawne własnych doradców prawnych mają w d*pie. Przypadek?

heniek

Zalmij się PIS ile ten uklad ma wspólnego z prawem

Marcin

To jak w takim razie ocenisz swoje maniery – maniery człowieka, który stawia się ponad sądami, który samodzielnie wydaje osądy, który samodzielnie decyduje kto ma rację, który samodzielnie decyduje co jest zgodne z prawem, który uważa się za wszechwiedzącego i nieomylnego?

ToTy

Niezależny sąd w Gliwicach – Neuman niewinny – nadrzędny w Katowicach – winny. Krótkie ręce?

Przemo

Tomek Odpowiedni organ na pewno niezależny od Ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego z jedynej słusznej partii. Nie trzeba być Koryfeuszem Prawa, żeby widzieć tu hucpę polityczną w trakcie kampanii! Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Trzeba działać na szkodę interesu publicznego, a tą szkodę trzeba wykazać. Gdzie jest tutaj szkoda? Jaka szkoda? No tak szkoda, że jeden z naszych radnych z PiS nie dostał stołka w RN Piasta – to jest jedyna szkoda!… Czytaj więcej »

Edmund

Wytłumaczę ci to przemo bo widze ze myślenie sprawia ci ból, skoro uważasz że nic sie nie stało to daj mi np. notarialnie prawo dysponowania swoim majątkiem , jak nie chcesz to spadaj i nie pisz głupot

Przemo

Mundek
logika i zdrowy rozsądek. Co ma darowanie domu do zmiany powoływania członków Rady Nadzorczej. To tak jakbyś był w dwóch innych galaktykach.
Kurczę, jednak elektorat Moszyńskiego i Gorniga nie potrafi się wznieść nawet na średnie poziomy abstrakcji…..

Edmund

A ty przemo nadal nie rozumiesz , nie potrafię prościej ci przetłumaczyć ale widze że twój umysł jest zbyt ciasny nawet na proste tłumaczenia , szkoda czasu ludzi którzy starają się jak ja, ty jesteś mądry inaczej !!!

ToBi

Chętnie zatem przejmę Pan dom we władanie za… powiedzmy 5 PLN w dobrej wierze. Będzie to akt zgody z KH – prawda?

Przemo

Nikt niczego w Piaście nie darował, nie przekazał. Zmienili sposób powoływania RN.
Za bardzo abstrakcyjne dla ciebie? TO poczytaj coś prostszego ToBi nie martw się, nie od razu trzeba rozumieć trochę bardziej skomplikowane rzeczy od kupna domu za 5 zł….

Marta

Czyjego interesu ma pilnować prezydent/vice-prezydent: interesu miasta, czy prywatnego udziałowca? Tu chodzi o zasady. Samo głosowanie mogło być zgodne z prawem, ale poparcie niekorzystnego dla miasta rozwiązania jest ewidentnym działaniem na jego szkodę – to jest inny paragraf, do którego p. Neumann się nie odniósł. Potrafi Pan wytłumaczyć, że dobrowolne i zupełnie niezrozumiałe pozbycie się przez miasto prawa, które daje 67% udziałów jest teraz korzystniejsze? Nie obchodzi Pana, na co idą podatki? 12 milionów zł, to nie jest mała kwota.

Sodomia i gomoria

Niegospodarność aż kłuje w oczy od wielu lat, ale wystarczy część tej niegospodarności przeznaczyć na gadżety dla mas i rzucić ochłap w postaci fajerwerków na sylwestra, “rur dzwonkowych” koło radiostacji, czy stożka nawiązującego do choinki i lud wiwatuje.

Przemo

No własnie to jest klasyczny przykład jak robi kampanię Moszyński – Sylwester na Krakowskim!
100 pomysłów jak wydawać kasę, a nie jak ją zarobić.

Tomek

A neumann jak zarabia pieniądze ? po tylko ciągle słychać jak je bezsensowne wydają na swoje prywatne interesy ?

