Pięć mieszkań chronionych powstanie do końca tego roku. Kto będzie mógł z nich skorzystać?

Powstają pierwsze mieszkania chronione dla wychowanków pieczy zastępczej w powiecie gliwickim. Starostwo pozyskało na tę inwestycję unijne dofinansowanie.

 
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Z mieszkań mogą korzystać osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Jedną z takich grup są usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej.

Taką pomoc na swoim terenie zapewni już niedługo Powiat Gliwicki. Pod koniec grudnia opublikowana została lista trzech projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. Wśród nich znalazł się powiatowy projekt „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”.


W ramach projektu do końca 2021 r. powstanie pięć mieszkań chronionych dla wychowanków pieczy zastępczej. Wartość inwestycji oszacowano na poziomie 1,4 mln złotych, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie około 950 tys. złotych.

Do tej pory usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej potrzebujący pomocy w postaci mieszkań chronionych mogli korzystać z mieszkań na terenie innych powiatów, często znacząco oddalonych od Gliwic i okolic. Realizacja projektu umożliwi skuteczniejszy proces usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i podniesie jakość życia wychowanków, którzy zamieszkają w utworzonych mieszkaniach.

(żms)/Starostwo.gliwice.pl
grafika: Starostwo.gliwice.pl
fot. scr. google maps

3000
od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
Tymon

Proponowałbym wszystkim negatywnie komentującym najpierw się zorientować w temacie pieczy zastępczej, a później zabrać głos. Z tego obowiązku zwalniam nieczułych neandertali, do których i tak nic nie dotrze.

Gang PiSena

Czy to mieszkania+, bo premier Morawiecki bardzo prosił aby go z tych mieszkań rozliczyć.

DOM

W Bojszowie? Współczuję.

DD

Rozbestwione polskie roszczeniowe społeczeństwo

Ze względu

Ze względu na trudną sytuację życiową? Wiek? No to ja spełniam obydwa kryteria! Mam trudną sytuację życiową – aktualnie życie utrudnia mi śnieg. A wiek? No też go mam przecież. To kiedy mogę odebrać klucze?

apostazja

Od razu, kiedy tylko gliwicki biskup wybuduje lokale dla biedoty.

Marcell

Napisać ze masz nie równo pod sufitem to jakby nic nie napisać, dla młodych ludzi startujących w dorosłe życie POWODZENIA. Kiedyś znajomy zapytał “co z nami jest nie tak że jeżeli jeden cos ma a drugi nie to ten drugi nic nie robi żeby cos mieć tylko swoją energie poświęca żeby ten pierwszy tez nic nie miał ????”