Przemo

Jaka szkoda?
Jakie pozbycie się udziałów?
Miasto nadal posiada 67% udziałów.
Jedyne co zostało zmienione to to, że aby powołać/odwołać członka RN trzeba mieć większość 75% udziałów.
Żaden niezależny, póki co Sąd tego nie zakwalifikuje inaczej.
Rada Nadzorcza nadal posiada swoje kompetencje nadzorcze i żadne przekłamania Moszynskiego i Gorniga tego nie zmienią!
Chodziło o zablokowanie nominatów – gliwickich Misiewiczów z PiS do RN, którzy mają brak podstaw do pełnienia jakichkolwiek funkcji w podmiotach gospodarczych, poza tym, że są z nadań partyjnych!
To by dopiero było partyjniactwo!

ToBi

Zablokować? – przed czym? vox populi? To my mieszkańcy możemy blokować przed tym lub tamtym a nie wy wybrani do służenia nam. Nie jesteście Nieomylni, i nie jest władza Wam przypisana, a majątek miejski to nie wasz a całego społeczeństwa miasta. W każdym słowie czuć myślenie które nie ma nic wspólnego z demokracją – najlepiej to splugawić pisząc PIS.

Przemo

Zablokować przed wpieprzeniem przez 3 miesiące podczas administrowania kolegi z partii do Rady Nadzorczej.

Edmund

Czy miasto według ciebie jest własnością tylko aktualnie panujących, to jakaś dynastia ktora musi rządzić? Nikt inny tylko oni, chłopie ogarnij sie, tu jest demokracja a nie rządy królów !!!

black_horse

Idąc Twoim tokiem rozumowania Przemo, w czym kolega nojmana jest lepszy od kolegi np Moszynskiego? Jest bardziej koleżeński?

Eryk

W tym jest lepszy, że Neumanna powołał prezydent z wyboru mieszkańców a i sam A.N. od wyborów się nie uchylał. Moszyński nie ma mandatu społecznego i jego koledzy nie powinni wyłazić z szafy.

Po bandzie

Jakiego kolegę przedstawił Moszyński?

Dziadek

@ Przemo.

Jeżeli jesteś pewny,ze ten co jest posiadaczem 26,02 procent udziałów dopuści do zmian niekorzystnych dla N I E G O..to albo jesteś naiwny..albo w zmowie.

Nie “rznij głupa” i nie “pal gumy” po raz wtóry ,Komisarz nikomu nie zarzuca przekroczenia przepisów KSH!
Zarzuca Adamowi Neumannowi co innego .Art.231 par.1 Kodeksu KARNEGO !

Przemo

Podoba mi się, że już rozumiesz, że to jest KOMISARZ powołany na czas określony – 3 miesiące po to, żeby administrować, a nie robić przewroty i wrzucać do spółek swoich KOLESI!

Dziadek

@Przemo
Naucz się czytać ze zrozumieniem! Albo przestań “rżnąć głupa”
Marta NIE napisała,że Miasto pozbyło się udziałów,tylko,że pozbyło się możliwości jakie dawało posiadanie większościowego pakietu.
Nie zmieniono kompetencji Rady Nadzorczej..to fakt(Kodeksu Walne nie zmieni)
i nikt ,nikomu tego nie zarzuca !
Partyjniactwo PiS-u jest be..a partyjniactwo KdGZF jest cacy?
Typowe zachowanie Kalego …twoja pan zła..brrrr.bardzo zła,moja pan bardzo dobra człowieka :))).

Przemo

Nie, partyjniactwo w ogóle jest BE!
Z tego co wiem, to KdGZF to nie parta tylko komitet wyborczy.

Po bandzie

@ Przemo
“Chodziło o zablokowanie nominatów”
Nominatów powiadasz? A obecna RN to niby z konkursu?

Przemo

Nie, z wyborów na Walnym Zgromadzeniu.

Przemo

Ta tu chodzi o zasady!
Tylko tych zasad jest pozbawiony moszynski i gornig!
Pieprzenie o moralności obozu Macierewicza, Misiewicza, Banasia i Piotrowicza!
Wstyd!

black_horse

Pieprzysz kolego głupoty. W momencie zmian w Piascie:
1. Nie było wiadomo czy Frankiewicz dostanie się do Senatu.
2. Nie było wiadomo kto zostanie komisarzem.
TO przed kim /czym się chcieli zabezpieczać?
Kto im dał prawo się zabezpieczać ?

Eryk

Daj spokój, Senat był pewny ;) Można było działać na zapas. A to, że PIS nie zrobi prezentu w postaci Neumanna jako komisarza też było brane pod uwagę. Można było spodziewać się nawet wprost komisarza partyjnego.

ToTy

Ale Neuman i Gornig to przez 12 lat wspólnie “działali” ten to a tamten tamto – oczywiście nie swoje

krzysztof

Przez ponad ćwierć wieku na stanowiskach w mieście zasiadali ”UCZĆIWI I SKROMNI” POLITYCY nigdy nie popierający przekrętów,dbający o mieszkańców , zawsze liczyli się z głosem tych co na nich łożyli ,aby mogli żyć w dostatku,spotykali się z mieszkańcami i chętnie rozwiązywali nasze problemy z bytowaniem tubylców miejskich,dbali o miasto, które jest czyste zadbane ,z parkami ,ławkami,gdzie dojedziemy wszędzie komunikacją miejską ,a nawet tak nieekologicznym transportem miejskim jakim jest tramwaj ,gdzie kwitnie wysoka kultura w teatrach,gdzie mieszkańcy zadowoleni są z życia w Gliwicach i z całego serca wybierają włodarzy miejskich aby było jak przedtem.Z całego serca życzę im WESOŁYCH SPOKOJNYCH ŚWIĄT.

?!

Proszę sprawdzić wyniki ostatnich wyborów samorządowych. Może to obniży Panu ciśnienie.

heniek

POLECAM ARTYKUŁ W “DZISIAJ W GLIWICACH ” jak aparatczyk moszyński próbuje przejąc Piasta razem z goringiem i kowalskim .Będzie zawiadomienie do prokuratury . Skandal w wykonaniu PIS .Status PIASTA zmieniono dla ochrony przed matactwem PIS !!!!!!!!!

Edmund

Tylko adam ma prawo chodzic w tym miescie jako vip reszta ma bana , hehe przecież to miasto należy do frania

Bajtek

Wiarygodność tego pisanego na zamówienie paszkwilu jest pewnie taka sama jak właściciela strony Dzisiaj w Gliwicach. Jak ją oceniają prawie wszyscy dziennikarze, masz tutaj —> https://www.24gliwice.pl/wiadomosci/sprzeciwiamy-sie-takim-dzialaniom-uwazajac-je-za-haniebne-wspolne-oswiadczenie-dziennikarzy/

Gość doi kasę z miasta od lat, wydoił już prawie pół miliona, na co są dokumenty w BIPie, więc walczy, tworzy raz fake newsy, raz fake konta, żeby nie zostać odlepionym od koryta.

Rysio

5.01 przypilnowalbym wejścia po godz pracy do spółek miejskich dotychczasowych zarządców. Oj będzie popłoch

kanalia52

Na szczęście nie chodzę na ich mecze.

Po bandzie

Ale płacisz haracz

Obserwujący

No proszę.Ale wałki porobili, ale kombinują i cwaniakują.By być przy korycie.Zygmunta nie ma, ale układy i układziki są,mało tego powstają nowe.Ustawili się na ciepłych posadkach.
Piast-porażka powinien zostać zlikwidowany.Futrowanie piasta-porażki powinno być natychmiast wstrzymane.
No i nojmann,kolejny “artysta” co namieszał.Na nojmanna głosować nie będę.

Tolik

Rozpirzyć klubiszcze na cztery świata strony a kasę przeznaczyć na rokujące inwestycje.

:)

Nie! Pan Kałuża chce mieć klub, to niech go odkupi od Miasta razem ze stadionem, a potem opłaca policję za ochronę każdego meczu. Jak się policzy ile przez lata wydaliśmy na ten żałosny kabaret, bo paru kolesi ma korbę na punkcie marnej piłki nożnej, to za tę kasę niezaspokojeni melomani dostaną nową operetkę, chorzy nowy szpital, a kierowcy ze trzy nowe wielopiętrowe parkingi w centrum.

Przemo

Ale Kałuża ma tylko mniejszościowe udziały w klubie i jest w Radzie Nadzorczej. Nic więcej się nie zmieniło, oprócz tego, żeby go odwołać i innych członków RN trzeba mieć większość 75% ………
Wara wam aparatczycy z PiSu od Piasta

Edmund

Ale ty przemo robisz w gacie ze strachu, co stracisz jak neuman przegra? bo twoich bredni pełno tj na forum

Przemo

Nie robię, bo nie jestem od niego zależny, tak jak większość tutejszych trolli od Moszyńskiego i zaplecze od Gorniga liczące na synekurki….. Zresztą Budka już wywęszył co jest wart zdrajca Gornig z Dragonem i zrobił z nimi porządek. Jedyne co napędza panów Moszynskiego i Gorniga to vendetta. Wiesz nie pozbędziesz się mnie. Widzę tutaj mnóstwo wpisów waszych trolli (dziadka i innych). Nawet to, że ten portal jest nieobiektywny podobnie jak NOWINY i OSOM, to jeszcze bardziej mnie napędza i pozwolę sobie od czasu do czasu ujawniać tajemnice Moszyńskiego i jehgo niezależność partyjną z pełnomocnikami wyborczymi z PiSu – Robert Kłosowski,… Czytaj więcej »

Po bandzie

Skąd wiesz co będzie 5 stycznia. Będziesz liczył głosy?

Edmund

Gadać do ciebie to jak rozmawiać e ścianą, istny frankiewiczowy beton !!!

ToBi

Ale Miasto może wycofać udziały w całości – skoro płacąc znakomitą większość nie ma wpływu, niech “mniejszościowy” sam zarządza klubem.
To w końcu nasze pieniądze i nie życzyłbym sobie by dawać je osobie prywatnej

raf

@ToBi: akcji nie można oddać komuś za darmo, bo to oznacza stratę dla majątku miasta (to również byłoby naruszenie uprawnień). Nikt nie kupi tych akcji wiedząc, że jego wpływ na spółkę zależałby od zgody mniejszosciowego udziałowca, czyli byłby praktycznie zerowy. Można by odciąć dofinansowanie Piasta z miejskiego budżetu, ale to marketingowy cios i utrata poparcia kibiców. Nie mówiąc już o tym, że mogłoby to się skończyć bankructwem spółki. Żaden prezydent nie podejmie takiej decyzji wiedząc, że mógłby przejść do historii jako likwidator Piasta. Wycofanie się miasta z finansowania Piasta miałoby sens tylko w przypadku sprzedaży udziałów, a na to nie… Czytaj więcej »

:)

Utrzymywanie przez podatnika zawodowego klubu to patologia.

Pucio

W jaki sposób może wycofać udziały?!

ToBi

Brawo aparatczycy z PIS-u są be, a z Frakcji Frankiewicz nasz bóg są ok.

Eryk

PIS nie wygrał w Gliwicach żadnych wyborów i tu jest chamska zagrywka z komisarzem. On powinien doprowadzić miasto jedynie do wyborów, niech sobie nawet kandyduje. Ale próby wsadzania partyjnych osób na stanowiska bez wcześniejszej wyborczej wygranej to cwaniactwo. Zmiany w klubie PIAST są czasowe, do wyborów.

Dziadek

@ Przemo
Czołem aparatczyku z KdGZF !
Czy Ty ,uważasz pana Zbigniewa Kałużę, prezesa KAR-TEL za kompletnego durnia?Zarzucasz mu ,że arytmetyki nie zna !Zapewniam Ciebie,że doskonale wie jak dodawać lub nie,żeby tej większości 75% nie uzyskać w głosowaniu na Walnym.

Przemo

Dziadek aparatczyku z PiSu. Mylisz mnie z kimś innym.
I się mylisz, ale rozumiem, że to jest również ciężkie dla zrozumienia dla twoich kolegów trolli i popleczników.
Procedura jest 2-stopniowa tzn.:
Na WZ:
1. Miasto może znowu zmienić statut bezwzględną większością, który po zarejestrowaniu
2. przywróci sposób powoływania odwoływania członków RN zwykłą większością reprezentowanych udziałów.
Ale na szczęście Moszyński z Gornigiem nie zdążą tego zrobić, bo 5 stycznia będzie musztarda po obiedzie!
Brawo Neumann!

Edmund

Tu przemo nie chodzi że ktoś ma kandydata i się na niego upiera tu chodzi aby skończyć bezprawie neumana i frankiewiczoów kazdy byle nie te szemrawe typy

wała

Tzn postawic czwartą trybune dla twojego PRLowskiego klubiku z biedaszybów?

Stasiu

Jeszcze się okaże, że kandydat na prezydenta Adam Neumann przed wyborami trafi za kraty wraz ze swoim szefem Frankiewiczem.

?!

Warto pamiętać,że wybory są 5 stycznia. Stasiu, albo ma Pan wybujała wyobraźni8e, albo nie zna się Pan na czasie, albo sam Pan dokona obywatelskiego zatrzymania. To będzie coś!

Eryk

To jest właśnie logika dwóch nieudaczników plus dzidziuś z plakatu. Niemoc popycha ich do chamstwa i marzeń o zniknięciu rywala – Neumanna.

Przemo

To był element targu Moszyńskiego z Gornigiem i Bartłomiejem Kowalskim z PiSu.
W zamian za mianowanie i poparcie dla Moszyńskiego przez PiS (i ewentualnie wickiem miałby zostać Gornig), Kowalski miał wejść do Rady Nadzorczej Piasta. Zero kompetencji, ale wierny jak Misiewicz Macierewiczowi.
Na szczęście udało się to na tą chwilę 3 miesiące – czarnej kampanii Moszyńskiego zablokować i to ZGODNIE Z PRAWEM!
Oczywiście na miejscu Moszyńskiego już bym się wyprowadził z Gliwic, bo jak go zobaczę na ulicy to mu w twarz plunę, oczywiście jak już nie będzie funkcjonariuszem publicznym.

W uzupełnieniu kadr !

Drugim wiceprezydentem zostałby specjslista od lepienia pierogów od gowina !

Who is it ?

ten specjalista ?, ktoś wie ?

Hm

Jak nie wiesz to naprawdę nic nie straciłeś.

raf

Czasem mam wielką nadzieję, że któryś z nich zagląda do komentarzy i pozwie w końcu niektórych o pomówienia. Tyle że oni nie zajmują się takimi marnymi płotkami, które bronią koryta swoich guru…
Naprawdę sadzicie, że ktokolwiek uwierzy w te wasze teorie tuż przed wyborami? Każdy inteligentny człowiek widzi co sie dzieje, a wasza desperacka obrona układu i kolesi tylko utwierdzają wyborców w tym, że trzeba to nareszcie skrócić.

Edmund

Mówiąc po Polsku rozje.. :))(

Bobik

No niezłe dwa procesu i jedno postępowanie w dwa miesiące – no i co dalej?
Zapomniałem i wizja miasta – fontanna na Rzeźniczym… Nie nazwę kreatury – ale każdy ma szanse sam to zrobić.

Edmund

Za rok neumann bedzie mógł w CV wpisać doświadczenie: stały pobyt w sądzie, znajomość kubatury budynku 100% :)))

Edmund

Heniu nudny jestes z tym pisem, dla mnie kazdy kandydat jest lepszy od adasia

Imiu

na co komu dziś taki klub?
Piłka nożna w Polsce to dno i nie jest to wina tylko piłkarzy a decydentów i prawa oraz sprawiedliwości…NIE, nie mylić z Patrią.

Xsenofob

Ciekawe czy rządzący wówczas Gliwicami Frankiewicz wiedział o decyzji zmiany statusu spółki.
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że Neumann samodzielnie podjął taką decyzję a tylko on został oskarżony przez Moszyńskiego.
Normalna gra wyborcza. Nie chodzi o rozliczenie przeszłości, tylko o pogrążenie przeciwnika.
Przecież takich trupów w szafie UM jest znacznie więcej, a Moszyński wyciąga je dopiero teraz i to nie te najbardziej śmierdzące.

Marcin

Zawiadomienia do prokuratury składa się “w sprawie”, a nie “przeciwko komuś”. Szkoda, że wielu domorosłych obrońców Neumanna tego nie wie. Właśnie dlatego Neumann będzie na początku świadkiem w tej sprawie, potem może zostać podejrzanym, a jeżeli po zakończeniu śledztwa prokuratura uzna to za zasadne – to może stać się oskarżonym w procesie sądowym. Jak na razie mamy tylko informację, że w trakcie wrześniowego głosowania miasto reprezentował Adam Neumann. Czy decyzję podejmował sam, czy otrzymał polecenie od swojego przełożonego – nie wiadomo. Co do tego, czemu tak długo… jak ktoś pracował z prawnikami, to wie ile można czekać na opinię prawną.… Czytaj więcej »

ToBi

To znaczy że Neuman był ubezwłasnowolniony – nie świadomy czynu? Czy razem z Nieomylnym to uknuli?